Transformă o lămâie în limonadă!

Transformă o lămâie în limonadă!   Aaid Al-Qarni O persoană talentată şi inteligentă transformă pierderile în profit, pe când cea netalentată îşi agraveaza problema, deseori dublând-o. Profetul (Pacea şi Binecuvântarea fie asupra lui) a fost forţat să părăsească Mecca, dar în loc să se dea bătut şi să îşi abandoneze misiunea, el şi-a continuat-o la […]

Transformă o lămâie în limonadă!

Aaid Al-Qarni

O persoană talentată şi inteligentă transformă pierderile în profit, pe când cea netalentată îşi agraveaza problema, deseori dublând-o.

Profetul (Pacea şi Binecuvântarea fie asupra lui) a fost forţat să părăsească Mecca, dar în loc să se dea bătut şi să îşi abandoneze misiunea, el şi-a continuat-o la Medina – oraşul care şi-a ocupat locul în istorie cu o viteză fulgerătoare.

Imamul Ahmad ibn Hanbal cu toate că a fost sever torturat şi biciuit a reuşit să treacă peste acestea şi a continuat să propovăduiască Islamul, devenind unul dintre cei patru intemeietori de scoli de jurisprudenta islamică. Imamul Ibn Teymiyeh a fost ţinut în puşcărie, dar când a ieşit a devenit un învăţat şi mai mare decât la început. Imamul As-Sarakhsi a fost luat ca prizonier şi ţinut pe fundul unui puţ nefolosit şi în ciuda acestora acolo a scris 20 de volume de jurisprudenţă. Ibn Atheer, după ce a devenit infirm, a scris “Jam’ey al-Ushul” şi “An-Nihayah”două dintre cele mai bune cărţi în privinţa Hadis-urilor. Imamul Ibn al-Gewzi a fost alungat din Bagdad. Apoi, în timpul calatoriilor sale, a devenit unul dintre cei mai buni recitatori ai Coranului. Malik ibn ar-Rayb era pe patul de moarte când a recitat unul dintre cele mai frumoase poeme care este şi în ziua de astăzi apreciat. Când copiii lui Abi Dhu’aib al-Hadhali au murit în faţa lui, i-a elogiat printr-un poem care este foarte cunoscut în intreaga lume şi apreciat.

Aşadar, dacă s-a abătut un necaz asupra ta, priveşte şi partea bună. Dacă ţi-ar da cineva un pahar cu suc de lămâie, pune-i tu o linguriţa de zahăr şi dacă primeşti un şarpe veninos, păstrează-i pielea preţioasa şi arunca restul:

Se poate întampla ca voi să urâţi un lucru care este bun pentru voi şi să iubiţi un lucru care este rău pentru voi. Dar Allah ştie în timp ce voi nu ştiţi. [Al-Baqarah 2:216]

Înainte să înceapă Revoluţia franceză, Franţa avea doi mari poeţi: unul optimist şi celalalt pesimist. Ambii îşi scriau gândurile într-o celulă întunecoasă: cel optimist se uita la stele şi râdea, pe când cel pesimist se uita la oamenii de afară şi suspina. Priveşte şi partea cealaltă a lucrurilor – nu există rău pur, iar din toate situaţiile în care gaseşti un lucru bun, Allah te va răsplăti.

Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie? [An-Naml 27:62]

La cine caută cei opresaţi şi cei slabi şanse de izbândă? Unde îşi caută toata lumea refugiu? La Allah. Nimeni altcineva nu are dreptul să fie venerat în afară de El.

Aşadar, este recomandabil să îl avem pe Allah în sufletele nostre la bine şi la greu, să îl căutăm în răstimpurile grele şi să ne căim neîncetat. În aşa fel, ajutorul şi liniştea de la El va veni cât mai repede:

Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie când îl cheamă şi îndepartează răul şi vă face pe voi urmaşi pe pământ? Oare există altă divinitate în afară de Allah? Numai rareori vă aduceţi voi aminte. [An-Naml 27:62]

El îl salvează pe cel care se îneacă, îl ajută pe cel opresat, îl călăuzeşte pe cel rătăcit, îl vindecă pe cel bolnav şi îl linişteşte pe cel necăjit:

(Aminteşte-le lor), dacă ei se urcă pe corabie şi Îl invocă numai pe Allah, fără să îi facă Lui niciun părtaş însă după ce îi izbăveşte readucându-i pe uscat, iată pe ei cum Îi fac asociaţi. [Al-`Ankabut 29:65]

Pentru toate umilinţele pe care omul le face pentru a ieşi din greutăţi este recomandabil să se urmeze calea Sunnei. In Sunnah vei găsi modele demne de urmat şi cum să cauţi ajutorul la Allah. Dacă L-ai găsit, atunci nu mai ai nevoie de nimic, dar dacă îţi pierzi credinţa în El ai pierdut totul. Supunându-te Lui, vei face forma supremă de adorare. Dacă eşti persistent şi sincer în adorarea ta, Allah te va elibera de toate greutăţile şi grijile. Toate sforile se rup şi toate uşile se închid datorită lui. El este pretutindeni, aude şi vede totul:

Şi Domnul vostru zice: “Chemaţi-mă si Eu va voi răspunde. [Ghafir 40:60]

Dacă se întâmplă să treci prin necazuri şi durere, invocă-L pe Allah şi caută ajutor la El! Prosternează-te şi roagă-te pentru a obţine adevărata eliberare. Ridică-ţi mâinile pentru a-L adora mereu. Bate la uşa Lui, poartă-L mereu în Suflet şi aşteaptă-I ajutorul – astfel vei găsi adevărata fericire şi adevăratul succes!

___________

sursa: Nu te întrista!, autor Aid Al-Qarni

Soucre Link

Hits: 0

0Shares