Vizita făcută la Moscheea Profetului din Medina

  Vizita făcută la Moscheea Profetului din Medina 1. Este bine să se viziteze moscheea Profetului – Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! – oricând și la orice oră, însă acest lucru nu face parte din ritualul de pelerinaj. Se pot vizita mormântul Profetului, mormintele companionilor lui și să nu uităm în ultimul […]

Vizita făcută la Moscheea Profetului din Medina

1. Este bine să se viziteze moscheea Profetului – Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! – oricând și la orice oră, însă acest lucru nu face parte din ritualul de pelerinaj. Se pot vizita mormântul Profetului, mormintele companionilor lui și să nu uităm în ultimul rând că o rugăciune în Moscheea Profetului echivalează cu o mie de rugăciuni făcute în alte moschei, excepție face numai Moscheea Al-Haram, care are aceeași valoare.

2. Pelerinul trebuie să pășească în interiorul moscheii cu piciorul drept, rostind următoarea rugă ce este rostită la intrarea în orice moschee:

“Caut adăpost la Allah, Cel Preamărit, Cel dornic și cu împărăția veșnică de Satana cel alungat! În numele lui Allah, binecuvântarea și pacea fie asupra Mesagerului lui Allah! O, Allah, deschide-mi ușile iertării Tale!“

3. Se fac două unități de rugăciune Tahiat-ul Mesgid (salutul moscheii) și este bine să se facă în Rauda Aș-Șerife, loc situat între amvon și camera Profetului – Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! -, pe când rugăciunile obligatorii trebuie efectuate în primul rând din moschee, dacă se poate.

4. După efectuarea celor două unități de rugăciune, se recomandă vizitarea mormântului Profetului. Pelerinul se va opri în fața lui cu respect, fără să ridice vocea, după care îl va saluta pe Profet, rostind:

“Essalamu’ Aleika Aiuha-nabii ua rahmatullahi ue barakatuhu. Allahumme salli ’ala Muhammedin ue ’ala aali Muhammedin kema salleite ’ala Ibrahime ue ’ala aali Ibrahiime, inneke hamiidun megiid. Allahume barik ’ala Muhammedin ue ’ala aali Muhammedin kema barekte ’ala Ibrahiime ue ’ala aali Ibrahime, ’inneke hamiidun megiid.”

„O, Profetule, pacea, milostenia și binecuvântarea lui Allah fie asupra ta! O, Allah, trimite slava Ta asupra lui Muhammed și asupra urmașilor lui Muhammed, așa cum ai trimis slava Ta asupra lui Avraam și asupra urmașilor lui Avraam. Cu adevărat, Tu ești plin de slavă și măreție. O, Allah, trimite binecuvântarea Ta asupra lui Muhammed și asupra urmașilor lui Muhammed, așa cum ai trimis binecuvântări asupra lui Avraam și asupra urmașilor lui Avraam. Cu adevărat, Tu ești plin de slavă și măreție!”

Pelerinul îl poate saluta pe Profet – Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! – și în acest fel:

“Essalamu aleika ia resul Allah ue rahmatullahi ue barakatuhu!”

„Pacea fie asupra ta, o Trimis al lui Allah, precum și milostenia și binecuvântarea lui Allah!

5. După ce face toate acestea, pelerinul se retrage în partea dreaptă și îl salută pe Abu Bakr – Allah fie mulțumit de el! –, înălțând o rugăciune pentru el. Unul dintre tovarășii

Profetului, Ibn Omar – Allah fie mulțumit de el! –, îl saluta pe Profet – Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! – și pe Abu Bakr astfel: „Pacea fie cu tine, o, Trimis al lui Allah! Pacea fie cu tine, o, Abu Bakr!”

Apoi pelerinul va pleca, deoarece nu este permis ca o persoană să încerce să se apropie de Allah prin atingerea mormântului, a camerei, să facă înconjurului ei, fără a-I cere direct lui Allah să-l ajute în anumite lucruri, deoarece Unicul căruia trebuie să-I aducem slavă și să ne rugăm este Allah.

6. De asemenea este bine ca în timpul vizitei la Medina, vizitatorul să se ducă la Moscheea Quba și să facă două ra’ka. Într-o relatare, Profetul spune: „Cine s-a purificat (a făcut abluțiunea) în casa sa, apoi a venit la moscheea Quba și a făcut două ra’ka, are aceeași răsplată ca și când ar fi efectuat ’Umra.”

7. În Sunna se spune ca bărbații să viziteze Qubur Al-Baqia (cimitirul Medinei), mormintele martirilor și mormântul lui Hamza – Allah fie mulțumit de el! – și să se rostească următoarea rugă:  „Es-selamu aleikum ehled-diari minel-mumine ue-l muslimine ue inna inșa-Allahu bikum lahiqune ue ierhamullahul-musteqdimine minna uel-muste-khirine neselu Allaha lena ue lekumul-afie.” „Pacea să fie asupra voastră, o, voi cei din morminte, asupra credincioșilor și asupra tuturor musulmanilor. Și noi, cu voia lui Allah, vă vom urma. Allah să-i ierte pe înaintașii noștri și pe cei amânați și vom cere lui Allah bunăstare atât pentru noi, cât și pentru voi.”

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Views: 1

0Shares