Dania este…

zakat-givingalms

Dania este…

 

Zakat-ul, adică dania, reprezintă o sumă de bani pe care musulmanul trebuie să o plătească în mod obligatoriu pentru cei aflaţi la nevoie. Zakatul este menţionat în Coran ca un drept al săracilor din averea celor bogaţi:

Şi în averea lor se află un drept pentru cerşetor şi pentru cel nevoiaş.  (Adh-Dhariyat 51:19)

Categoriile de oameni cărora le revine dreptul să beneficieze de zakat sunt în număr de 8:

1.    pentru cei extrem de săraci;

2.    pentru cei săraci, care se află la nevoie;

3.    pentru autorităţile care colectează şi distribuie zakatul;

4.    pentru cei ce trebuie chemaţi la islam, fie ei musulmani sau nemusulmani;

5.    pentru eliberarea sclavilor şi a prizonierilor;

6.    pentru a-i ajuta pe cei împovăraţi de datorii;

7.    pentru cei care luptă pe calea lui Allah;

8.    pentru călătorii care nu se mai pot întoarce în patria lor;

Toate aceste categorii sunt enumerate şi stabilite în mod clar în Coran:

Milosteniile sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei a căror inimi se adună [întru credinţă], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateştiutor şi Înţelept. (At-Tawbah 9:60)

Zakatul este o trăsătură unică a islamului în comparaţie cu celelalte religii. Acesta este cheia dreptăţii sociale în islam, el având rolul principal de a opri concentrarea avuţiilor în mâinile celor puţini şi bogaţi. Distribuirea veniturilor care se realizează prin intermediul zakatului, duce la coeziune socială deoarece în acest fel se diminuează diferenţele dintre păturile sociale.

Este important de menţionat că zakatul se diferenţiază clar de noţiunea de pomană (sadaqah). Dacă primul este oferit din obligaţie şi suma ce urmează a fi dată este clar stabilită, cea din urmă are un caracter benevol, iar valoarea acesteia este lăsată la latitudinea celui care o oferă.

Credinciosul nu este împovărat cu o valoare a zakatului care să fie peste puterile lui. De aceea, zakatul este obligatoriu pentru o persoană doar dacă sunt împlinite următoarele condiţii:

1      persoana este musulmană

2      pesoana nu se află în sclavie

3      persoana are în proprietate Nisaab-ul (pragul de avere, care odată depăşit face zakatul o obligaţie)

4      proprietatea deţinută de acea persoană să fie una stabilă şi în întregime doar a ei.

5      trecerea unui an, excepţie doar în cazul producţiei.

Zakatul se calculează în mod diferit, în funcţie de bunurile pe care le deţine fiecare: aur, argint, produse agricole, turme de animale etc. Indiferent de ce deţine fiecare, suma este moderată. De exemplu, pentru cei a căror avere este exprimată în bani şi întruneşte cele 5 condiţii enumerate mai sus, acea persoană trebuie să plătească zakat în valoare de 1/40 din averea sa, adică 2,5%.

 

 

[1] Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United Kingdom, 1980, p. 18.

[2] Coranul- traducerea sensurilor, Sura Adh-Dhariyat (51), versetul 19.

[3] Al-‘Alim.

[4] Al-Hakim.

[5] Coranul- traducerea sensurilor, Sura at-Tawba (9), versetul 60.

 

________

islamromania.roSoucre Link

Views: 2

0Shares

AZ-ZAKAT (DANIA)

Gabriela Gharabli   Pliniți rugăciunea, dați Dania și prosternați-vă laolaltă cu cei care se pleacă! (Al-Baqarah 2:43)  Unul dintre cei 5 piloni ai Islamului este Zakatul, importanța lui fiind subliniată de nenumărate ori, de către Allah Preaînaltul. Islamul ne învață că totul aparține lui Allah Preaînaltul, inclusiv bogățiile oamenilor, care sunt obligați a plăti pentru […]

0Shares

Gabriela Gharabli

Pliniți rugăciunea, dați Dania și prosternați-vă laolaltă cu cei care se pleacă! (Al-Baqarah 2:43)

 Unul dintre cei 5 piloni ai Islamului este Zakatul, importanța lui fiind subliniată de nenumărate ori, de către Allah Preaînaltul.

Islamul ne învață că totul aparține lui Allah Preaînaltul, inclusiv bogățiile oamenilor, care sunt obligați a plăti pentru ele, prin acest Zakat. Musulmanii mumini, cei cu frică de Allah Preaînaltul, știu că acest lucru este fard, o obligație care trebuie să o îndeplinească fără nici o îndoială în sufletele lor.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: ”Societatea islamică se înalță pe cinci (piloni): mărturia că nu există alt dumnezeu afară de Allah; că Muhammad este slujitorul și Trimisul Său; practicarea rugăciunii; plata Zakatului (care este pentru săraci); pelerinajul la Casa lui Allah (Ka’aba) și postul în luna Ramadan.” (hadis convenit)

Achitarea Zakatului pe fiecare an se face până la începutul lunii Ramadan, pentru orice musulman – fie el tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat – fiind urmat de Zakat Al-Fitr, care este specific lunii Ramadan. Pentru a înțelege importanța Zakatului Al-Fitr, ar trebui să comparăm rugăciunile fard cu rugăciunile sunnah.

În Ziua Judecății, primul lucru de care vom fi întrebați va fi despre efectuarea rugăciunilor, iar cei care nu le au complete, Allah Preaînaltul va întreba Îngerii Săi, aleihum sallam, dacă robul Lui a efectuat rugăciuni sunnah. Acestea îl pot salva, completându-i rugăciunile obligatorii.

Cum foarte bine știm, că simțurile noastre ne pot duce spre păcate, și cum nimeni (din păcate) nu poate rămâne cuminte (la spirit și la minte), pe parcursul lunii Ramadan, avem obligația de a scoate Zakat Al-Fitr, pentru toți membrii familiei (mic sau mare, bătrân sau tânăr, indiferent că ține sau nu postul).

Prin acesta, robul lui Allah Preaînaltul încearcă să compenseze pentru toate aceste fapte, nedemne de o lună atât de minunată. Allah Preaînaltul a impus plata Zakatului în cele 5 obligații ale musulmanului și a ridicat-o la un rang foarte înalt. Luna Shaban, în al doilea an după Hijrah (emigrarea Profetului la Medina), vine cu această obligație.

Aceștia [sunt] cei care – dacă Noi le dăm putere pe pământ – împlinesc Rugăciunea [As-Salat], achită Dania [Az-Zakat], poruncesc ceea ce este drept și opresc de la ceea ce este neîngăduit. Iar sfârșitul [tuturor lucrurilor] Îi aparține lui Allah. (Al-Hajj, 22:41)

 A intenționa plătirea Zakatu-lui pentru Allah Preaînaltul este de o importanță majoră. Într-un hadith relatat de Omar, radhi Allahu anhu, Profetul(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: „Toate faptele stau în intenție și fiecare persoană va primi după ceea ce a intenționat.” (hadis confirmat prin mai multe lanțuri)

Allah Preaînaltul menționează în Sfântul Coran, referitor la intenția sinceră de a plăti Zakatul:

 Și nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credință curată și statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salat] și să achite Dania [Az-Zakat]. Și aceasta este credința [comunității] celei drepte. (Al-Bayyinah, 98:5)

 Zakatul nu este numai o caritate, o pomană, o contribuție voluntară sau o deducție de un anumit procentaj din averea unui om, și nici doar o exprimare de bunătate a acelui om, ci este toate aceste lucruri la un loc și mult mai mult decât atât: este o purificare. Zakatul este o îmbunătățire spirituală și o datorie impusă musulmanilor de către Allah Preaînaltul, pentru binele întregii societăți.

Dacă ar fi să definim cuvântul Zakat din Coran, această definiție ar include toate cele menționate mai sus și, mai presus de toate, spiritualitatea divină. În Sfântul Coran, cuvântul Zakat este menționat de 82 ori, alături de rugăciune; deci ele au aceeași valoare spirituală și islamică, rugăciunea fiind obligatorie de 5 ori pe zi, iar plata Zakatului o dată pe an.

În sens literar, cuvântul Zakat înseamnă puritate; nu o puritate simplă, ci este o eliberare a obligației față de Allah Preaînaltul, o ușurare, o liniște sufletească, pe care o simțim atunci când știm că ne-am îndeplinit obligația față de Allah Preaînaltul, oferind celor nevoiași această Danie.

Prin plata Zakatului, inima unui dreptcredincios este purificată de egoism și lăcomie, iar inima celui care primește Zakatul ar trebui să fie purificată de ură, invidie și gelozie, dorind bunăstarea celui care dă Zakat.

Pentru cei care oferă Zakatul, tot ceea ce posedă este purificat și cinstit, iar Allah Preaînaltul îi va răsplăti. Capitalul pur și posesiile cinstite sunt ingrediente neprețuite în bunăstarea unui om.

Zakatul reduce suferința săracilor dintr-o societate. Este o consolare pentru oamenii loviți de soartă și totodată un apel către toți ceilalți oameni, să contribuie la această cauză.

Pentru nevoiași, Zakatul este un ajutor, ce aduce speranță și satisfacție; dar asta nu înseamnă că aceștia trebuie să fie complet dependenți de el ci, dacă se poate, să-și amelioreze situația, pentru a ajuta și ei, la rândul lor, alți oameni.

De asemenea, Zakatul este un instrument care favorizează armonia socială și justiția. Cei ce dau Zakat au toate motivele să depună eforturi să câștige mai mult, pentru a putea oferi mai mult și astfel să câștige enorm, pe plan spiritual și moral.

Dacă toți musulmanii ar plăti Zakatul după averile lor, și acesta ar ajunge la cei nevoiași, atunci nu ar mai exista săraci printre musulmani.

 Dreptcredincioșii și drept-credincioasele își sunt aliați unii altora. Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîngăduit, plinesc Rugăciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] și se supun lui Allah și Trimisului Său. Cu aceștia Allah va fi Îndurător, căci Allah este Puternic [și] Înțelept [‘Aziz, Hakim]. (At-Tawbah, 9:71)

 Dania legală (Zakat) constă în plata a 2,5% din banii câștigați pe parcursul unui an întreg. Prin urmare, un musulman care are o situație financiară peste o limită bine determinată, trebuie să doneze comunității (Ummah) 2,5% din acest venit. Această cotă se plătește din bani, din foi bancare, bijuterii din aur sau argint, animale, pământuri și imobiliare.

Zakatul poate fi oferit numai celor opt categorii de beneficiari, ei fiind menționați în Sfântul Coran și în Sunna, însă prioritate au cei săraci și nevoiași.

 Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credință], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatorați greu, pentru calea lui Allah și pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] porunca de la Allah, iar Allah este Atoateștiutor [și] Înțelept [‘Alim, Hakim]. (At-Tawbah, 9:60)

1. Cei săraci, adică fără orice mijloc de existență și bunuri materiale

2. Cei nevoiași, adică cei care nu au mijloace suficiente de existență pentru a-și satisface necesitățile lor de bază (a căror venit este sub nivelul minim impus)

3. Pentru administratorii de Zakat

4. Pentru cei a căror inimă se îndreaptă spre Islam, ei nefiind încă musulmani

5. Pentru eliberarea sclavilor sau a prizonierilor de război

6. Îndatoraților financiar – pentru datoriile luate pentru anumite nevoi

7. Călătorilor – pentru cei ce doresc să se întoarcă acasă, neavând posibilitate financiară

8. Celor care-L slujesc pe Allah Preaînaltul, prin cercetări, studii, propovăduirea Islamului.

Domnul tău, [o, Muhammad], știe că tu stai în picioare [pentru Rugăciune] aproape două treimi din noapte, sau jumătate din ea, sau o treime din ea, ca și o parte dintre aceia care sunt cu tine. Allah hotărăște noaptea și ziua. El a știut că voi nu veți putea petrece toată noaptea în Rugăciune și astfel El se întoarce către voi cu îngăduință. Deci recitați atât cât vă este cu putință din Coran! El a știut că unii dintre voi vor fi bolnavi, că alții călătoresc prin lume, în căutarea harului lui Allah și că alții se luptă pe calea lui Allah! Deci recitați atât cât vă este cu putință din el, împliniți Rugăciunea [As-Salat], dați Dania [Az-zakat] și faceți-I lui Allah un împrumut frumos, căci binele pe care îl trimiteți înainte pentru sufletele voastre îl veți afla la Allah mai bun, ca răsplată și mai mare. Și rugați-L pe Allah de iertare, căci Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]! (Al-Muzammil, 73:20)

De asemenea, este obligatoriu de a plăti Zakat după aur, argint – dacă acestea depășesc 81 de grame – obligațiuni, capital fix, în comerț, în agricultură, pentru miere și produse animale; de asemenea în minerit și pescuit, pentru toate acestea existând valori bine stabilite.

Allah Preaînaltul i-a amenințat, în Sfântul Coran, pe cei ce nu plătesc Zakatul:

 O, voi, cei care credeți! Mulți dintre rabini și călugări mănâncă averile oamenilor pe nedrept și [îi] împiedică de la calea lui Allah! Iar acelora care strâng aur și argint și nu le cheltuiesc pe calea lui Allah, vestește-le osândă dureroasă, ~ Într-o Zi în care vor fi ele încinse în Focul Gheenei și cu ele se vor arde frunțile, laturile și spinările lor. Aceasta este ceea ce ați strâns pentru sufletele voastre! Gustați din ceea ce ați strâns! (At-Tawbah, 9:34-35)

 De asemnea, dintr-o relatare profetică aflăm de la Abu Hurairah radhi Allahu anhu, că Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis:

 „Dacă cineva care are aur și argint nu plătește darea ce se cuvine din el, să știe că atunci când va veni Ziua Învierii, monedele de aur sau argint vor fi încălzite în Focul Iadului și laturile lui, fruntea și spatele vor fi arse cu ele. Iar când se răcesc, același lucru se va repeta toată ziua, timp de cincizeci de mii de ani, până când se hotărăște judecata slujitorilor și lui i se va arăta calea către Rai sau Iad.”  (hadis convenit)

 A mai spus Allah Preaînaltul:

 Să nu creadă aceia care sunt zgârciți cu ceea ce Allah le-a dăruit din harul Său că aceasta este spre binele lor! Dimpotrivă, aceasta este spre răul lor, căci cele cu care au fost zgârciți li se vor încolăci [în jurul gâturilor] în Ziua de Apoi. A lui Allah este moștenirea cerurilor și a pământului și Allah este Bineștiutor [Khabir] al celor pe care le împliniți. (Aal ‘Imran, 3:180)

 Zakatul Al-Fitr trebuie plătit înainte de rugăciunea de sărbătoare (Aid Al-Fitr), iar ce este plătit după rugăciune, nu se mai consideră Zakat, ci Sadaqah (caritate).

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus: „Trimisul lui Allah a făcut Zakat Al-Fitr obligatoriu, pentru a purifica persoana care postește de vorbe deșarte și limbaj neadecvat și pentru a hrăni săracii. Cine îl plătește înainte de rugăciune, este acceptat ca Zakat, iar cine îl plătește după rugăciune este doar un fel de caritate (Sadaqah).” (consemnat de Abu Dawud)

Imamul Ghazali a afirmat: „Bunul caracter și prezervarea bunurilor, pentru a apăra ordinea socială, constă în a oferi hrană, a răspândi pacea și a participa la toate felurile de opere de caritate care se recomandă servitorului, deoarece ele însuflețesc pomana. Adică pomana legală (Zakat) fructifică bunurile, stinge furia divină, aducând fiorii iertării; respinge pedeapsa Vieții de Apoi, ocazionată de zgârcenie și aduce în totalitate liniștea divină, inspirând oamenii cucernici pe pământ, pentru a face invocații în favoarea unori astfel de servitori.”

Cel care plătește Zakatul (care este o obligație) sau face milostenie, nu trebuie să se mândrească cu acest lucru, ci e bine să o facă în anonimat, fără să caute faimă și recunoștință.

________

sursa: www.annisaa.ro

Soucre Link

Views: 0

0Shares

Dania este…

Dania este…   Zakat-ul, adică dania, reprezintă o sumă de bani pe care musulmanul trebuie să o plătească în mod obligatoriu pentru cei aflaţi la nevoie. Zakatul este menţionat în Coran ca un drept al săracilor din averea celor bogaţi: Şi în averea lor se află un drept pentru cerşetor şi pentru cel nevoiaş.  (Adh-Dhariyat 51:19) […]

0Shares

Dania este…

Zakat-ul, adică dania, reprezintă o sumă de bani pe care musulmanul trebuie să o plătească în mod obligatoriu pentru cei aflaţi la nevoie. Zakatul este menţionat în Coran ca un drept al săracilor din averea celor bogaţi:

Şi în averea lor se află un drept pentru cerşetor şi pentru cel nevoiaş.  (Adh-Dhariyat 51:19)

Categoriile de oameni cărora le revine dreptul să beneficieze de zakat sunt în număr de 8:

1.    pentru cei extrem de săraci;

2.    pentru cei săraci, care se află la nevoie;

3.    pentru autorităţile care colectează şi distribuie zakatul;

4.    pentru cei ce trebuie chemaţi la islam, fie ei musulmani sau nemusulmani;

5.    pentru eliberarea sclavilor şi a prizonierilor;

6.    pentru a-i ajuta pe cei împovăraţi de datorii;

7.    pentru cei care luptă pe calea lui Allah;

8.    pentru călătorii care nu se mai pot întoarce în patria lor;

Toate aceste categorii sunt enumerate şi stabilite în mod clar în Coran:

Milosteniile sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei a căror inimi se adună [întru credinţă], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateştiutor şi Înţelept. (At-Tawbah 9:60)

Zakatul este o trăsătură unică a islamului în comparaţie cu celelalte religii. Acesta este cheia dreptăţii sociale în islam, el având rolul principal de a opri concentrarea avuţiilor în mâinile celor puţini şi bogaţi. Distribuirea veniturilor care se realizează prin intermediul zakatului, duce la coeziune socială deoarece în acest fel se diminuează diferenţele dintre păturile sociale.

Este important de menţionat că zakatul se diferenţiază clar de noţiunea de pomană (sadaqah). Dacă primul este oferit din obligaţie şi suma ce urmează a fi dată este clar stabilită, cea din urmă are un caracter benevol, iar valoarea acesteia este lăsată la latitudinea celui care o oferă.

Credinciosul nu este împovărat cu o valoare a zakatului care să fie peste puterile lui. De aceea, zakatul este obligatoriu pentru o persoană doar dacă sunt împlinite următoarele condiţii:

1      persoana este musulmană

2      pesoana nu se află în sclavie

3      persoana are în proprietate Nisaab-ul (pragul de avere, care odată depăşit face zakatul o obligaţie)

4      proprietatea deţinută de acea persoană să fie una stabilă şi în întregime doar a ei.

5      trecerea unui an, excepţie doar în cazul producţiei.

Zakatul se calculează în mod diferit, în funcţie de bunurile pe care le deţine fiecare: aur, argint, produse agricole, turme de animale etc. Indiferent de ce deţine fiecare, suma este moderată. De exemplu, pentru cei a căror avere este exprimată în bani şi întruneşte cele 5 condiţii enumerate mai sus, acea persoană trebuie să plătească zakat în valoare de 1/40 din averea sa, adică 2,5%.

[1] Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United Kingdom, 1980, p. 18.

[2] Coranul- traducerea sensurilor, Sura Adh-Dhariyat (51), versetul 19.

[3] Al-‘Alim.

[4] Al-Hakim.

[5] Coranul- traducerea sensurilor, Sura at-Tawba (9), versetul 60.

________

islamromania.ro

Soucre Link

Views: 0

0Shares