Femeia musulmană – membră a societății

  Yusuf Al-Qardawi Anumiţi oameni influenţi, care sunt ghidaţi de interese personale, au propagat ideea că Islamul a forţat femeia să fie închisă în casă şi să nu iasă decât când e deja moartă. Oare acel verdict are vreo bază adevărată în Coran sau în Sunnah (tradiţiile profetice) sau în istoria femeilor musulmane din primele […]

 

Yusuf Al-Qardawi

Anumiţi oameni influenţi, care sunt ghidaţi de interese personale, au propagat ideea că Islamul a forţat femeia să fie închisă în casă şi să nu iasă decât când e deja moartă. Oare acel verdict are vreo bază adevărată în Coran sau în Sunnah (tradiţiile profetice) sau în istoria femeilor musulmane din primele trei generaţii de după Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care sunt dintre cele mai bune femei? Cu siguranţă nu.
Coranul îi face pe bărbat şi pe femeie parteneri pentru a suporta cele mai grele responsabilităţi ale vieţii islamice şi anume responsabilitatea de a participa la ceea ce este corect şi de a interzice răul. Allah Atotputernicul spune:

Drept-credincioşii şi drept-credincioasele îşi sunt aliaţi unii altora. Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîngăduit, plinesc Rugăciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] şi se supun lui Allah şi Trimisului Său. Cu aceştia Allah va fi îndurător, căci Allah este Puternic [şi] Înţelept (‘Aziz, Hakim). (At-Tawbah 9:71).

Un exemplu al aplicării acestui principiu: s-a întâmplat odată să fie o femeie în moschee care nu era de acord într-o anumită privinţă cu califul ‘Omar Al-Faruq (Faruq – Cel care distinge adevărul de minciună, adică ‘Omar Ibn Al-Khattab), în timp ce acesta se adresa enoriaşilor. El i-a acceptat părerea şi a renunţat la a lui, spunând deschis: „O femeie are dreptate şi ‘Omar a greşit.” (Menţionat de Ibn Kathir în Tafsir-ul său).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: „Căutarea cunoaşterii este obligatorie pentru fiecare musulman.” Hadisul este relatat de Anas şi consemnat de Ibn Majah, partea întâi, (224), corectat de Al-Seyuti în vremurile vechi şi de Al-Albany în vremurile moderne.
Înţelepţii musulmani au fost de acord că şi femeia musulmană este inclusă în hadis; ea este obligată să ştie ceea ce îi corectează principiile, îi sporeşte credinţa şi îi controlează manierele conform moralităţii Islamului etc. Ea este obligată să cunoască învăţăturile lui Allah despre ceea ce este permis, interzis, despre drepturile şi îndatoririle sale. Ea poate ajunge la cel mai înalt grad de cunoaştere pentru a dobândi gradul ijtihad-ului (judecarea independentă asupra chestiunilor religioase).
Soţul ei nu are dreptul de a o împiedica să caute cunoaşterea, iar ea este obligată să se angajeze în acest proces, dacă el nu poate să o înveţe sau nu face aceasta cum trebuie. Soţiile companionilor Profetului obişnuiau să meargă la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să îl întrebe despre problemele care le intrigau. Ele nu erau împiedicate de timiditate sau ruşine atunci când era vorba de a-şi cunoaşte bine religia.
Rugăciunea în grup nu este obligatorie pentru femeie, aşa cum este obligatorie pentru bărbat. Rugăciunea ei de acasă poate fi mai bună pentru mediul şi chemarea sa. Totuşi, soţul ei nu îi poate interzice să meargă, dacă îşi doreşte, la rugăciunea în grup într-o moschee. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu interziceţi femeilor lui Allah să meargă la moscheile Lui!”. Hadisul este relatat de Ibn Omar şi consemnat de imam Muslim 1/327, (442).
O femeie poate ieşi din casă în interesul ei, al soţului sau al copiilor ei, aşa cum făcea Asma’a bint Abu Bakr That Al-Nitaqain / Cea cu două centuri. Ea a spus: „Obişnuiam să car sâmburi de curmale pe cap de pe pământul lui Al-Zubeir (pământul soţului meu), când trăiam în Medina, şi se afla la două treimi de leghe de Medina.”
O femeie putea să însoţească armata pentru a le oferi soldaţilor primul ajutor şi a face treburi potrivite naturii şi abilităţilor ei. Imamii Ahmad şi Bukhari au consemnat un hadis relatat de Al-Rubayyi’ bint Muaa, o femeie dintre ansari, care suna în felul următor: „Am mers la luptă cu Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), le-am oferit apă bărbaţilor, i-am îngrijit şi i-am dus pe cei ucişi şi răniţi la Medina”. (Hadis consemnat de Ahmed, 6/358).
Similar, imamii Ahmed şi Muslim au consemnat un hadis relatat de Umm ‘Atiyya: „Am mers la luptă cu Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de şapte ori, i-am urmat în expediţii, le-am pregătit mâncarea, i-am tratat pe cei răniţi şi i-am ajutat pe cei bolnavi.” (Hadis consemnat de Ahmed, 6/407 şi Muslim, 1812).
Aceasta este munca femeii, conformă abilităţilor ei naturale, dar să mânuiască o armă şi să lupte sau să conducă o armată nu face parte din treaba sa, decât dacă este o nevoie specială; atunci ea ar putea să participe alături de bărbaţi în războiul împotriva duşmanilor, cât de mult îi stă în putere. În ziua Hunain-ului, Umm Salim a luat un pumnal şi, când soţul ei a întrebat-o ce motiv a avut, ea a spus: „L-am luat ca, în cazul în care oricare dintre politeişti ar veni la mine să mă atace, să îl înjunghii.” (Hadis consemnat de Muslim, 1809).
Umm ‘Imarah, o femeie dintre ansari, a luptat atât de bine în bătălia de la Uhud, încât Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a lăudat-o; astfel, ea a asistat la războaiele care au urmat până când Musaylimah Al-Khadhab / Mincinosul a fost ucis. Ea s-a întors cu zece răni.
Dacă în anumite timpuri femeile erau private de cunoaştere, condamnate la o viaţă desfăşurată doar în casă, ca şi cum ar fi fost piese de mobilă, dacă nu erau învăţate de către soţi şi nu le era dată şansa de a învăţa (le era interzis chiar să meargă la moschee), dacă o asemenea viziune era răspândită, atunci ea este consecinţa ignoranţei, a exagerării şi devierii de la călăuzirea Islamului. Ea reprezintă o exagerare a stricteţii, interzisă de Allah. Islamul nu este responsabil pentru aceste obiceiuri absurde din trecut; de asemenea, nu este responsabil pentru alte convenţii exagerate create în prezent. Natura Islamului reprezintă echilibrul în orice aspect legiferat şi sugerat cu privire la reguli şi conduite morale. Islamul nu admite un lucru pentru a interzice altul, nici nu exagerează în privinţa unui lucru pe seama altuia. Nu exagerează în dăruirea drepturilor şi nici în atribuirea îndatoririlor.
Referindu-ne tot la acest aspect, nu a fost intenţia Islamului de a răsfăţa femeia pe cheltuiala bărbatului, nici de a satisface capriciile femeii sau de a-i diminua chemarea şi leza demnitatea. Vedem că punctul de vedere al Islamului în legătură cu femeia este ilustrat astfel:
Îi protejează, cum am menţionat deja, natura şi feminitatea, aşa cum a fost creată de Allah, o ţine departe de „lupii” care vor să o devoreze şi o ţine departe de lăcomia celor ce vor să îi exploateze feminitatea ca pe un obiect comercial şi pentru un profit clandestin;
Îi respectă rolul superior pentru care a fost înzestrată cu intuiţie, fiind aleasă de Creatorul ei care i-a oferit mai multă compasiune, afecţiune, sensibilitate şi receptivitate decât bărbatului, toate acestea pentru a-şi îndeplini vocaţia plină de compasiune de a fi mamă, ce reprezintă cea mai importantă „industrie” în lume, „industria generaţiilor viitoare”.
Islamul consideră căminul un mare regat pentru femeie. Ea este stăpâna, capul şi coloana lui. Este soţia bărbatului, partenera, o sursă de alinare a singurătăţii şi mama copiilor lor. Islamul consideră munca femeii de a se îngriji de casă, de a avea grijă de nevoile bărbatului şi de a-şi creşte copiii bine un act de adorare (‘ibaadah) şi un efort depus de dragul lui Allah (jihad). De aceea Islamul se împotriveşte oricărei metode sau oricărui sistem care nu îi permite să îşi îndeplinească sarcinile în cel mai bun mod, ori care îi distruge căminul.

Islamul vrea să formeze familii fericite pentru a constitui apoi baza unei societăţi fericite. Familiile fericite se întemeiază pe încredere şi nu pe îndoieli şi suspiciuni. Familia a cărei continuitate se bazează pe un cuplu în care există suspiciuni şi temeri este o familie aflată la marginea unei prăpăstii şi pentru care viaţa este un iad insuportabil.
Islamul îi permite femeii să lucreze în afara căminului, la un serviciu adecvat naturii, preocupărilor şi capacităţii sale şi care nu îi afectează feminitatea. Munca ei este legală, având anumite limite şi condiţii, în special când ea sau familia ei are nevoie de acest serviciu sau când societatea însăşi are nevoie de munca ei în mod special. Nevoia de a munci nu este limitată doar la aspectul financiar. Poate fi şi o nevoie psihologică, precum cea a unei femei inteligente, cu studii, care nu este măritată, sau a unei femei măritate care nu are copii sau are mult timp liber şi doreşte să fie utilă comunităţii sale.

 

_______

femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link

Cum procedează musulmanii de 8 Martie?

Cum procedează musulmanii de 8 Martie? Demirel Gemaledin   Prezența musulmanilor într-o țară occidentală, emigrarea unora dintre occidentali în țări musulmane, dar și îmbrățișarea Islamului de către persoane ce aparțin unor culturi occidentale, implica din partea unui musulman, in general, si a unei entitati islamice, in special, sa isi pună, nu pentru o singură dată, […]

Cum procedează musulmanii de 8 Martie?

Demirel Gemaledin

 

Prezența musulmanilor într-o țară occidentală, emigrarea unora dintre occidentali în țări musulmane, dar și îmbrățișarea Islamului de către persoane ce aparțin unor culturi occidentale, implica din partea unui musulman, in general, si a unei entitati islamice, in special, sa isi pună, nu pentru o singură dată, întrebarea daca e bine sau nu sa ia parte la diferite ocazii sau sarbatoriri. Noutățile sunt parte din cursul firesc al vieții noastre, iar Islamul este sistemul nostru de referință atunci când vrem să înțelegem care este statutul acelui lucru pentru musulmani.

Daca vom revizui biografia profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), vom vedea ca atunci cand el se intalnea cu asemenea ocazii, pe unele le introducea, le asimila in cultura islamica, și pe altele le nega sau le transforma. Unul dintre aceste exemple este si ziua de post Ashura, pe care el a acceptat-o ca urmare a importanței acesteia si pe care a si updatat-o islamic.

In ceea ce priveste obiceiurile culturale nationale sau internationale ce fac parte din cultura acestei omeniri sau a unei anumite natiuni – acele obiceiuri care nu contravin sau incalca vreun precept islamic necontroversat printre musulmani, atunci acele obiceiuri sunt permise. Ca dovada a celor mentionate stă una din cele mai importante legi de jurisprudenta islamica: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم – starea naturală a lucrurilor este starea de permisiune, atât timp cât nu apare vreo circumstanță care să-i schimbe starea din permis in nerecomandat/interzis.

Având în vedere acestea, putem concluziona că este permisă participarea musulmanilor la diferite manifestații sau acțiuni, precum ziua natională sau ziua internatională a femeii, participarea la diferite actiuni organizate fie de musulmani, cât și de nemusulmani. Însă, desigur, această permisiune nu este valabilă în cazul sărbătorilor religioase, celor precum Sfântul Valentin sau alte zile ale căror semnificații contravin principiilor islamice.

Cum procedează musulmanii de 8 Martie?A aduce un zambet pe chipul unui om este o fapta buna, este o tradiție a Profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Dăruirea de flori, cadouri, atitudinea respectuoasă fac parte din esenta unui comportament islamic, iar un musulman nu trebuie sa astepte o zi anume sau o ocazie din întregul an pentru a face acest lucru. Respectul, dragostea, compasiunea sunt sentimente statornice ce nu trebuie sa fie ocazionale sau dictate de perioade sau zile consemnate în calendar.

In predica sa de adio, Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a atras atentia bărbaților în mai multe rânduri în ceea ce privește comportamentul față de soții: „O, oameni! Soţiile voastre au anumite drepturi asupra voastră şi voi aveţi anumite drepturi asupra lor. Purtaţi-vă bine şi fiţi buni cu ele, căci ele sunt tovarăşele şi ajutoarele voastre! Rămâneţi fideli credinţei voastre şi nu vă însoţiţi cu Șeitan!”

Istoria omenirii nu prezintă o altă religie sau un sistem care să onoreze femeia ca mamă şi care să o înalţe mai mult decât Islamul. Islamul laudă femeia în mod repetat şi aceasta derivă direct din porunca de a-L adora pe Allah şi a crede în Unicitatea lui Allah. Allah a stabilit că onorarea mamei este o virtute şi a aşezat mama înaintea tatălui datorită celor pe care le îndură pe perioada sarcinii, naşterii, alăptării şi a creşterii copiilor ei. Acest aspect este stabilit şi restabilit în Coran, în mai multe capitole, tocmai pentru a imprima această noţiune în mintea şi inima copilului, precum în versetele următoare:

Noi l-am povăţuit pe om [să facă bine] părinţilor săi, mama lui l-a purtat, [suportând pentru el] slăbiciune după slăbiciune, iar înţărcarea lui a fost după doi ani, [aşadar]: «Adu mulţumire Mie şi părinţilor tăi, căci la Mine este întoarcerea!» (Luqman 31:14);

Noi i-am poruncit omului să le arate bunătate părinţilor săi. Mama sa l-a purtat cu dureri şi l-a născut cu dureri. Purtarea lui şi [până la] înţărcarea lui sunt treizeci de luni. Iar când ajunge în plină putere şi împlineşte patruzeci de ani, zice el: «Doamne, ajută-mă pe mine ca să-Ţi aduc mulţumire pentru binefacerea Ta, cu care Te-ai îndurat de mine şi de părinţii mei, şi să împlinesc o faptă bună care să-Ţi placă! Şi fă ca urmaşii mei să fie oameni buni [evlavioşi]! Eu mă întorc la Tine, căindu-mă, şi eu sunt dintre cei supuşi!» (Al-Ahqaf 46:15).

 

Nu voi insista asupra statutului femeilor în Islam, însă voi concluziona spunând că noi, musulmanii, ar trebui să fim primii care oferă o floare, un zâmbet, o vorbă bună și cu astfel de ocazii precum este cea din data de 8 Martie.

Abu Musa (Allah să fie mulţumit de el!) relatează că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a zis: „Călăuzirea şi cunoaşterea cu care Allah m-a înzestrat se aseamănă cu o ploaie torenţială care a căzut peste o bucată de pământ. Partea fertilă a pământului absoarbe apa şi face să crească din abundenţă iarba şi plantele. O altă parte, care este goală (pe dinăuntru), reţine apa şi prin aceasta Allah îngăduie oamenilor să tragă foloase. Ei beau apă, adapă animalele şi sădesc seminţe. Dar ploaia cade şi pe o porţiune de teren uscat care nici nu reţine apa, nici nu îngăduie vegetaţiei să crească. Tot aşa se poate asemăna omul care înţelege religia lui Allah şi trage foloase din învăţătura cu care m-a trimis Allah, care învaţă şi le arată şi altora, precum şi omul care nici nu-şi ridică capul în această direcţie, nici nu acceptă călăuzirea lui Allah cu care am fost trimis.”

Fie ca Allah sa ne facă dintre cei mai apropiati de EL in Ziua de Apoi și aceasta și ca urmare a bunului comportament față de familiile noastre! Amin!

 

 

_____

Demirel Gemaledin – specialist în jurisprudență islamică, masterand al Institutului de Științe Umane (IESH) Paris. 

Soucre Link

ÎNFRUNTAREA CRITICILOR

ÎNFRUNTAREA CRITICILOR Aaid Al-Qarni   Cei ignoranţi L-au îndepărtat pe Allah Preaînaltul de la ei; aşadar, la ce fel de respect ne putem aştepta din partea lor? Ne vom întalni mereu cu critici din partea altora, critici pe care le percepem ca atacuri la persoana noastră şi, asemeni unui război, par interminabile. Atât timp cât […]

ÎNFRUNTAREA CRITICILOR

Aaid Al-Qarni

 

Cei ignoranţi L-au îndepărtat pe Allah Preaînaltul de la ei; aşadar, la ce fel de respect ne putem aştepta din partea lor? Ne vom întalni mereu cu critici din partea altora, critici pe care le percepem ca atacuri la persoana noastră şi, asemeni unui război, par interminabile. Atât timp cât vei avea o viaţa îmbelşugată, o familie fericită si vei fi împăcat spiritual trebuie să te aştepţi la dezaprobarea şi condamnarea celor din jur. Până când nu iţi vei fi găsit un tunel către pământ sau o scară către ceruri, persoanele răuvoitoare din jurul tău vor continua să te blameze şi să iţi caute defecte în tot ceea ce faci.

Uite două exemple asupra cărora ar trebui să meditezi şi să pătrunzi în esenţa lor: ”o persoană care stă pe pământ nu mai are unde să cadă” şi “nimeni nu loveşte un câine mort”. Prin urmare, toată furia şi ura îndreptată către tine ar putea fi transformata în dreptate, înţelepciune, curtoazie şi sănătate. În ochii celor care iţi vor răul, tu eşti doar un păcătos ale cărui fapte rele nu pot fi compensate decât dacă iţi abandonezi visele şi te lepezi de toate calităţile lăudabile pentru a deveni la fel de insipid, incolor şi indor ca şi ei, altfel spus inofensiv din  punctul lor de vedere.


Mai bine eşti răbdător şi sigur pe tine când vine vorba despre insulte şi critici. În felul acesta le vei întări încrederea de sine dacă te laşi atins de vorbe răutacioase şi eşti influenţat de către acestea. În schimb  iartă, purtându-te cât mai frumos cu persoanele care ţi-au vrut raul. Îndepărtează-te uşor de către acestea şi nu te lăsa intimidat de către planurile lor. Ţine minte că dezaprobarea lor faţă de tine iţi măreşte valoarea.

Într-adevăr, nu îi vei putea face să nu mai vorbească, dar le vei putea “îngropa “ criticile ignorându-le şi destrămând ceea ce au zis :

Iată că voi îi iubiţi pe ei, în vreme ce ei nu vă iubesc pe voi. Când se intalnesc cu voi ei zic: Noi credem in Islam, dar când rămân singuri işi muşcă vârfurile degetelor de ciuda împotriva voastră. Spuneţi: Pieriţi cu ciuda voastră. Allah doară cunoaşte prea bine ceea ce fac ei.
[Aal `Imran 3:119]

 

De fapt, prin creterea meritelor tale şi a calităţilor tale vei creşte şi mânia lor.
Dacă iţi doreşti să fi iubit şi acceptat de către toţi…iţi doreşti imposibilul.

 

____________

Sursa: femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link

Relatia musulmanului cu ceilalti

Relatia musulmanului cu ceilalti Musulmanul salută persoana sau grupul pe lângă care trece. Profetul Muhammad a spus: „Salută-i pe alţii, indiferent dacă îi ştii sau nu.” A spus, de asemenea: „Tânărul trebuie să-l salute pe bătrân; cel care trece trebuie să-l salute pe cel care stă; grupul mic trebuie să-l salute pe cel mare.” El […]

Relatia musulmanului cu ceilalti

Musulmanul salută persoana sau grupul pe lângă care trece. Profetul Muhammad a spus: „Salută-i pe alţii, indiferent dacă îi ştii sau nu.” A spus, de asemenea: „Tânărul trebuie să-l salute pe bătrân; cel care trece trebuie să-l salute pe cel care stă; grupul mic trebuie să-l salute pe cel mare.”

El vizitează bolnavii. Profetul Muhammad a spus: „Eliberează captivii, hrăneşte flămânzii şi vizitează bolnavii.”

Îşi oferă sfatul în mod sincer şi onest, când i se cere. Profetul Muhammad a spus: „Persoana consultată este de încredere.” A spus, de asemenea: „El, cel care ne înşală, nu este unul dintre noi.”

El nu-şi părăseşte fraţii chiar dacă aceştia i-au greşit. Profetul Muhammad a spus: „Unui musulman nu îi este permis să-şi abandoneze fratele musulman timp de mai mult de trei nopţi.”

Musulmanul zâmbeşte când întâlneşte alţi oameni în semn de fraternitate, prietenie şi căldură. Profetul Muhammad a spus: „A-i zâmbi prietenului tău reprezintă un act de caritate.”

Musulmanul le doreşte altora ceea ce îşi doreşte sieşi. Profetul Muhammad a spus: „Nu vei intra în Paradis până când nu vei crede şi nu vei crede până ce nu îţi vei iubi aproapele.”

Relatia musulmanului cu ceilalti

Musulmanul nu le face rău altora cu vorba sau cu fapta. Profetul Muhammad a spus: „Dumnezeu nu se uită la lucrurile tale sau la bunăstare, însă se uită la inima şi la faptele tale.”

Este umil şi modest.

Nu-şi bate joc de alţii.

Nu îi invidiază pe alţii. Profetul Muhammad a spus: „Nu vă invidiaţi între voi. Nu vă abandonaţi şi nu vă urâţi între voi. Fiţi fraţi şi supuşi lui Allah.”

Nu-i bârfeşte pe alţii.

Nu gândeşte rău despre alţii. Profetul Muhammad a spus: „Ai grijă de bănuială, pentru că este cea mai falsă vorbă.”

Nu-i înşală pe alţii prin cuvintele, înţelegerile sau afacerile sale.

Îşi păstrează promisiunile. Profetul Muhammad a spus: „Trăsăturile unui credincios sunt trei: dacă vorbeşte, spune adevărul; dacă face o promisiune, o păstrează; dacă cineva are încredere în el, nu înşală aşteptările aceluia.”

Spune adevărul.

Nu minte, nu fură, nu comite adulter. Allah spune în Coranul cel sfânt:

O, voi cei care credeţi! Temeţi-vă de Allah şi fiţi cu cei iubitori de adevăr!” (At-Tawba: 119).

Nu mărturiseşte strâmb. Potrivit Islamului, mărturisirea falsă este unul dintre cele şapte păcate majore.

Nu îi acuză pe nedrept pe alţii de adulter.

Relatia musulmanului cu ceilalti

Musulmanul nu creează pagube altora în ce privește viața, proprietatea sau onoarea. Profetul Muhammad a spus: „Musulmanul este acela care nu le face rău oamenilor cu vorba sau cu fapta.”

Musulmanul Îi respectă pe bătrâni şi este bun cu cei tineri.

Ajută pe oricine îi cere ajutorul. Profetul Muhammad a spus: „Cei mai buni dintre oameni sunt cei care ajută cel mai mult.”

Salută înapoi cu un salut mai bun sau cu acelaşi salut. Allah spune în Coranul cel sfânt:

„Dacă vi se dă bineţe, răspundeţi cu bineţe încă şi mai frumos sau [cel puţin] răspundeţi! Allah este Atoatesocotitor [Hasib].” (An-Nisa’: 86).

Îi sfătuieşte pe alţii să facă bine şi să evite răul. Profetul Muhammad a spus: „Dacă vreunul dintre voi vede o faptă rea, să o schimbe cu mâna sa; dacă nu poate, cu limba sa; dacă nu poate, cu inima sa şi aceasta este cea mai slabă credinţă.”

El îi strigă pe alţii folosind numele care le place acestora cel mai mult.

 

Allah spune în Coranul cel sfânt:

„O, voi cei care credeţi! Să nu râdă un neam de alt neam, care s-ar putea să fie mai bun decât el, nici muierile [să nu râdă] de alte muieri care s-ar putea să fie mai bune decât ele! Nu vă ocărâţi şi nu vă batjocoriţi cu porecle unii pe alţii.” (Al-Hujurat: 11).

Soucre Link

Oaspetii si vecinii musulmanului

Oaspetii si vecinii musulmanului  Islamul îi porunceşte musulmanului să respecte următoarele cerinţe în relaţie cu oaspeţii săi:   Musulmanul trebuie să-şi onoreze şi să-şi respecte oaspeţii. El trebuie să le ofere cea mai bună mâncare pe care o are. Profetul Muhammad a spus: ,,El, cel care crede în Dumnezeu şi în Ziua Judecăţii, trebuie să […]

Oaspetii si vecinii musulmanului

 Islamul îi porunceşte musulmanului să respecte următoarele cerinţe în relaţie cu oaspeţii săi:

 

Musulmanul trebuie să-şi onoreze şi să-şi respecte oaspeţii. El trebuie să le ofere cea mai bună mâncare pe care o are. Profetul Muhammad a spus: ,,El, cel care crede în Dumnezeu şi în Ziua Judecăţii, trebuie să îşi onoreze oaspeţii.”

Pe de altă parte, Islamul îi porunceşte oaspetelui să respecte următoarele cerinţe:

Oaspetele nu trebuie să zăbovească prea mult la gazda sa. El trebuie să se aşeze pe locul pe care îl sugerează gazda sa si sa nu umble in alte incaperi sau sa caute in locuri care u il privesc. El trebuie să-şi respecte gazda. Vizita sa nu ar trebui să aibă o durată mai mare de trei zile, cu excepţia situaţiei în care gazda insistă să își prelungească vizita.

 

Islamul îi porunceşte musulmanului să respecte următoarele cerinţe în relaţia cu vecinii săi:

Oaspetii si vecinii musulmanului

Trebuie să fie bun cu vecinii săi şi să-i ajute.

Trebuie să-şi respecte şi să-şi onoreze vecinii. Profetul Muhammad şi-a cinstit vecinul atât de mult, încât ceilalti ar fi crezut că el i-ar da vecinului o parte din moştenirea sa.

Musulmanul trebuie să le păstreze secretele vecinilor sai.

El trebuie să se abţină de la a le face rău vecinilor prin cuvinte sau fapte. Profetul Muhammad a spus: „El, cel care crede în Dumnezeu şi în Ziua Judecăţii, nu îşi prejudiciază vecinii.”

Musulmanul trebuie să-şi viziteze vecinii, să-i sprijine atât la bucurie, cât şi la supărare.

 

Allah spune în Coranul cel sfânt:

„Adoraţi-L pe Allah şi nu-I atribuiţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin, cu tovarăşul de alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de mâinile voastre drepte, căci Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi pe cel lăudăros!” (An-Nisa’: 36).

 

Soucre Link