Notă de informare asupra prelucrării datelor cu caracter personal

Data intrării în vigoare: 16.05.2022

Biserica Înfrățirea Religiilor (denumită în continuare ”Biserica”, ”noi”, ”ale noastre”), cu sediul în România, Prelungirea Ferentari, nr. 69, București, sector 5, reprezentată legal prin Stoica Vlad Alexandru, email va.stoica4 la Gmail, telefon +40.748.472.092, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a prelucra datele cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, cu scopul organizării și desfășurării
activităților, în temeiul legilor și regulamentelor în vigoare.

Datele cu caracter personal sunt: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon mobil (dacă este furnizat), numărul de telefon fix
(dacă este furnizat), adresa de domiciliu (dacă este furnizată).

Datele cu caracter personal sunt obținute:

  • -prin înscrierea în buletinul de știri (newsletter-ul) de pe site;
  • -prin completarea și trimiterea formularului de contact de pe site;
  • -telefonic, după obținerea consimțământului;
  • -prin aplicarea la unul dintre anunțurile publicate de Biserică.

Aceste informații sunt introduse de Biserică în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de hârtie sau în format electronic).

Scopul colectării datelor îl constituie organizarea și desfășurarea activităților Bisericii.

Datele cu caracter personal nu sunt transmise unor terți.

Persoanele ale căror date sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de restricționare a prelucrării datelor, atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale ce revin Bisericii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de acces cu caracter gratuit la datele cu caracter personal; dreptul la rectificarea sau la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale ale Bisericii; dreptul de a retrage oricând consimțământul acordat, în cazul specific în care colectarea și prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ și nu intervine o prevedere contractuală sau legală care prevede obligativitatea colectării și prelucrării datelor; dreptul de a nu fi supus/ă unei decizii individualizate automatizate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele ale căror date sunt prelucrate se pot adresa la adresa de email va.stoica4@gmail.com.

Datele personale vor fi prelucrate/păstrate în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date.

Views: 12

0Shares