Notițe fără sens sau greșite – pagina 6

-Forța vitală;

-Misterul nașterii;

-Care e sarcina?

-Dumnezeu îți lasă lucrurile de care ai nevoie și îți ia lucrurile de care nu ai nevoie;

-Dumnezeu te încearcă cu binele;

-Natura a fost creată de Dumnezeu;

-Ce piesă se joacă acum la teatru?

-Găsește calea spre liniște;

-Totul are un scop. Scopul nu îți e prieten;

-Omul modifică realitatea;

-Omul livrează scenarii;

-Carbonul e la baza tuturor combinațiilor;

-Abandonează gândirea;

-Omul negociază cu Dumnezeu;

-Diavolul creează o impresie.

Notițe fără sens sau incorecte – pag. 5

-În metafizică nu există probabilități;

-Obiectele nu au forma pe care o vezi. Trebuie să ai în vedere a patra dimensiune;

-Metafizica poate fi cunoscută plecând de la teologie, fizică, filozofie;

-Simțurile omului sunt dezvoltate astfel încât să perceapă obiectele 3D. Dacă lumea ar avea doar trei dimensiuni, geometria nu ar avea sens;

-Omul nu percepe a patra dimensiune;

-Nu lăsa pe altcineva să-ți hrănească egoul;

-Energia se află în echilibru;

-Rațiunea nu poate fi complet satisfăcută – Kant;

-Când iei de la altcineva, iei moartea;

-Tot ce zboară se mănâncă;

-Tot ce mișcă se mănâncă;

-Când adormi, sufletul părăsește corpul;

-Lumea formează diguri;

-Lumea construiește o poveste în jurul tău;

-Lumea plantează semințele viitorului din timp;

-Destin deturnat;

-Lumea e o scenă – Shakespeare;

-Toate au timpul lor;

-Gimnastică gramaticală;

-Nu căuta adevărul;

-Materie și energie;

-Încearcă să-l pescuiești pe Dumnezeu.

 

Notițe fără noimă sau posibil eronate, pagina 4

Revelațiile sunt nule,

Adevărata cunoaștere a lumii,

Lumea imaterială,

Atomii sunt morți,

Dumnezeu e viu,

Pescuitul reciproc,

Viața nu se explică prin teoria evoluției,

Viața nu se explică mecanic,

Celulele sângelui animal nu au nucleu,

Teoria evoluției e nulă,

Spermatozoizii bărbatului nu fac parte din spermatozoidul din care el se naște,

Placenta,

Embriologia umană,

Și Dumnezeu v-a creat dintr-un cheag de sânge,

Biblia e istorie,

Descrierea Facerii Lumii din Biblie e exactă,

Care este relația dintre minte și suflet?

Psihofizică,

Legea persistenței forței,

Omul nu are voință proprie,

Inima și venele,

Conștiința e determinată de suflet,

Persistența materiei,

The riddle of the soul,

Materie fără ponderabilitate, la care nu se manifestă forța de gravitație,

Sufletul nu are ponderabilitate,

Anemonele, definiție,

Creaturile adâncurilor,

Geneză=origine, naștere,

Critica motivului practic,

Coaja are un interior,

Voința externă e nulă,

Caută cauza zgomotului,

Tawhid definiție,

Metafizica e fizica despre fizică. E fizica fizicii,

Metafizica e o știință,

Metafizica e știința cunoașterii lui Dumnezeu, a divinității, a sufletului și a adevăratei realități.

Notițe, pagina 1


A patra dimensiune Să cun0ști un 0biect trecand prin eI,
Simțurie Percepție cu ajut0ruI simțuriI0r,
Iuna, s0areIe și steIeIe,
SufetuI nu m0are,
PIasma,
CeIe patru eIemente,
Henri Bergs0n,
Arist0teI,
ImmanueI Kant,
Critica rațiunii pure,
Dumnezeu,
Cauză și efect,
MateriaIitatea,
Eternitatea,
ReaIitatea,
Senzații,
Activitate cerebraIa după m0arte,
Iumina,
ReaItatea nu e ceea ce percepem, percepem 0 refIexie a reaIității,
ReaItatea e în spateIe a ceea ce percepem,
Nu atribui nimic șansei,
Nu atribui nimic n0r0cuIui,
Cauza mișcării,
ReaIitatea nu p0ate fi cun0scută cu ajut0ruI rațiunii,
Aband0nează judecata,
Nu te baza pe experiență sau practică,

Notițe, pagina 2

Dumnezeu îți și ia, nu d0ar îți dă,
T0tuI este sub c0ntr0I,
Experiența e iIuzie Kant,
Cum acțI0nează Dumnezeu,
Nu te baza pe știință,
Nu te baza pe matematică,
Natura p0ate fi Iiniștită sau neIiniștită cu tine,
Nu crede că știi IeIiIe naturii, IegiIe naturii nu sunt IegiIe fizicii,
Nu te baza pe rațiune,
Viața îți crează germeni, nu ține de v0ia ta,
SufIetuI nu p0ate fi distrus,
UniversuI răspunde, primești rezuItatuI a ceea ce 0feri,
CarbnuI și cI0r0f0rmuI,
CuvantuI are viață,
CuvantuI are v0ință,
Cand Dumnezeu îți ia ceva, îți dă ceva,
EvenimentuI negativ eIimină 0 dat0rie.