Hirotonirea femeilor în Biserica Ortodoxă Română

 

 

 

 

Cuprins

1. Introducere …………………………………………………………………………………………………

2. Biserica Creștină Înfrățirea Religiilor. Scurtă prezentare ……………………………..

3. Situația hirotonirii femeilor în lume …………………………………………………………….

1. Introducere

Domeniul teologiei este un domeniu sensibil. Este un domeniu bazat pe ritual, pe diferite credințe și interpretări. Este un domeniu care cu greu se adaptează și care foarte rar se reformează. Este un domeniu care îți oferă atât de multe realizări.

Biserica, oricare ar fi ea, trebuie subordonată statului. Acest lucru este foarte important. Cel mai bun sistem de guvernământ este democrația de tip occidental. Teocrația nu este un sistem de guvernământ.

Uniunea Europeană a demonstrat că o colaborare la cel mai înalt nivel între state, spre beneficiul ultim al cetățenilor lor, poate avea loc cu succes. Asta văd cei din diaspora, remarcând decalajele de civilizație dintre Vest și Est.

În aceste condiții, Biserica Ortodoxă Română trebuie imperios reformată. BOR este o Biserică veche de o sută cincizeci de ani, care nu mai servește societatea contemporană, decât într-o foarte mică proporție.

Deși nu vrem să recunoaștem, Estul Europei este marginea Europei.

Biserica Ortodoxă Română, care acum este ”Biserica lor”, a clerului, a celor care respectă calendarul, trebuie să devină ”Biserica noastră”, a celor care vrem spitale și școli, șosele, grădinițe și autostrăzi. Noi suntem proprietarii autoturismului, ale cărui chei sunt acum în posesia celor care respectă calendarul.

Din păcate, Biserica Ortodoxă Română este puternic centralizată, ceea ce o face să fie greu adaptabilă și anchilozată în trecut.

Pentru a putea fi reformată, BOR trebuie descentralizată, pe modelul multor Biserici protestante.

În cadrul Bisericii Ortodoxe Române există probleme cu îngrădirea libertății de exprimare și un comportament dominant de tip ”mascul alfa” printre culte. Etalarea luxului nu pare să reprezinte o problemă pentru reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, care folosesc mașini de lux, veșminte de lux și, probabil, altele (spun ”altele” întrucât transparența nu este punctul forte al Bisericii Ortodoxe Române).

Nu trebuie să fii ortodox sau catolic pentru a intra în Rai. Raiul este deschis tuturor celor care își fac parte în viața de acum și în viața de apoi. Fă-ți, așadar, parte, în viața de apoi.

Biserica ține efectiv statul în loc, împiedicând dezvoltarea societății. Am mers la grădiniță, ce ne mai trebuie altele noi?

Pentru a se reforma, Biserica Ortodoxă Română trebuie să atragă oameni din toate păturile sociale, ceea ce nu face acum. Toți sunt chemați la masa lui Hristos, iar masa este a lui Hristos.

Referitor la ora de religie, aceasta trebuie predată de profesorul sau profesoara de istorie și trebuie să furnizeze elevilor școlilor și liceelor informații obiective despre toate religiile marcante ale lumii. Sub nicio formă ora de religie în școli și licee nu trebuie să se refere la religia ortodoxă și sub nicio formă nu trebuie predată de un preot ortodox.

Renovarea bisericilor ortodoxe trebuie să se facă, dacă se dorește și se poate, din banii enoriașilor. Dacă nu se dorește sau nu se poate, grădinițele și autostrăzile primează.

Nu doar renovarea bisericilor ortodoxe trebuie să se facă din banii enoriașilor, ci și renovarea tuturor lăcașelor de cult aparținând tuturor religiilor prezente pe teritoriul României trebuie să se facă, dacă se dorește, din banii enoriașilor sau din sponsorizări, nu din bani de la bugetul de stat.

Construirea de noi biserici, la fel, dacă se dorește, trebuie să se facă din banii enoriașilor.

Toate cultele trebuie să plătească din bugetele proprii impozite pe clădirile pe care le dețin. Scopul Bisericii nu este să facă, să depoziteze sau să administreze bani. Pentru asta există bănci. Biserica nu este bancă. Biserica trebuie să se ocupe cu administrarea celor spirituale.

Este posibil, nu am dovezi, ca preoții să fii prins gustul banilor și să le placă să se joace cu banii. Este, totodată, posibil, nu am dovezi, ca majoritatea preoților să le considere pe femei inferioare bărbaților și murdare, din cauza menstruației.

O Biserică nu se joacă cu bani, iar femeile nu sunt inferioare bărbaților sau murdare.

Biserica trebuie să dea, nu să ia.

Toate cultele, inclusiv Biserica Ortodoxă Română, trebuie să-și organizeze contabilitatea. Unele culte au furnizori. O parte dintre aceste culte au vânzări. Dacă au furnizori și vânzări, trebuie neapărat să aibă serviciu contabil. Și să emită bon fiscal. Preoții/imamii și toți ceilalți reprezentanți pot activa cu contract de muncă sau ca voluntari.

Biserica Ortodoxă sau oricare altă Biserică trebuie să renunțe la icoane. Singurul care poate fi adorat este Dumnezeu.

Biserica Ortodoxă Română trebuie să prezinte enoriașilor săi informații obiective despre toate religiile marcante ale lumii (budism, islam etc.), având în acest scop preoți și preotese bine instruiți.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască contribuțiile majore pe care celelalte religii și celelalte denominații creștine le-au avut asupra umanității.

Pentru a se reforma, Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască toți profeții, începând cu Adam.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască importanța egală a tuturor profeților (Adam, Noe, Lot etc.), nu doar importanța lui Iisus pentru umanitate. De-a lungul istoriei au existat mii de profeți. Inclusiv femei. Biserica, care știe mai bine aceste lucruri, trebuie să recunoască că Iisus este Adam reîncarnat și Cuvântul.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască faptul că Iisus nu a fost răstignit propriu-zis pe cruce și că episodul răstignirii este o alegorie care face referire la obstacolele pe care le-a avut de înfruntat Hristos pe drumul său spre conducere, pe care în cele din urmă a obținut-o.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască faptul că a colaborat cu fosta Securitate comunistă.

Preoții ortodocși trebuie să se spovedească public în fața enoriașilor. Este posibil ca o parte dintre preoții ortodocși să fii săvârșit păcate mult mai mari decât cele pe care le-au comis enoriașii lor, cei cărora se spovedesc preoților. Aceste păcate trebuie să iasă la lumină pentru a putea fi iertate.

Pentru a se reforma, Biserica Ortodoxă trebuie să hirotonisească femei. În trecut, în baza ritualului vremii, au fost hirotonosite femei. Acest obicei trebuie reluat.

Lipsa hirotonirii femeilor în Bisericile Apuseană, Răsăriteană, Orientală și în celelalte biserici de pe glob, multe dintre ele catolice și ortodoxe, este adânc înrădăcinată în convingerea conform căreia bărbații sunt superiori femeilor, în convingerea că doar un bărbat poate face prezentă existența lui Hristos reînviat în biserică, în convingerea că femeile sunt murdare din cauza sângelui și nu numai.

Toate aceste convingeri sunt lipsite de fundament.

Bărbații nu sunt superiori femeilor și nu doar un bărbat poate face prezentă existența lui Hristos reînviat în biserică, asta dacă într-adevăr cineva poate face prezentă existența lui Hristos reînviat undeva. Totodată, femeile nu sunt murdare.

Se pare că în primele secole ale creștinismului funcțiile în cadrul Bisericilor erau îndeplinite atât de bărbați, cât și de femei. Acest lucru poate fi explicat prin lipsa de resurse umane din acea perioadă.

O dată cu trecerea secolelor, femeile au fost numite ”prostuțe” de către unii dintre reprezentanții Bisericii de Vest1, cărora probabil că li s-a făcut frică că femeile ar putea stârni poftele bărbaților, de parcă femeile nu ar avea pofte sau de parcă poftele bărbaților ar fi mai importante decât poftele femeilor și niciunele nu ar trebui satisfăcute.

Acesta este un alt motiv posibil al lipsei hirotonosirii2 femeilor.

Nici reprezentanții Bisericilor Răsăritene nu văd cu ochi mai buni numirea de femei în rolurile de preoteasă, deaconeasă sau episcopă. ÎPS Teodosie, din România, afirmă3 că aceasta este condiția femeii, condiție pe care ea nu o poate depăși pentru că ea a păcătuit (referindu-se, cel mai probabil, la capitolul Genezei din Biblie, în care apar Adam și Eva, Eva fiind coruptă de șarpe să mănânce din Pomul Cunoașterii4)

Ceea ce nu știe, probabil, IPS Teodosie este că primele cinci cărți din Biblie (care formează Tora) au fost scrise de Moise, care a fost faraon al Egiptului și care nu i-a dus pe evrei în Țara Făgăduită, ci i-a persecutat și omorât.

Un alt lucru pe care probabil nu îl știe IPS Teodosie este că inclusiv povestea biblică cu Adam și Eva este alegorică, Creația, care într-adevăr a avut loc, neavând loc ca în povestea biblică.

Un alt lucru pe care probabil nu îl știe IPS Teodosie, care este foarte vocal, este că Iisus este Adam reîncarnat și Cuvântul.

Trupul (scheletul) lui Iisus încă există, pentru că acesta nu s-a ridicat la ceruri, propriu-zis, cu trupul.

Toate povestirile din Biblie, deși reflectă realitatea, o reflectă în mod alegoric.

Astfel, șarpele nu a vorbit, nu a ispitit-o pe Eva să mănânce un măr ș.a.

Repet, Biblia este adevărată. Inclusiv Noul Testament. Dar faptele sunt prezentate în mod alegoric.

Deși femeile au fost hirotonosite în Vest în trecut, după ritualul care se practica pentru hirotonosire în Evul Mediu, teologii nu recunosc acest lucru, afirmând că ritualul s-a schimbat. Da, ritualul s-a schimbat, dar după ritualul din Evul Mediu, femeile au fost hirotonosite.

Atât Biserica Catolică, cât și Biserica Ortodoxă se consideră Biserica originală. Cu aproape 200 de milioane de enoriași, Biserica Ortodoxă este mult mai mică decât Biserica Catolică.

Biserica Catolică este fondată de Sfântul Petru, care l-a trădat pe Hristos când a cântat cocoșul a treia oară, Sfânt care a fost primul Papă și care a zburat prin Roma, fără mijloc de transport, când era încă în viață.

Femeile nu sunt hirotonite. Dar, probabil, vor fi.

Biserica Ortodoxă Greacă5 a făcut un prim pas în această direcție, când, pe 8 octombrie 2004, a restaurat diaconatul pentru femei.

Drumul pentru Biserica Ortodoxă Română a fost trasat. Traseul a fost stabilit. Este doar o chestiune de timp. Mult timp? Posibil. Dar e, probabil, doar o chestiune de timp.

Femeile votează. Merg la facultate. Pot deține proprietăți. Și vor deține funcții de preot și episcop. Atât în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, dacă vor lupta pentru acest drept și sigur în cadrul Bisericii Creștine Înfrățirea Religiilor.

Stoica Vlad Alexandru

București, România

24.09.2022

2. Biserica Creștină Înfrățirea Religiilor. Scurtă prezentare

Biserica Creștină Înfrățirea Religiilor va fi o comuniune de biserici.

Fiecare Biserică va purta o denumire.

BCÎR va fi un curcubeu de religii prietene, pe care le va păstra intacte. Islamul, creștinismul protestant, shintoismul se vor număra printre aceste religii.

BCÎR va încerca să construiască cât mai multe biserici și va încerca să atragă cât mai mulți enoriași.

Clădirile vor avea formă circulară, iar sfânta cruce va fi așezată pe acoperișul fiecărei biserici BCÎR.

BCÎR se va implica activ în viața comunităților deservite, inclusiv în relațiile economice.

Orice persoană va putea apela la oricare dintre bisercile BCÎR și va putea achiziționa servicii sau produse.

Actele contabile ale fiecărei biserici vor fi publice.

Orice biserică BCÎR va emite factură pentru serviciile sau produsele comercializate.

Bisericile BCÎR vor și așadar și entități economice.

Copiii enoriașilor BCÎR vor merge la școlile de stat sau private alese de familiile lor, după care vor urma programe after school în cadrul unei clădiri din curtea bisericii de care aparțin cu familia.

În cadrul programelor after school vor învăța despre toate religiile lumii.

Personalul educațional care va activa în cadrul programelor after school va fi plătit din fondurile BCÎR.

La bisericiile din cadrul BCÎR se va putea apela pentru prestări servicii în domeniul construcțiilor, amenajărilor interioare, transporturilor ș.a.

Bisericile se vor finanța în mod individual din serviciile prestate și din produsele vândute.

Bisericile vor concura pe o piață liberă, tot în mod individual, fiind supuse legii cererii și ofertei.

Bisericile (sună a nebunie!) vor putea falimenta.

În curtea fiecărei biserici vor fi amenajate birouri.

Fiecare biserică va activa independent, plătind către stat toate taxele și impozitele.

BCÎR va presta servicii de intermediere recrutare personal.

”Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici [om] liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.”6

BCÎR va hirotoni femei.

3. Situația hirotonirii femeilor în lume

Anabaptiști

 

Fraţi

 

Biserica Fraților a hirotonit femei din 1958.

Menoniți

Conferința canadiană a bisericilor fraților menoniți a hirotonit femei.

Biserica Menonită din Canada hirotonește femei.

Biserica Fraților Menoniți nu ordonează ca femeile să fie pastori conducători.

Biserica Menonită din SUA hirotonește femei.

Biserica Frații în Hristos hirotonește femei la toate nivelurile de conducere, inclusiv Episcop.

 

Biserica Anglicană

 

Hirotonirea femeilor în comuniunea anglicană a fost din ce în ce mai comună în anumite provincii începând cu anii 1970.

Cu toate acestea, mai multe provincii (cum ar fi Biserica Pakistanului – o Biserică protestantă unită creată ca urmare a unei uniuni între anglicani, luterani, metodiști și prezbiteriani) și anumite eparhii din provincii altfel ordonate (cum ar fi Dioceza din Sydney din Biserica Anglicană din Australia), continuă să hirotonească numai bărbați. Dispute asupra hirotonirii femeilor au contribuit la instaurarea și creșterea tendințelor separatiste conservatoare, cum ar fi realinierea anglicană și mișcările anglicane continue.

Unele provincii din cadrul Comuniunii Anglicane, cum ar fi Biserica Episcopală Protestantă din Statele Unite ale Americii, hirotonește femei la cele trei ordine tradiționale: episcop, preot și diacon. Alte provincii hirotonesc femeile ca diaconi și preoți, dar nu ca episcopi; alții încă doar ca diaconi; iar șapte provincii nu aprobă hirotonirea femeilor la orice ordin de minister.

 

Baptiști

Organizații foarte diverse folosesc termenul baptist în auto-desemnare:

 

Organizațiile baptiste din Germania și Elveția (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, Bund Schweizer Baptistengemeinden) hirotonesc femei.

Convenția Baptistă de Sud (cea mai mare dintre diferitele confesiuni baptiste) nu sprijină hirotonirea femeilor; cu toate acestea, unele biserici care sunt membre ale SBC au hirotonit femei. Deși fiecare biserică SBC este autonomă și poate alege dacă să hirotonească sau nu femei, asociațiile locale și convențiile de stat au dreptul de a nu așeza mesageri din acele biserici la întâlnirile anuale, iar unii au făcut-o.

Grupurile baptiste din Statele Unite care hirotonesc femei includ Bisericile Baptiste Americane din SUA, Conferința Baptistă din America de Nord, Alianța Baptiștilor, Cooperative Baptist Fellowship (CBF), Missionary Baptist Conference, SUA, Național Baptist Convention, USA, Inc. și Progressive National Baptist Convention.

Asociația Generală a Baptiștilor (mai ales Statele Unite) (unii i-ar numi pe acești Baptiști Generali sau Baptiști Arminieni) hirotonesc femei.

Convenția baptistă de la Okinawa, Japonia, hirotonește femeile să fie pastori ai bisericii.

Asociația Generală a Bisericilor Baptiste Regulare nu hirotonește femei.

Uniunea Baptistă din Marea Britanie hirotonește femei.

Federația Baptistă din Canada, care include Baptiștii Canadieni din Vestul Canadei (CBWC), Baptiștii Canadieni din Ontario și Quebec (CBOQ) și Baptiștii Canadieni din Canada Atlantic (CBAC) hirotonesc femei.

Bisericile Lutherane

 

Europa

 

Bisericile luterane din cadrul Bisericii Evanghelice din Germania (EKD) hirotonesc femei și au femei ca episcopi.

Biserica Independentă Evanghelico-Luterană din Germania nu hirotonește femei.

Biserica Evanghelică Luterană din Letonia și-a anulat decizia anterioară (1975) de a hirotoni femei ca pastori. Din 1993 ea nu mai face acest lucru în practică. Din 2016, acest principiu a fost afirmat în constituția sa.

Bisericile de stat luterane din țările nordice hirotonesc femeile ca pastori și au femeile ca episcopi. Primele femei pastori au fost hirotonite în Biserica Danemarcei în 1948, în Suedia în 1960, în Norvegia în 1961, în Islanda în 1974 și în Finlanda în 1988.

În timp ce Biserica Suediei și-a hirotonit primele femei păstori în 1960, a existat o dezbatere considerabilă în această biserică a hirotonirea femeilor, ceea ce a dus la marginalizarea unei minorități vocale înalte bisericești, care s-a subdivizat succesiv în adepții fideli ai Bisericii înalte, pe de o parte, și grupul divizat Missionsprovinsen, care a fost format în 2003, dar în 2005 a fost separat ca corp bisericesc de Biserica Suediei.

Deși hirotonirea femeilor a fost acceptată de Biserica Finlandei în 1988, ocazional, controverse asupra acestei probleme apar în aripa mai conservatoare a bisericii. Dezbaterile ocazionale pe această temă au determinat uneori demisii.

Biserica Evanghelică Luterană Estonă (EELC) a început să hirotonească femeile în 1967, iar în 2004 toate obstacolele care le interziceau femeilor să fie hirotonite ca episcopi au fost înlăturate, deși niciuna nu s-a consacrat încă în calitate de episcop.

Biserica Evanghelică a Mărturisirii din Augsburg din Polonia hirotonește femeile ca pastori din 2022. 9 pastori sunt femei.

Biserica Evanghelică a Mărturisirii din Augsburg din Slovacia hirotonește femeile ca pastori din 1951, iar femeile pot fi alese episcopi.

Biserica Evanghelică Slovacă a Mărturisirii din Augsburg din Serbia hirotonește femeile ca pastori. Din 20 de pastori din Serbia, 6 sunt femei.

 

Statele Unite

 

Biserica Evanghelică Luterană din America (ELCA) este cel mai mare organism luteran din SUA. Corpurile bisericești care au format ELCA în 1988 a început să hirotonească femei în 1970, când unul dintre aceste corpuri, Biserica Luterană din America, a hirotonit-o pe Elizabeth Platz. În 2017 aproximativ 27% dintre liderii listați erau femei și aproximativ 50% dintre seminariștii care se pregăteau pentru slujire erau femei. În 2013, prima femeie episcop care prezidează ELCA, Elizabeth Eaton, a fost aleasă. În 2018, 16 din cei 65 de episcopi sinodali (17 episcopi, inclusiv episcopul președinte Eaton) din ELCA erau femei.

Biserica Generală Luterană hirotonește femeile.

Sinodul Bisericii Luterane-Missouri (LCMS), care este al doilea organism luteran ca mărime din Statele Unite, nu hirotonește femei.

Congregațiile luterane în misiune pentru Hristos (LCMC) permit, de asemenea, hirotonirea femeilor.

Biserica Luterană din America de Nord, a fost fondată în 2010 și hirotonește femei. NALC a stabilit un dialog ecumenic cu o serie de organisme luterane, atât organisme care hirotonesc femei, cât și organisme care nu hirotonesc femei.

Sinodul evanghelic luteran din Wisconsin nu hirotonește femei.

Sinodul Evanghelic Luteran nu hirotonește femei.

Biserica Confesiunii Luterane nu hirotonește femei.

Biserica Protestantă Evanghelică Luterană (GCEPC) a hirotonit femei încă de la începuturile sale în 2000. Hirotonirea femeilor nu este o problemă controversată în LEPC/GCEPC. Femeile sunt hirotonite/consacrate la toate nivelurile, inclusiv diacon, preot și episcop în LEPC/GCEPC.

 

Africa

Biserica Evanghelică Luterană din Tanzania (ELCT) a decis să hirotonească femei în 1990, dar nu are femei episcopi.

Unele eparhii încă se opun hirotonirii femeilor.

Biserica Evanghelică Etiopiană Mekane Yesus (EECMY) a început să hirotonească femei în anul 2000, dar nu continuă această practică întrucât luteranismul confesional a devenit mai puternic în acest corp bisericesc în ultimii ani.

Metodism

 

Biserica Metodistă Unită hirotonește femei. În 1880, Anna Howard Shaw a fost hirotonită de Biserica Protestantă Metodistă; Ella Niswonger a fost hirotonită în 1889 de Biserica Fraților Uniți. Ambele confesiuni au fuzionat ulterior în Statele Unite în Biserica Metodistă Unită. În 1956, Biserica Metodistă din America a acordat femeilor drepturi de hirotonire și drepturi depline ale clerului.

De atunci, femeile au fost hirotonite prezbiteri cu drepturi depline (pastori) în denominație, iar 21 au fost ridicate la episcopat. În 1967, Noemi Diaz este prima femeie hispanica hirotonită de o Conferință anuală. În cadrul Conferinței anuale de la New York s-au făcut onorurile. Prima femeie aleasă și consacrată Episcop în cadrul Bisericii Metodiste Unite (și, într-adevăr, prima femeie aleasă episcop a oricărei biserici creștine principale) a fost Marjorie Matthews în 1980. Leontine T. Kelly, în 1984, a fost prima femeie afro-americană ridicată la episcopat în orice confesiune principală. În Germania, Rosemarie Wenner este din 2005 episcop conducător în Biserica Metodistă Unită. Episcopul Karen Oliveto, care slujește în prezent, este primul episcop lesbian în Biserica Metodistă Unită.

Biserica Metodistă Primitivă nu hirotonește femeile ca bătrâni și nici nu le licențiază ca pastori sau predicatori locali.

PMC consacră femeile ca diaconesse.

Biserica Evanghelică Wesleyană (EWC) nu hirotonește femeile ca prezbiteri, deși le încredințează pe femei ca diaconițe.

Conferința metodistă fundamentală nu hirotonește femei.

Biserica Metodistă de Sud nu hirotonește femei.

Biserica Metodistă Liberă a hirotonit femei din 1911.

Bible Methodist Connection of Churches hirotonește femeile.

Armata Salvării ordonează femeile și a făcut-o încă de la înființare. Catherine Booth a fost co-fondatoare, împreună cu soțul ei

William.

Biserica Nazarineanului hirotonește femei, primele femei fiind hirotonite din 1908.

Biserica Metodistă Wesleyană (care este acum Allegheny Wesleyan Methodist Connection și Biserica Wesleyană) a hirotonit

femeile ca slujitori încă de aproape de începuturile sale și susține că este una dintre primele care a hirotonit femei în epoca modernă.

 

penticostal

Biserica penticostală din Germania permite hirotonirea femeilor.

Biserica penticostală din Suedia permite hirotonirea femeilor.

Misiunea penticostală nu hirotonește femei pastori.

Apariția femeilor pastori, adesea ca copastori împreună cu soții lor, este frecventă în mișcarea penticostală.

mai ales în bisericile neafiliate unei confesiuni; pot fi hirotoniti sau nu. Printre femeile pastori notabile se numără

Paula White și Victoria Osteen.

Adunările lui Dumnezeu din SUA hirotonesc femei și au femei la conducere în întreaga Biserică.

Biserica lui Dumnezeu în Hristos (COGIC) nu hirotonește femeile ca prezbiter sau episcop

 

Presbiterian, Unit sau Reformat

 

Scoţia

 

Biserica Scoției

Femeile au fost însărcinate ca diaconi din 1935 și au fost permise să predice din 1949.

În 1963, Mary Levison a depus o petiție Adunării Generale pentru hirotonire.

Femeile în vârstă au fost introduse în 1966, iar femeile slujitori în 1968.

Prima femeie Moderatoare a Adunării Generale a fost dr. Alison Elliot în 2004.

 

Biserica Unită Liberă din Scoția a hirotonit femei din 1929 și și-a ales prima femeie moderator a adunării generale

în 1960.

Biserica Liberă a Scoției nu hirotonește femei.

Biserica Presbiteriană Liberă din Scoția cu sediul în Scoția, Australia și Zimbabwe nu hirotonește femei.

Bisericile Presbiteriane Asociate cu sediul în Scoția nu hirotonesc femei.

 

Anglia/Țara Galilor

 

Biserica Unită Reformată din Regatul Unit hirotonește femei.

Biserica Presbiteriană Internațională cu sediul în Marea Britanie, Europa și Coreea nu hirotonește femei.

Biserica Evanghelică Presbiteriană din Anglia și Țara Galilor nu hirotonește femei.

Biserica Liberă a Angliei nu hirotonește femei.

Biserica Presbiteriană din Wales hirotonește femei.

Irlanda

 

Biserica Presbiteriană din Irlanda hirotonește femei.

Biserica Presbiteriană Neabonată din Irlanda hirotonește femei.

Biserica Presbiteriană Liberă din Ulster nu hirotonește femei.

Biserica Evanghelică Presbiteriană (Irlanda) nu hirotonește femei.

Biserica Presbiteriană Reformată din Irlanda nu hirotonește femei.

 

Olanda

Biserica Reformată Olandeză hirotonește femei, cu excepția uniunii reformate

Bisericile reformate din Țările de Jos (eliberate) nu hirotonesc femei.

Congregațiile reformate din Țările de Jos nu hirotonesc femei.

 

Belgia

Biserica protestantă Unită din Belgia hirotonește femei.

 

Luxemburg

Biserica Reformată Protestantă din Luxemburg hirotonește femei.

Biserica protestantă din Luxemburg hirotonește femei.

 

Franţa

Biserica Reformată din Franța hirotonește femei.

Biserica Protestantă Unită din Franța hirotonește femei.

 

Elveţia

Biserica Reformată Elvețiană hirotonește femei.

 

Germania

Bisericile unite și reformate din cadrul Bisericii Evanghelice din Germania (EKD) hirotonesc femei și au femei ca episcopi.

 

Europa de Est

Biserica Reformată din Ungaria hirotonește femei.

Biserica Reformată Poloneză hirotonește femei din 2003.

 

America de Nord

Biserica Presbiteriană (SUA). PC (SUA) a fost format în 1983 printr-o fuziune a Bisericii Presbiteriane din Statele Unite.

(PCUS – biserica de sud) și Biserica Presbiteriană Unită din Statele Unite ale Americii (UPCUSA – biserica de nord).

PC (SUA) a hirotonit întotdeauna femeile. În ceea ce privește corpurile predecesoare, în 1893, Edith Livingston Peake a fost

numit Evanghelist Presbiterian de către Primul Presbiterian Unit din San Francisco. Între 1907 și 1920 încă cinci femei

devenit ministri. Biserica Presbiteriană (SUA) a început să hirotonească femeile ca bătrâni în 1930 și ca slujitori ai Cuvântului și

sacrament în 1956. Până în 2001, numărul bărbaților și femeilor care ocupau funcții era aproape egal. Prima femeie care a fost hirotonită

în Biserica Presbiteriană din Statele Unite (PCUS/Biserica de Sud) a fost Pr. Rachel Henderlite care a fost hirotonită de un

congregație predominant afro-americană din Richmond, VA în 1965.

Biserica Presbiteriană din America nu hirotonește femei.

În 1997, PCA și-a rupt chiar relația fraternă cu Biserica Creștină Reformată în această problemă.

 

Biserica Reformată din Statele Unite nu hirotonește femei.

Bisericile Liber Reformate din America de Nord hirotonesc numai bărbați.

Biserica Presbiteriană Cumberland. În 1888, Louisa Woosley a fost autorizată să predice. A fost hirotonită în 1889. A scris

Femeia va predica.

Biserica Creștină Reformată din America de Nord a început să hirotonească femei în 1995. Drept urmare, mai mulți conservatori

congregațiile au format Bisericile Unite Reformate din America de Nord și poziția CRC ca membru al Nordului

Consiliul Presbiterian și Reformat American (NAPARC) a fost suspendat în 1997. Mai multe congregații individuale continuă să

se opun hirotonirii femeilor și femeile nu sunt așezate la unele Clase (adunări regionale).

Biserica Ortodoxă Presbiteriană nu hirotonește femei.

Biserica Reformată din America a început să permită hirotonirea femeilor în 1979.

Biserica Unită a lui Hristos. Totuși, Antoinette Brown a fost hirotonită ca slujitor de către o Biserică Congregaționalistă în 1853

acest lucru nu a fost recunoscut de denominația ei. Mai târziu a devenit unitarană. Biserica Christian Connection, care mai târziu

a fuzionat cu Bisericile Congregaționaliste pentru a forma Biserica Creștină Congregațională, hirotonită femei încă din 1810.

Hirotonirea femeilor este acum necontroversată în Biserica Unită a lui Hristos.

Ordinul Legământului Evanghelic al Presbiterienilor (ECO) hirotonește femeile atât ca prezbiteri (pastori) cât și ca bătrâni conducători.

Biserica Evanghelică Presbiteriană (EPC) permite congregațiilor individuale să determine dacă hirotonesc sau nu femei.

Biserica Unită din Canada hirotonește femei. Biserica a fost divizată în anii 1930 prin această problemă moștenită de la

bisericile pe care le-a reunit, Biserica Unită a hirotonit prima sa femeie slujitoare, reverenda Lydia Emelie Gruchy, din

Conferința din Saskatchewan în 1936. În 1953, reverendul Lydia Emelie Gruchy a fost prima femeie canadiană care a primit un onorific

Doctor în teologie.

Australia

 

Biserica Unire din Australia a hirotonit femei de când s-a înființat în 1977. Cele trei confesiuni membre,

Uniunea Congregațională din Australia, Biserica Metodistă din Australasia și Biserica Presbiteriană din Australia au avut toate

femei hirotonite înainte de Unire. Uniunea Congregațională din Australia a hirotonit prima femeie în slujirea creștină în

Australia, Rev. Winifred Kiek în 1927. Biserica Metodistă din Australasia a hirotonit pentru prima dată femei (Rev. Margaret Sanders și

Rev Coralie Ling) în 1969, în timp ce Biserica Presbiteriană din Australia și-a hirotonit prima femeie slujitoare în 1974. După

formarea Bisericii Unificatoare din Australia, Biserica Presbiteriană din Australia continuă a inversat decizia

hirotonește femei în 1991.

Biserica Presbiteriană din Australia nu hirotonește femei. După cum am menționat mai sus, unele dintre congregațiile sale au plecat să se alăture

Noua Biserică Unire în 1977, 14 ani mai târziu, în 1991, a încetat să hirotonească femeile la slujire, dar drepturile femeilor

hirotonite înainte de acest timp nu au fost afectate.

 

Pakistan

Biserica Presbiteriană din Pakistan hirotonește femei.

 

Alte protestante

Societatea Religioasă a Prietenilor (Quakers) nu hirotonește pe nimeni, dar au avut femei în roluri de conducere, cum ar fi Recorded

Ministru de când au început pentru prima dată în 1652. Vezi Elizabeth Hooton și Mary Fisher. A durat mai mult înainte ca femeile să țină

roluri de conducere în organismele decizionale care includeau bărbați (de exemplu, Mary Jane Godlee a fost prima femeie care a ocupat funcția de funcționar).

Întâlnirea anuală de la Londra din 1918) – deși întâlnirile separate ale femeilor au exercitat o autoritate semnificativă.

„Christian Connection Church: o rudă timpurie a Bisericii Creștine (Ucenicii lui Hristos) și a Bisericii Unite din

Hristos, acest trup a hirotonit femei încă din 1810. Printre ele s-au numărat Nancy Gove Cram, care a lucrat ca misionară cu

Indienii Oneida până în 1812 și Abigail Roberts (un predicator laic și misionar), care a ajutat la înființarea multor biserici în New

Jersey. Alții au inclus Ann Rexford, Sarah Hedges și Sally Thompson.

Alianța Creștină și Misionară din SUA nu hirotonește femei, dar o face în alte națiuni. O femeie ministru

în Filipine, Ruth Tablada, a fost hirotonită recent. Biserica Alianței Creștine și Misionare din Canada, de asemenea

hirotonește femei.

Biserica Moraviei hirotonește femei.

Biserica Husită Cehoslovacă hirotonește femei.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu hirotoneşte oficial femeile în cea mai mare parte a lumii, ci în regiunile Unite.

Statele, Țările de Jos, anumite părți ale Germaniei și China pot ocazional să hirotonească femei. Aceste hirotoniri sunt luate în considerare

neregulate și nu sunt recunoscute oficial în anuarul bisericii. În unele părți ale lumii, Biserica Adventistă,

comisionează femei în loc să hirotonească. Ei pot îndeplini aproape aceleași îndatoriri ca un pastor hirotonit, dar nu dețin

titlul de hirotonit. Acest lucru se datorează faptului că voturile recente la Sesiunile Conferinței Generale la nivel mondial au respins o propunere

permite hirotonirea femeilor. A existat o puternică polarizare între națiuni, cu țările occidentale și Asia de Nord-Pacific

votează în general în susținere și alte țări votează în general împotrivă. O altă propunere pentru a permite alegerea locală a fost

a refuzat de asemenea. În practică, există numeroase femei care lucrează ca miniștri și în funcții de conducere. Cel mai

co-fondatoare influentă a bisericii, Ellen G. White, a fost o femeie, dar nu a fost niciodată hirotonită.

Bisericile lui Hristos, din cauza poziției lor conservatoare, în general nu hirotonesc femei.

Alianța Liderilor Creștini permite femeilor să slujească ca slujitori diaconi.

Femeile ca episcopi protestanți

 

Unele Biserici protestante, inclusiv cele de tradiție luterană, husită, anglicană, metodistă și moravă, au

a permis femeilor să devină episcopi:

 

1924: Biserica Sfânta Munte Sinai a Americii – Ida B. Robinson a slujit ca fondator și prim episcop președinte

1929: Biserica Mariavită Veche Catolică din Polonia (și Biserica Mariavită Catolică, o schismă din 1935 de la Vechiul Catolic

Biserica Mariavite) – Maria Izabela Wiłucka-Kowalska și 11 călugărițe

1980: Biserica Metodistă Unită – Marjorie Matthews

1988: Biserica Episcopală din Statele Unite ale Americii – Barbara Clementine Harris

1990: Biserica Anglicană din Noua Zeelandă – Penelope Ann Bansall Jamieson

1990: Biserica Evanghelică Luterană din America – April Ulring Larson

1992: Biserica Luterană Evanghelică Elbiană de Nord – Maria Jepsen

1993: Biserica Norvegiei (luterană) – Rosemarie Köhn

1993: Biserica Anglicană a Canadei – Victoria Matthews

1995: Biserica Danemarcei (Evanghelic Lutheran) – Lise-Lotte Rebel

1995: Biserica Groenlandei – Sofie Petersen

1996: Biserica Suediei (Evanghelică Luterană) – Christina Odenberg

1998: Biserica Moraviană din America – Kay Ward

1998: Biserica Unită a lui Hristos din Filipine – Nelinda Primavera-Briones

1998: Biserica Presbiteriană din Guatemala

1999: Biserica Husită Cehoslovacă – Jana Šilerová

1999: Biserica Evanghelică Luterană de Stat din Hanovra – Margot Käßmann

2000: Biserica Episcopală Metodistă Africană – Vashti Murphy McKenzie

2001: Biserica Evanghelică din Bremen – Brigitte Boehme, titulară președinte, o laică de când președinția nu necesită

aptitudini teologice

2001: Biserica Luterană Evanghelică Nord Elbiană – Bärbel Wartenberg-Potter

2003: Biserica Protestantă Evanghelică Luterană (GCEPC) SUA – Nancy K. Drew

2003: Biserica Danemarcei (Evanghelic Lutheran) – Elisabeth Dons Chritensen

2007: Biserica Evanghelică Luterană din Canada – Susan Johnson

2008: Biserica Anglicană din Australia – Kay Goldsworthy

2008: Biserica Episcopală Sion metodistă africană – Mildred Hines

2009: Biserica Evanghelică din Germania Centrală – Ilse Junkermann

2010: Biserica Evanghelică Luterană a Finlandei – Irja Askola

2011: Biserica Luterană Evanghelică Nord Elbiană – Kirsten Fehrs

2011: Biserica Evanghelică din Westfalia – Annette Kurschus, intitulată praeses

2012: Biserica Islandei (luterană) – Agnes M. Sigurðardóttir

2012: Biserica Anglicană din Africa de Sud – Ellinah Wamukoya

2012: Biserica Anglicană din Africa de Sud – Margaret Vertue

2012: Biserica Danemarcei – Tine Lindhardt

2013: Biserica Danemarcei – Marianne Christiansen

2013: Biserica Irlandei (anglicană) – Pat Storey

2013: Biserica Evanghelică Luterană a Americii – Elizabeth Eaton

2014: Biserica Anglicană din Aotearoa, Noua Zeelandă și Polinezia – Helen-Ann Hartley

2015: Biserica Angliei – Libby Lane

2015: Biserica Angliei – Alison White

2015: Biserica Angliei – Rachel Treweek

2015: Biserica Angliei – Sarah Mullally

2015: Biserica Angliei – Anne Hollinghurst

2015: Biserica Angliei – Ruth Worsley

2015: Biserica Angliei – Christine Hardman

2016: Biserica Angliei – Karen Gorham

2016: Biserica Angliei – Jo Bailey Wells

2016: Biserica Angliei – Jan McFarlane

2017: Biserica Angliei – Guli Francis-Dehqani

2017: Biserica din Țara Galilor – June Osborne

2017: Biserica Danemarcei – Marianne Gaarden

2018: Biserica Episcopală Scoțiană – Anne Dyer

2018: Biserica din Țara Galilor – Joanna Penberthy

2019: Biserica Evanghelică din Hesse Electoratul-Waldeck – Beate Hofmann

2019: Biserica Evanghelică Luterană din Germania de Nord – Kristina Kühnbaum-Schmidt

2020: Biserica Groenlandei – Paneeraq Siegstad Munk

2021: Biserica Evanghelică a Palatinatului – Dorothee Wüst, titulară președinte

2022: Biserica protestantă din Baden – Heike Springhart

 

Altele: biserici protestante în germană luterană, biserici reformate și unite (EKD), Biserica protestantă a Țărilor de Jos

 

Femeile ca arhiepiscopi sau șefi de confesiune

1934 Armata Salvării – Evangeline Booth devine general al Armatei Salvării.

1960 United Free Church of Scotland – Elizabeth Barr devine moderator al Adunării Generale a United Free Church

a Scotiei.

2004 Biserica Scoției – Dr. Alison Elliot devine moderator al Adunării Generale

2005 Metropolitan Community Church – Nancy Wilson, prima femeie instalată ca moderator.

2006 Biserica Episcopală — Prea Reverenda Dr. Katharine Jefferts Schori. Instalat ca Episcop-Președinte al Episcopiei

Biserica și Întâistătătorul (aceeași poziție pe care alte provincii din comuniunea anglicană o numesc Arhiepiscop) la

Catedrala Națională din Washington la 4 noiembrie 2006, deși, din punct de vedere tehnic, ea a preluat mandatul la 1 noiembrie.

2007 Biserica Evanghelică Luterană din Canada – Susan Johnson. Prima femeie care a slujit ca Episcop național al ELCIC. Ea a fost

sfințit la 29 septembrie 2007.

2008 Biserica Wesleyană – Jo Anne Lyon. Prima femeie care a servit ca Superintendent General al Bisericii Wesleyan și

primul care a servit ca unicul Supraintendent General al Bisericii Wesleyane din istoria ei. Ea a fost aleasă în iunie 2008

respectiv 2012.

2013: Biserica Evanghelică Luterană a Americii – Elizabeth Eaton. Primele femei instalate ca episcop-președinte.

2014 Biserica Suediei – Antje Jackelén Arhiepiscopul Uppsala. Instalat în Catedrala din Uppsala pe 15 iunie 2014.7

Datele din paginile despre islam.

Pentru ce ai fost trimis în lume?

Ai fost trimis în lume ca să lupți.

Dialogul dintre viață și text.

Misoginismul e un păcat.

Prin botez, fiecare persoană devine parte a corpului lui Hristos. 1 Corinteni 12

Iisus a împărțit masa cu cei excluși.

Pentru libertate, Hristos ne-a eliberat.

În ce măsură crezi că botezul influențează conducerea Bisericii?

Sexismul e un păcat.

Toți sunt chemați la masa lui Hristos.

Cheile mașinii aparțin tuturora.

Rolul Bisericii e să umanizeze societatea. https:// blogs.elca.org/advocacy/presence-to-equal-leadership/?_ga=2.186520686.613666351.1664073117-731833859.1664073117, accesat 25.09.2022

Femeile trebuie să vorbească. https:// blogs.elca.org/advocacy/presence-to-equal-leadership/?_ga=2.186520686.613666351.1664073117-731833859.1664073117, accesat 25.09.2022

Dumnezeu ne-a creat egali

Corectitudinea, justiția este punctul de plecare al egalității dintre sexe.https:// www.lutheranworld.org/sites/default/files/DTPW-WICAS_Gender_Justice.pdf , accesat 25.09.2022

Femeile nu sunt mai înclinate către păcat decât bărbații.

9 He had four unmarried daughters[a] who had the gift of prophecy., Acts 21:9, www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+21%3A9&version=NRSVUE, accesat 24.09.2022

18 After staying there for a considerable time, Paul said farewell to the brothers and sisters and sailed for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. At Cenchreae he had his hair cut, for he was under a vow. Acts 18:18, www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+18%3A18&version=NRSVUE, accesat 24.09.2022

16 1. I commend to you our sister Phoebe, a deacon[a] of the church at Cenchreae, 2 so that you may welcome her in the Lord, as is fitting for the saints, and help her in whatever she may require from you, for she has been a benefactor of many and of myself as well. 3 Greet Prisca and Aquila, my coworkers in Christ Jesus, 4 who risked their necks for my life, to whom not only I give thanks but also all the churches of the gentiles. Romans 16:1–4, www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+16%3A1%E2%80%934&version=NRSVUE , accesat 24.09.2022

19 The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord., 1Cor 16:19, www.biblegateway.com/passage/?search=1Cor+16%3A19&version=ESV , accesat 24.09.2022

2 I urge Euodia and I urge Syntyche to be of the same mind in the Lord. 3 Yes, and I ask you also, my loyal companion,[a] help these women, for they have struggled beside me in the work of the gospel, together with Clement and the rest of my coworkers, whose names are in the book of life., Philippians 4:2–3, www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians+4%3A2–3&version=NRSVUE, accesat 24.09.2022

Referitor la faptul că Iisus e Adam reîncarnat: 9. for as yet they did not understand the scripture, that he must rise from the dead. , John 20:9, www.biblegateway.com/passage/?search=John+20%3A1–18&version=NRSVUE , accesat 24.09.2022

https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_the_Anglican_Communion

https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Methodism

https:// en.wikipedia.org/wiki/Biblical_womanhood

https:// en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_marriage

https:// en.wikipedia.org/wiki/Jesus%27_interactions_with_women

https:// en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_in_the_Bible

https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women

https:// en.wikipedia.org/wiki/Paul_the_Apostle_and_women

https:// en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_the_Hebrew_Bible

https:// en.wikipedia.org/wiki/Stay-at-home_daughter

https:// en.wikipedia.org/wiki/Women_as_theological_figures

https:// en.wikipedia.org/wiki/Women_in_the_Bible

https:// en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Christianity

https:// www.google.com/search?tbs=bks:1&q=%22Ordination+of+women+in+Methodism%22+-wikipedia

https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations , descris pe scurt fiecare biserica în capitolul 3

Bibliografia de la https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations

https:// web.archive.org/web/20141129031519/http://www.interchurch.dk/news/news/article/third-woman-bishop-elected-on-funen

Note de subsol.

Bibliografie.

The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject. You may improve this article, discuss the issue on the talk page, or create a new article, as appropriate. (January 2022) (Learn how and when to remove this template message)

1Macy, Gary, ”Istoria secretă a hirotonirii femeilor. Clerul de sex feminin în Vest în Evul Mediu”, Oxford University Press, New York, 2007, p.61

2Cuvintele ”hirotoni” și ”hirotonisi” au același înțeles: a popi, a preoți, a sfinți (o persoană)

4Biblia, Geneza, 2:4-3:24

5Macy, Gary, ”Istoria secretă a hirotonirii femeilor. Clerul de sex feminin în Vest în Evul Mediu”, Oxford University Press, New York, 2007, p.17

6 Biblia, Noul Testament, Gălățeni, capitolul 3, versetele 27-28 Sursa: https://www.catehezebiblice.ro/galateni/c3-vv25-29/ , accesat 24.09.2022

7https://en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations , accesat 24.09.2022. Licență: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail