40 de principii ale credinței islamice – part 1

  Cel mai important principiu care formează baza credinţei islamice, pe care orice musulman trebuie să îl ştie este mărturia de credinţă – شهادَة – shahadah, care este formată, practic din alăturarea a două declaraţii (mărturii) de credinţă numite – الشهادتين – şahadatain: a. „Mărturisesc că nu există alt dumnezeu în afara de Allah” şi […]

 

shahadah-rafay-zaferCel mai important principiu care formează baza credinţei islamice, pe care orice musulman trebuie să îl ştie este mărturia de credinţă – شهادَة – shahadah, care este formată, practic din alăturarea a două declaraţii (mărturii) de credinţă numite – الشهادتين – şahadatain:
a. „Mărturisesc că nu există alt dumnezeu în afara de Allah” şi
b. „Mărturisesc că Muhammad este Profetul Său.”

Qaadiy spune că aceste şahadatain sunt cele mai importante, deoarece conţin alte 40 principii de credinţă:
10 principii de credinţă se referă la ceea ce trebuie să creadă un musulman
10 principii de credinţă se referă la ceea ce trebuie să respingă un musulman
10 principii de credinţă se referă la lucrurile care s-au petrecut şi
10 principii de credinţă se referă la lucrurile care se vor petrece

Cele 10 principii de credinţă pe care trebuie să le creadă un musulman sunt:
1. Allah Preaînaltul este Unul, Indivizibil în esenţa Sa.

Domnul vostru e un Domn Unic. Nu există altă divinitate în afară de El… (Al-Baqarah  2:163)
2. Allah Preaînaltul nu are parteneri şi nici asociaţi în Existenţa Sa Divină.

Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic… (An-Nisaa)
3. Allah Preaînaltul este Cel Veşnic, care de Sine Stătător.

 Va rămâne veşnic numai faţa Domnului tău, Cel plin de Slavă şi de Cinste (Ar-Rahman 55:27)
4. Allah Preaînaltul nu cunoaşte somnul şi nici oboseala

Allah! Nu există divinitate afară de El, Cel Viu, Veşnicul! Nici somnul şi nici aţipirea nu-l cuprind! (Al-Baqarah 2:255)
5. Allah Preaînaltul este Stăpânul tuturor şi Creatorul tuturor

El este Acela care v-a creat din lut. (Al-An’am 6:2)
El dă viaţă la ceea ce este mort şi face să moară ceea ce este viu. (Al-An’am 6:95)
El face să se ivească zorile. (Al-An’am 6:96)
El este Cel care v-a făcut stelele. (Al-An’am 6:97)
El este cel care v-a creat dintr-un singur suflet şi v-a dat loc de odihnă şi loc de repaus. (Al-An’am 6:98)
El este Acela care a făcut să coboare apă din cer. Apoi, prin ea, Noi am făcut să încolţească plantele, din care după aceea am făcut să iasă verdeaţă. (Al-An’am 6:99)
6. Allah Preaînaltul este Cel Atotputernic

Feţele se vor apleca umilite în faţa Celui veşnic Viu şi Atotputernic. (Ta-Ha 20:111)

Aceasta pentru că Allah este Adevărul şi pentru că El îi readuce la viaţă pe cei morţi şi El este Atotputernic. (Al-Hajj 22:6)
7. Allah Preaînaltul este A- tot – Cunoscătorul şi A – toate – Ştiutorul, El ştie şi cele ce se văd şi cele ce nu se văd

Celui ce ştie Necunoscutul, nu-i scapă nici măcar greutatea unui fir de colb, nici din ceruri şi nici de pe pământ. Şi nimic – nici mai mic decât acesta, nici mai mare – nu există fără să nu fie (înscris) într-o carte desluşită. (Sabaa’ 34:3)
8. Allah Preaînaltul este Plănuitorul şi Creatorul a orice este bun sau rău, a ceea ce El voieşte să existe sau să nu existe

Allah creează ceea ce voieşte El. Când hotărăşte un lucru, El spune doar «Fii!» şi el este de îndată! (Aal ‘Imran 3:47)

Apoi a hotărât un termen şi la el se află un alt termen hotărât. (Al-An’am 6:2)

Nicio nenorocire nu-l loveşte pe om decât numai cu îngăduinţa lui Allah. (At-Taghabun 64:11)

Dintr-o picătură l-a creat şi i-a hotărât (soarta). (‘Abasa 80:19)
9. Allah Preaînaltul aude totul, vede totul şi comunică total diferit de oricare dintre creaţiile sale (nu are organe sau vreun sistem de comunicaţie, El fiind de cu totul altă formă şi substanţă decât orice altă creaţie a Lui.) Auzul, Văzul şi Comunicarea sunt atribute ale Lui.

Şi noi v-am făcut pe unii dintre voi încercare pentru alţii, (ca să vedem) dacă veţi fi voi statornici. Iar Domnul tău este Cel care Vede. (Al-Furqan 25:20)

 

Dacă voieşte cineva răsplată în lumea aceasta, la Allah se află răsplata şi pentru această lume şi pentru Lumea de Apoi, căci Allah este Cel care Aude totul, Cel care Vede totul. (An-Nisaa’ 4:134)

Cuvântul Său este Adevărul şi a Lui va fi împărăţia în ziua când se va sufla în trâmbiţă. (Al-An’am 6:73)
10. Allah Preaînaltul are acele atribute pe care nimeni şi nimic nu le poate avea, precum şi Esenţa Lui nu este asemenea niciunei alteia.

Nu este nimic asemenea cu El, El este Cel care Aude totul şi Vede totul! (Ash-Shura 42:11)

 

Sursa: rasarit.com

Soucre Link

40 de principii ale credinței islamice – part 2

    Cele 10 principii de credinţă pe care trebuie să le respingă un musulman sunt: 1. Inainte de Allah Preaînaltul NU a mai existat nimic altceva, Allah Preaînaltul NU are început 2. Existenţa lui Allah Preaînaltul NU are sfârşit El este Intâiul şi Cel de pe urmă. (Al-Hadid 57:3) 3. NU există un alt […]

 

 

Cele 10 principii de credinţă pe care trebuie să le respingă un musulman sunt:

allah-calligraphy-arabesque
1. Inainte de Allah Preaînaltul NU a mai existat nimic altceva, Allah Preaînaltul NU are început
2. Existenţa lui Allah Preaînaltul NU are sfârşit

El este Intâiul şi Cel de pe urmă. (Al-Hadid 57:3)
3. NU există un alt dumnezeu în afară de Allah Preaînaltul
4. Allah Preaînaltul NU depinde de nimeni şi NU are nevoie de nimeni

Spune: „El este Allah Cel Unic / Allah-us-Samad! El nu zămisleşte şi nu este născut / Şi El nu are pe nimeni egal! (Al-Ikhlas 112:1-5)
5. Allah Preaînaltul NU este fără băgare de seamă, nici NU poate fi „păcălit”

Şi spune: „Slavă lui Allah! El vă arată semnele Sale, iar voi le veţi cunoaşte!” Iar Domnul vostru nu este fără băgare de seamă faţă de ceea ce săvârşiţi voi. (An-Naml 27:93)

El ştie vorbele rostite de voi cu glas tare şi El ştie ceea ce ascundeţi (în inimi). (Al-Anbiyaa’ 21:110)

Ei îşi închid piepturile, pentru a se ascunde de El. Dar chiar dacă se învelesc ei, ascunzându-se în veşmintele lor, El ştie atât ceea ce ţin ei ascuns, cât şi ceea ce destăinuiesc ei. El este Bineştiutor al lăuntrului piepturilor. (Hud 11:5)
6. Allah Preaînaltul NU „locuieşte” nici pe pământ şi nici în Paradis, El este Acela care a fost înainte de crearea oricărui loc sau corp din Univers.

Stăpânul drumurilor înălţării. / Ingerii şi Duhul se vor înălţa la El într-o Zi a cărei durată este cât cincizeci de mii de ani. (Al-Ma’arij 70:3,4)

Tronul Lui se întinde peste ceruri şi peste pământ. (Al-Baqarah 2:255)
7. Allah Preaînaltul NU are corp, nici formă, nici nu e „bărbat, moş” şi nici femeie, el NU are copii şi nici mamă sau tată şi nici familie, Nimeni NU seamănă cu El.

El nu zămisleşte şi nu este născut / Şi El nu are pe nimeni egal! (Al-Ikhlas 112:3,4)
8. Allah Preaînaltul NU se transformă, NU îşi schimbă esenţa, Nu are vârstă, NU are nici un defect şi nici NU se poate deprecia

El este Cel cu însuşiri fără egal. (Ghafir 40:15)
9. Allah Preaînaltul NU este nedrept şi nici NU nedreptăţeşte pe nimeni. ”

Cuvântul Domnului tău a fost plin de adevăr şi dreptate. (Al-An’am 6:115)
10. Nimeni şi nimic NU poate funcţiona sau exista în afara Legilor lui Allah

Ale lui Allah sunt cele din ceruri şi de pe pământ. Allah este de ajuns pentru Sine., Vrednic de Laudă! (Luqman 31:26)

 

Sursa: rasarit.com

Soucre Link

40 de principii ale credinței islamice – part 4

  Cele 10 principii de credinţă care se referă la lucrurile care se vor petrece sunt: 1. Lumea aceasta va avea un sfârşit Toţi cei care sunt pe pământ vor pieri. (Ar-Rahman 55:26) 2. Oamenii vor fi întrebaţi despre faptele lor în morminte, iar la unii li se va uşura şederea în el, iar altora […]

 

Cele 10 principii de credinţă care se referă la lucrurile care se vor petrece sunt:
1. Lumea aceasta va avea un sfârşit

Toţi cei care sunt pe pământ vor pieri. (Ar-Rahman 55:26)
2. Oamenii vor fi întrebaţi despre faptele lor în morminte, iar la unii li se va uşura şederea în el, iar altora li se va îngreuna.

Până când vă veţi vizita mormintele. (At-Takathur 102:2)

Dar nu ! Celor nelegiuiţi le e scris că se vor afla în Sijjin! Dar nu! Celor drepţi le este scris că ei se vor afla în Iliyyin. (Mutaffifin 83:7, 18)
3. Allah Preainaltul îi va chema pe toţi în Ziua Invierii, căci El i-a creat şi la El va fi întoarcerea.

Nu! Jur pe Ziua Invierii / Oare socoteşte omul că Noi nu vom aduna din nou oasele sale? / Numai la Domnul tău va fi în Ziua aceea întoarcerea! (Al-Qiyamah 75:1,3,12)
4. Ziua Judecăţii şi cântărirea faptelor omului se vor petrece

In curând ne vom ocupa şi de judecata voastră, o, voi două poveri! (Ar-Rahman 55:31)
5. Podul peste Focul Iadului există şi omul va trece peste el

Şi nu se află nimeni printre voi care să nu treacă pe acolo. Aceasta este o hotărâre nestrămutată a Domnului Tău. (Maryam 19:71)
6. Hawd (izvorul Profetului) există

Nu ţi-am dat Noi ţie AlKawthar? (Al-Kawthar 108:1)
sun7. Oamenii care şi-au făcut datoria faţă de Allah Preainaltul vor fi duşi în Paradis,

Aceia care cred şi împlinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile / Răsplata lor de la Domnul lor sun Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie şi în ele vor petrece veşnic. (Al-Bayyinah 98:7,8)
8. Oamenii nelegiuiţi vor merge în Iad

Cei nelegiuiţi vor intra în Iad. (Al-Infitar 82:14)
9. Dreptcredincioșilor li se va arăta Allah Preainaltul în Viața de Apoi

Nu! In Ziua aceea ei vor fi împiedicaţi de la vederea Domnului lor, / Cei drepţi se vor afla în Grădinile plăcerii / Pe feţele lor vei recunoaşte strălucirea Raiului. (Mutaffifin 83:15, 22, 24)
10. Allah Preainaltul este Cel care va decide pe cine îl va pedepsi cu Focul Iadului şi pe cine îl va scoate din el şi îl va duce în Paradis, prin intermedierea profeților şi a dreptcredincioşilor, până când nu vor mai rămâne în Iad decât necredincioşii.

 

Sursa: rasarit.com

Soucre Link

Profeți și trimiși ai lui Allah

    Allah Preainaltul a trimis Profeti si Mesageri in intreaga lume pentru oamenii de pretutindeni Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: „Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut! [An-Nahl 16:36]. si a dat fiecarei comunitati cate unul sau mai multi trimisi, insa intregii omeniri nu a trimis […]

 

 

Allah Preainaltul a trimis Profeti si Mesageri in intreaga lume pentru oamenii de pretutindeni

Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: „Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut! [An-Nahl 16:36].

si a dat fiecarei comunitati cate unul sau mai multi trimisi, insa intregii omeniri nu a trimis decat unul singur,acesta fiind si ultimul:

Muhammed este trimisul lui Allah. Iar aceia care stau alaturi de el sunt aspri fata de necredinciosi si sunt induratori intre ei. Ii vezi pe ei aplecati si prosternandu-se, cautand mila lui Allah si multumirea Lui. Semnele prosternarii se vad pe chipurile lor. Aceasta este imaginea lor in Tora. Si imaginea lor in Evanghelie este ca ei sunt asemenea tulpinilor din care au odraslit mladite, pe care le ajuta, si apoi ele se ingroasa, si se inalta pe tulpinile lor, spre bucuria semanatorilor. Cu ei, Allah ii umple de ciuda pe necredinciosi. Si Allah a fagaduit acelora dintre ei care cred si implinesc fapte bune, iertare si mare rasplata. (Al-Fath 48:29)

Iar ţie, [Muhammed], ţi-am trimis Cartea cu Adevărul, întărind Scriptura de dinaintea ei şi întrecând-o pe ea. Deci fă judecată între ei după ceea ce ţi-a trimis Allah şi nu urma poftele lor, [îndepărtându-te] de la Adevărul ce ţi-a venit! Fiecăruia dintre voi Noi i-am dat o lege şi o rânduială.  (Al-Ma’idah 5:48)

Si Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai mulţi dintre oameni nu ştiu. (Saba’ 34:28)

Vesteste limpede ceea ce ti se porunceste! (Al-Hajj 22:94)

Muhammed nu este tată nici unuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi încheietorul profeţilor, şi Allah este Atoateştiutor.  (Al-Ahzab 33 : 40).

Primul trimis a fost Adam.Dupa crearea lui Adam , un singur mesaj a fost in mod repetat trimis omenirii prin intermediul mai multor profeti sau mesageri.
indexAllah Preainaltul a trimis profeti si mesageri in anumite perioade critice din istoria omenirii.Toţi profeţii au adus omenirii o singură religie şi au propovăduit o singură credinţă, toti profetii si mesagerii au transmis acest mesaj unic:

 Spune : “El este Allah, Cel Unic ! Allah este Stapanul , Cel care-si ajunge Siesi , Cel de care toate creatiile au nevoie , dar El nu are nevoie de nimic ! El nu zamisleste si nu este nascut . Si El nu are pe nimeni egal!“ (Al-Ikhlas 112:1-4)
In Cartea Sa Allah Preainaltul ne arata faptul că ISLAMUL este religia tuturor trimişilor:

Noe (Pacea lui Allah fie asupra lui!)

Iar de vă veţi lepăda voi, eu nu v-am cerut răsplată, căci răsplata mea nu este decât la Allah şi mie mi s-a poruncit să fiu dintre ceisupuşi voinţei lui Allah [musulmani]! (Yunus 10:72)

Avram (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

 Când i-a zis Domnul lui: ”Supune-te!”, el a răspuns:“M-am supus [Ţie], Stăpân al lumilor!” / şi Avraam a lăsat-o ca îndemnare fiilor săi şi asemenea şi Iacob [zicând ei]: “O, fiii mei, Allah v-a ales vouă religia [Islamul] şi, de aceea, să nu muriţi altfel decât musulmani!” (Al-Baqarah 2:131-132).

Iosif (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

Doamne! Tu mi-ai dat putere şi m-ai învăţat tâlcuirea vedeniilor! Tu eşti Creatorul cerurilor şi pământului! Tu eşti Ocrotitorul meu în această lume şi în Lumea de Apoi! Ia-mi viaţa când eu sunt în totală supunere [musulman] şi alătură-mă celor evlavioşi! (Al-Baqarah 12:101)

Moise (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

 şi a zis Moise:“O, neam al meu! Dacă voi credeţi în Allah, încredeţi-vă în El, dacă sunteţi supuşi [lui Allah, musulmani]!” (Yunus 10:84)

Iisus (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

Apoi, când Isus a simţit necredinţa lor, le-a zis: “Cine sunt sprijinitorii mei [în chemarea] la Allah?” Apostolii au răspuns: “Noi suntem sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem în Allah şi fă mărturie că noi [lui Allah] si suntem supuşi [musulmani]!” (Aal ‘Imran 3:52).

Muhammed (Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!)

 Mi s-a poruncit mie să-L ador pe stăpânul acestei cetăţi pe care El a făcut-o sacră – şi ale Lui sunt toate lucrurile – şi mi s-a poruncit mie să fiu dintre musulmani. (An-Naml 27:91).
In Coran ni se spune ca toti Trimisii au avut revelata o lege noua;iar unii profeti au fost trimisi sa aplice legile de dinaintea sa. Allah Preainaltul I se adresează lui Muhammed (Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!)

Noi ţi-am revelat ţie după cum am revelat şi lui Noe şi profeţilor de după el, precum Le-am revelat şi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiilor şi lui Isus, Iov şi lui Iona, Aaron şi lui Solomon, şi i-am dat lui David psalmii. (An-Nisaa’ 4:163)
Musulmanii cred in Isus, Muhammed, Moise si in toti ceilalti trimisi si profeti si in cartile cu care au venit acestia.Cel care nu crede in Trimisi este in „ratacire indepartata” asa cum ne spune Allah Preainaltul:

O, voi cei care credeti! Fiti cu credinta neclintita in Allah si in Trimisul Sau, in Cartea pe care a pogorat-o asupra Trimisului Sau si in Cartea pe care a pogorat-o mai inainte! Cel care nu crede in Allah, in Ingerii Sai, in Cartile Sale, in trimisii Sai si in Ziua de Apoi, acela pribegeste in cea mai indepartata ratacire. (An-Nisaa’ 4:136)
si tot Allah Preainaltul a poruncit sa nu facem diferenta intre trimisi si a poruncit sa credem in toti:

Spuneti:” Noi credem in Allah si in ceea ce ne-a fost trimis noua si ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob si semintiilor; in ceea ce le-a fost dat lui Moise si lui Isus si in ceea ce le-a fost dat tuturor profetilor de catre Domnul lor. Noi nu facem deosebire intre ei! Noi lui ii suntem supusi[musulmani]! (Al-Baqarah 2:136)
Allah Preaînaltul pomeneşte în Cartea Sa numele a douăzeci şi cinci de profeţi trimişi;dar numarul lor a fost mult mai mare:

Poveştile câtorva trimişi ţi le-am spus Noi mai înainte, iar poveştile altor trimişi nu ţi le-am spus. (An-Nisaa’ 4:164)

 

Relatat de Ibn Hibban in Sahih preluat de la Abu Dharr care spunea: “O Profet al Lui Allah!Care e numarul Profetilor Lui Allah? El a spus: ‘O suta douazeci si patru de mii.’ Am spus: ‘O Mesager al Lui Allah! Cati dintre ei au fost Mesageri? El a spus: ‘Trei sute treisprezece, Un numar destul de mare!” Eu am intrebat: “O, Mesager al lui Allah! Cine a fost primul dintre ei?” El a replicat: “Adam Eu am zis: “O, Mesager al lui Allah! A fost el Profet si Mesager?” El a zis: “Da, Allah l-a creat cu Mana Sa si a suflat asupra lui din duhul Sau si apoi i-a daruit o forma perfecta.”
Sursa: rasarit.com

Soucre Link

IMPORTANTA TIMPULUI IN QURAN SI SUNNAH

IMPORTANTA TIMPULUI IN QURAN SI SUNNAH Yusuf Al-Qaradawi   Quran-ul si Sunnah evalueaza timpul in perspectivele sale variate. In primul rand, Onorabilul Quran reliefeaza importanta timpului si accentueaza faptul ca timpul este o mare binecuvantare de la Allah. Aceasta este clar in versetul care spune: Si a supus pentru voi Soarele si Luna, amandoua urmandu-si […]

IMPORTANTA TIMPULUI IN QURAN SI SUNNAH

Yusuf Al-Qaradawi

 

Quran-ul si Sunnah evalueaza timpul in perspectivele sale variate.
In primul rand, Onorabilul Quran reliefeaza importanta timpului si accentueaza faptul ca timpul este o mare binecuvantare de la Allah. Aceasta este clar in versetul care spune:

Si a supus pentru voi Soarele si Luna, amandoua urmandu-si cursul fara oprire, si a supus pentru voi noaptea si ziua. Si v-a dat El din toate cate le-ati cerut. Si de ati socoti binefacerile lui Allah, nu le-ati putea numara. Dar omul este cu adevarat nelegiuit si necredincios. (Ibrahim 14:33,34)

Cel Preainalt mai spune:

Si El este Cel care a facut ca noaptea si ziua sa urmeze una dupa alta, pentru acela care voieste sa ia aminte sau voieste sa-si arate multumirea. (Al-Furqan 25:62)

Aceasta inseamna ca Allah cauzeaza succesiunea zilei si a noptii, pentru a da omului o sansa sa recupereze ce a ratat. Pentru a arata cat de important este timpul, Allah, Atotputernicul, jura pe timp la inceputul multor sure, cum a fi ziua, noaptea, zorii zilei si dupaamiaza. Citim de exemplu:

Pe noapte, cand acopera Si pe zi, cand luminează. (Al-Layl 92:1,2)

Si pe zori Si pe cele zece nopti! (Al-Fajr 89:1,2)

Pe ziua luminoasa Si pe noapte, cand se intuneca! (Ad-Duha 93:1,2)

Jur pe timp ca omul va fi in pierdere. (Al-‘Asr 103:1,2)

A jura pe ceva ce El a creat, inseamna ca El doreste sa ne atraga atentia asupra importantei si beneficiului acelui lucru.

Cand citim Sunnah Profetului, constatam ca si aceasta recunoaste valoarea timpului si confirma responsabilitatea omului cu privire la timp in fata lui Allah in Ziua Judecatii. Este relatat de Al-Biraz si At –Tabarani ca Mu’adh Ibn Jabal a relatat ca Profetul (Pacea fie asupra sa) a spus: “Un slujitor al lui Allah va ramane stand in picioare in Ziua Invierii pana ce va fi intrebat despre patru lucruri: despre viata lui si cum si-a risipit-o, despre tineretea lui si cum si-a folosit-o, despre proprietatea lui, cum si-a obtinut-o si cum si-a cheltuit-o, si despre cunoasterea lui si cum si-a utilizat-o.”

Deci, cand va veni Ceasul, fiecare va fi intrebat despre viata sa in general si despre tineretea lui in particular. Asadar tineretea, desi este o parte a vietii, are o valoare speciala, pentru ca este perioada vitalitatii, a deciziilor, si este etapa vigorii intre doua perioade de slabiciune, cea a copilariei si cea a batranetii. Allah, Atotputernicul, spune:

Allah este Cel care va creeaza pe voi in slabiciune, apoi dupa slabiciune va da putere, iar dupa putere da slabiciune si caruntete, caci Allah creeaza ceea ce voieste si El este Atoatestiutor si Atotputernic [Al-‘Alim, Al-Qadir]. (Ar-Rum 30:54)

 

Ritualurile si etica islamica recunosc si confirma valoarea timpului. Ele incearca sa-l faca pe om sa inteleaga rolul important pe care il joaca timpul in intregul univers. Timpul este esential pentru miscarea soarelui, a planetelor si in succesiunea noptii si a zilei. Este, am putea spune, un element indispensabil in ciclul vietii Universului.

Timpul joaca un rol esential si in viata musulmanilor. Prin el musulmanii pot identifica timpul corect pentru efectuarea rugaciunilor. Cand noaptea se retrage si primele semne ale zorilor apar la orizont, vestitorul lui Allah umple intreaga lume cu vocea sa pentru a trezi musulmanii pentru rugaciunea Fajr (de diminea’[): “Veniti la rugaciune, veniti la succes (prosperitate), “Rugaciunea este mai buna decat somnul”. Iar cei care raspund la o asemenea chemare vor desface toate legaturile diavolului. (Aceasta este o referire la hadisul autentic relatat de Muslim, care spune: “ Cand cineva dintre voi doarme, diavolul leaga trei legaturi pe spatele capului sau…”

Dupa-amiaza, cand Soarele nu mai este in zenit, si oamenii sunt cufundati in problemele lumesti si in greutatile zilnice, vestitorul lui Allah se intoarce inca o data sa cheme oamenii la rugaciunea Dhuhr (prânz). Si iata ca oamenii se ridica inca o data, lasand in urma indatoririle lor stresante, rutina lor zilnica si lupta lor pentru bani.
Pentru a treia oara, vestitorul lui Allah se intoarce sa cheme la rugaciunea ‘Asr atunci cand umbra lucrurilor este egala cu masa lor si cand soarele incepe sa apuna.

Cand soarele dispare de la orizont, este timpul pentru rugaciunea Maghrib (de apus), urmata apoi de rugaciunea ‘Isha’ (de seară), cu care musulmanul isi incheie ziua.

Astfel, musulmanul isi incepe si isi incheie ziua cu rugaciune. Acest lucru inseamna ca este un contact regulat intre musulman si Dumnezeul sau, in intervalul dintre Al-Fajr si Al-‘Isha’, in timpul succesiunii dintre zi si noapte.
Exista si un contact special intre musulman si Allah, care are loc o data pe saptamana, in fiecare vineri. In acest caz, vestitorul lui Allah cheama la o rugaciune noua, o rugaciune colectiva, care se desfasoara inr-un anume loc si in conditii speciale. Aceasta este rugaciunea de vineri (Al-Jumu’ah).

In afara de aceste rugaciuni obligatorii, este rugaciunea voluntara din timpul noptii, facuta inainte de zorii zilei de catre slujitorii celui Atotmilostiv, care sunt dornici sa dobandeasca iertarea si acceptarea lui Allah. De asemeni, exista si rugaciunea voluntara Duha si rugaciunile voluntare care sunt distribuite in timpul celor douazeci si patru de ore ale zilei.
La inceputul fiecarei luni, musulmanii intampina luna noua cu bucurie. Ei se roaga lui Allah si apeleaza la El pentru ca sa-i binecuvanteze si sa faca din luna noua o ocazie fericita. Ei cer ca aceasta sa fie un motiv de a-Si revarsa mila, protectia si credinta peste ei si pentru a-i ajuta sa indeplineasca poruncile Sale.

In fiecare an, in luna Ramadan, portile Raiului sunt deschise, portile Iadului sunt inchise, iar diavolii sunt inlantuiti. In acest timp, un alt vestitor al lui Allah (de data aceasta din Rai) cheama pe cei care cauta facerea de bine sa continue aceasta, iar pe cei care cauta rautatea sa revina asupra intentiilor lor.

De aceea, cine este neascultator se caieste, cine este neglijent devine vigilent si cine s-a ratacit se intoarce la Allah; toti cersind multumirea Sa. Ei cauta multumirea lui Allah. Ei cauta sa-L multumeasca pe Allah prin post si rugaciunile din timpul noptii, asa cum a spus Profetul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), “Oricine posteste in timpul lunii Ramadan din credinta si din dorinta de a primi rasplata de la Allah, pacatele lui anterioare vor fi iertate. Si oricine sta in picioare pe, ntru ca sa se roage noaptea in luna Ramadan, din credinta si cautand rasplata lui Allah, pacatele lui anterioare vor fi iertate” (hadis consemnat de Ahmad).

La cateva luni dupa calatoria spirituala din timpul Ramadanului, vine o alta calatorie, care este atat spirituala, cat si materiala: aceasta este pelerinajul (Hajj).

Pelerinajul are loc in lunile cunoscute Aceluia care s-a decis sa faca Pelerinajul in aceste luni ii sunt oprite in timpul Pelerinajului impreunarea cu muierea, nesupunerea si cearta. Si binele pe care il faceti, Allah il stie. Luati cu voi provizie, dar cea mai buna provizie este evlavia! Si sa fiti cu frica de Mine, voi cei care aveti minte! (Al-Baqarah 2:197)

Toate aceste ritualuri au fost rezumate de unii dintre salafi. Ei considerau cele cinci rugaciuni obligaorii ca fiind dimensiunea zilei, vinerea ca fiind dimensiunea saptamanii, Ramadanul ca dimensiune a anului si Pelerinajul ca dimensiune a vietii. Prin urmare, ei au avut in vedere sa-i faca pe musulmani atenti, mai intai prin a-si desfasura ziua in pace si apoi prin a se gandi cum sa garanteze aelasi sfarsit linistit pentru saptamana lor, anul si viata ca integ.
In plus la ritualurile amintite mai sus, este Zakatul (dania), care este unul dintre cei cinci stalpi ai Islamului. Acesta este obligatoriu in fiecare an si la fiecare cules, asa cum spune Allah:

Si pentru ca Allah sa-i deosebeasca pe cei care cred si sa-i pedepseasca pe cei necredinciosi. (Aal ‘Imran 3:141)

In acest fel, musulmanul va trebui sa se mentina mereu constient de cursul timpului, pentru a oferi toate aceste ritualuri in deplinatatea lor.

_________

sursa: islamulazi.ro

Soucre Link