Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 3

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 3

 
10. Domnul a caracterizat cerul prin „cel cu drumuri”, „Pe cerul cel bine întocmit” (Adh-Dhariyat: 7) şi ştiinţa a descoperit, în secolul al XX-lea, că în stratul atmosferic şi în Univers se află drumuri şi traiectorii prin care s-a ieşit în spaţiul extraterestru şi s-a revenit pe pământ.
 
11. Coranul a stabilit numărul straturilor cerului de deasupra noastră la şapte straturi:
 
„Şi am durat deasupra voastră şapte ceruri unul peste altul” (Al-Mulk: 3);
 
„Oare nu aţi văzut voi cum acreat Allah şapte ceruri, unul peste altul?” (Nuh: 15);
 
„Deasupra voastră am făcut Noi şaptestraturi. Şi Noi nu suntem cu nebăgare de seamă faţă de creaturi” (Al-Mu’minun: 17).
 
Omul a descoperit, în secolul al XX-lea, că în stratul atmosferei terestre de deasupra noastră se află şapte straturi bine conturate şi cu drumuri. Există şapte ceruri înalte, aşa cum a spus Allah Preaînaltul: „Ta, Ha./ Noi nu ţi-am pogorât Coranul pentru ca tu să fii nefericit,/ Ci ca o chemare pentru acela care se teme [de Allah],/ [Şi ca] o revelaţie de la Acela care a creat pământul şi cerurile cele înalte” (Ta-Ha: 1-4). Ştiinţa nu ştie nimic despre ele până în momentul de faţă şi s-ar putea să nu afle nimic despre ele nici în viitor, căci ele sunt probabil situate în afara limitelor Universului – dar Allah ştie cel mai bine!
 
coran12. Ştiinţa nu a făcut distincţie între vânturi şi nori decât în secolul al XVII-lea, datorită învăţatului Decartes. In Coranul cel Sfânt, există zeci de versete, alături de numeroasele tradiţii, care fac distincţie clară între ele:
 
„Allah este Cel care trimite vânturile şi ele ridică nori, iar El îi risipeşte pe cer, aşa după cum voieşte, şi îi face pe ei bucăţi” (Ar-Rum: 48);
 
Miracole stiintifice in Coran„Pe cele care risipesc, împrăştiind,/ Şi pe cele care poartă povară” (Adh-Dhariyat: 1-2).
 
13. Rolul vânturilor de fecundare a norilor, acţiunea lor asupra condensării picăturilor minuscule din care sunt alcătuiţi norii, pogorârea ploii din ei şi cauzele producerii fulgerului nu au fost cunoscute decât în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, datorită cercetătorilor Coulier, Atiken şi Wegener. In următoarele cuvinte ale lui Allah Preaînaltul se face o referire clară la rolul vânturilor: „Şi Noi trimitem vânturile care fecundează şi trimitem apă din cer pe care v-o dăm de băut, însă voi nu o puteţi strânge” (Al-Hijr: 22).
 
14. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, cercetătorii în domeniul apei au considerat că apa din pânza freatică provine din mare, în vreme ce apa din pânza freatică provine din cer, aşa după cum a grăit Allah Preaînaltul: „Şi Noi am pogorât apă din cer cu măsură. Apoi, Noi am făcut-o să stea în pământ” (Al-Mu’minun: 18).
 
Soucre Link

Views: 1

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 3

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 3   10. Domnul a caracterizat cerul prin „cel cu drumuri”, „Pe cerul cel bine întocmit” (Adh-Dhariyat: 7) şi ştiinţa a descoperit, în secolul al XX-lea, că în stratul atmosferic şi în Univers se află drumuri şi traiectorii prin care s-a ieşit în spaţiul extraterestru şi s-a revenit pe […]

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 3

 
10. Domnul a caracterizat cerul prin „cel cu drumuri”, „Pe cerul cel bine întocmit” (Adh-Dhariyat: 7) şi ştiinţa a descoperit, în secolul al XX-lea, că în stratul atmosferic şi în Univers se află drumuri şi traiectorii prin care s-a ieşit în spaţiul extraterestru şi s-a revenit pe pământ.
 
11. Coranul a stabilit numărul straturilor cerului de deasupra noastră la şapte straturi:
 
„Şi am durat deasupra voastră şapte ceruri unul peste altul” (Al-Mulk: 3);
 
„Oare nu aţi văzut voi cum acreat Allah şapte ceruri, unul peste altul?” (Nuh: 15);
 
„Deasupra voastră am făcut Noi şaptestraturi. Şi Noi nu suntem cu nebăgare de seamă faţă de creaturi” (Al-Mu’minun: 17).
 
Omul a descoperit, în secolul al XX-lea, că în stratul atmosferei terestre de deasupra noastră se află şapte straturi bine conturate şi cu drumuri. Există şapte ceruri înalte, aşa cum a spus Allah Preaînaltul: „Ta, Ha./ Noi nu ţi-am pogorât Coranul pentru ca tu să fii nefericit,/ Ci ca o chemare pentru acela care se teme [de Allah],/ [Şi ca] o revelaţie de la Acela care a creat pământul şi cerurile cele înalte” (Ta-Ha: 1-4). Ştiinţa nu ştie nimic despre ele până în momentul de faţă şi s-ar putea să nu afle nimic despre ele nici în viitor, căci ele sunt probabil situate în afara limitelor Universului – dar Allah ştie cel mai bine!
 
coran12. Ştiinţa nu a făcut distincţie între vânturi şi nori decât în secolul al XVII-lea, datorită învăţatului Decartes. In Coranul cel Sfânt, există zeci de versete, alături de numeroasele tradiţii, care fac distincţie clară între ele:
 
„Allah este Cel care trimite vânturile şi ele ridică nori, iar El îi risipeşte pe cer, aşa după cum voieşte, şi îi face pe ei bucăţi” (Ar-Rum: 48);
 
Miracole stiintifice in Coran„Pe cele care risipesc, împrăştiind,/ Şi pe cele care poartă povară” (Adh-Dhariyat: 1-2).
 
13. Rolul vânturilor de fecundare a norilor, acţiunea lor asupra condensării picăturilor minuscule din care sunt alcătuiţi norii, pogorârea ploii din ei şi cauzele producerii fulgerului nu au fost cunoscute decât în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, datorită cercetătorilor Coulier, Atiken şi Wegener. In următoarele cuvinte ale lui Allah Preaînaltul se face o referire clară la rolul vânturilor: „Şi Noi trimitem vânturile care fecundează şi trimitem apă din cer pe care v-o dăm de băut, însă voi nu o puteţi strânge” (Al-Hijr: 22).
 
14. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, cercetătorii în domeniul apei au considerat că apa din pânza freatică provine din mare, în vreme ce apa din pânza freatică provine din cer, aşa după cum a grăit Allah Preaînaltul: „Şi Noi am pogorât apă din cer cu măsură. Apoi, Noi am făcut-o să stea în pământ” (Al-Mu’minun: 18).
 
Soucre Link

Views: 2

Miracole stiintifice in Sfantul Coran-4

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 4 15. Inainte ca ştiinţa să descopere, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, legile care guvernează amestecul lichidelor şi bariera dintre mări şi mări, Coranul cel Sfânt s-a referit la aceasta, căci Allah Preaînaltul a grăit: „El a slobozit cele două mări ca să se întâlnească,/ Dar între […]

Miracole stiintifice in Sfantul Coran – 4

15. Inainte ca ştiinţa să descopere, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, legile care guvernează amestecul lichidelor şi bariera dintre mări şi mări, Coranul cel Sfânt s-a referit la aceasta, căci Allah Preaînaltul a grăit: „El a slobozit cele două mări ca să se întâlnească,/ Dar între ele este o stavilă pe care ele nu o pot trece” (Ar-Rahman: 19-20).
 
16. Ştiinţele oceanelor au descoperit, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, că în adâncurile abisale ale mărilor se formează valuri violente, în vreme ce Allah Preaînaltul, s-a referit clar la acest lucru, atunci când a grăit: „Sau [ele sunt] ca întunericurile dintr-o mare adâncă, fără fund, pe care o învăluie valurile , iar peste ele alte valuri şi deasupra lor norii” (An-Nur: 40).
 
17. Inainte ca ecologiştii să tragă semnalul de alarmă în legătură cu pericolele poluării mediului, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Domnul l-a avertizat pe om în această privinţă, prin cuvintele Sale:
 
„Stricăciunea s-a arătat pe uscat şi pe mare, din pricina a ceea ce săvârşesc mâinile oamenilor, pentru ca [Allah] să-i facă pe ei să guste o parte din ceea ce au făcut ei. Poate că ei se vor întoarce!” (Ar-Rum: 41);
 
„Nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui întocmire” (Al- ‘A’raf: 56).
 
18.Inainte ca biologii să vorbească despre echilibrul mediului, Coranul cel Sfânt s-a referit la acest lucru, căci Allah Preaînaltul a grăit:
 
„Şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită” (Al-Hijr: 19);
 
„Şi cerul El l-a înălţat şi El a stabilit balanţa,/ Pentru ca voi să nu fiţi nedrepţi la cumpănire” (Ar-Rahman: 7-8);
 
„Şi Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” (Al-Qamar: 49);
 
„Şi a creat toate lucrurile şi le-a orânduit cu bună rânduială” (Al-Furqan: 2).
 
19. Inainte ca ştiinţa să descopere ciclul făpturilor cu viaţă şi fără viaţă din natură, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, următoarele versete sfinte s-au referit la acest lucru:
 
„Oare nu am făcut Noi pământul un loc care-i adună/ Pe cei vii şi pe cei morţi?” (Al-Mursalat: 25-26);
 
„Allah creează făptura, apoi o face din nou, apoi la El veţi fi aduşi înapoi” (Ar-Rum: 11);
 
„El este Cel care face prima oară făpturile şi apoi le face din nou şi aceasta este şi mai uşor pentru El” (Ar- Rum: 27);
 
„Spune: „Oare se află printre asociaţii voştri vreunul care să creeze o făptură şi să o readucă [la viaţă după moarte]?” Spune: „Allah creează făptura şi, apoi, o readuce! Cum de puteţi voi să staţi departe?” (Yunus: 34);
 
„El este Cel care face prima oară [creaţia] şi El este Cel care o face din nou” (Al-Buruj: 13).
 
coran 20. Inainte ca ştiinţa despre comportamentul animalelor să fi descoperit, în secolul al XIX-lea, că diversele specii de animale alcătuiesc comunităţi, asemenea oamenilor, cu o organizare proprie fiecărei specii, în Cartea lui Allah am citit: „Nu este vietate pe pământ, nici pasăre care zboară cu aripile ei, decât în neamuri, ca şi voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în Carte” (Al-‘An’am: 38).
Soucre Link

Views: 1