Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Data intrării în vigoare: 06/05/2022

Acești Termeni guvernează accesul dvs. la, utilizarea întregului conținut, Produsele și Serviciile disponibile pe site-ul https://farasens.ro („Serviciul”) operat de Biserica Înfrățirii Religiilor („noi”, „noi” sau „nostrui”). ”).

Accesul dumneavoastră la serviciile noastre este supus acceptării, fără modificări, a tuturor termenilor și condițiilor conținute aici și a tuturor celorlalte reguli și politici de funcționare publicate și care pot fi publicate din când în când de către noi.

Vă rugăm să citiți cu atenție Acordul înainte de a accesa sau utiliza Serviciile noastre. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu nicio parte a termenilor Acordului, atunci nu puteți accesa sau utiliza Serviciile noastre.

Proprietatea intelectuală

Acordul nu transferă de la Noi către dvs. nicio proprietate intelectuală a Noastre sau a terților, iar toate drepturile, titlurile și interesul asupra și asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (ca între părți) exclusiv Bisericii Înfrățirii Religiilor și licențiatorilor săi, dacă nu se specifică altfel.

Servicii ale terților

În utilizarea Serviciilor, puteți utiliza servicii terțe, produse, software, încorporare sau aplicații dezvoltate de o terță parte („Servicii terță parte”).

Dacă utilizați servicii terțe, înțelegeți că:

  • Orice utilizare a unui Serviciu terță parte este pe propriul dumneavoastră risc și nu vom fi responsabili sau răspunzători față de nimeni pentru site-urile web sau Serviciile terților.
  • Recunoașteți și sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru nicio daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea oricărui astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Conturi

În cazul în care utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre necesită un cont, sunteți de acord să ne furnizați informații complete și exacte atunci când vă înregistrați pentru un cont.

Veți fi singurul responsabil și răspunzător pentru orice activitate care are loc în contul dvs. Sunteți responsabil pentru păstrarea la zi a informațiilor contului dvs. și pentru păstrarea parolei în siguranță.

Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dvs. pe care îl utilizați pentru a accesa Serviciul. Nu trebuie să partajați sau să utilizați abuziv acreditările dvs. de acces. Trebuie să ne anunțați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau când aflați despre orice altă încălcare a securității.

Încetarea

Putem rezilia sau suspenda accesul dumneavoastră la toate sau la orice parte a Serviciilor noastre în orice moment, cu sau fără motiv, cu sau fără notificare, cu efect imediat.

Dacă doriți să reziliați Acordul sau contul dvs. Biserica Înfrățirii Religiilor, puteți pur și simplu să întrerupeți utilizarea Serviciilor noastre.

Toate prevederile Acordului care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, inclusiv, fără limitare, prevederile privind proprietatea, declinarea răspunderii la garanție, indemnizația și limitările de răspundere.

Disclaimer

Serviciile noastre sunt furnizate „CA ATARE”. și „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”. Biserica Înfrățirii Religiilor și furnizorii și licențiatorii săi declină prin prezenta toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare. Nici Biserica Înfrățirii Religiilor, nici furnizorii și licențiatorii săi nu oferă nicio garanție că Serviciile noastre vor fi fără erori sau că accesul la acestea va fi continuu sau neîntrerupt. Înțelegeți că descărcați sau obțineți în alt mod conținut sau servicii prin intermediul Serviciilor noastre, la discreția și riscul dumneavoastră.

Jurisdicția și legea aplicabilă

Cu excepția cazului în care orice lege aplicabilă prevede altfel, Acordul și orice acces la sau utilizare a Serviciilor noastre vor fi guvernate de legile din România.

Locul potrivit pentru orice dispute care decurg din sau legate de Acord și orice acces la sau utilizare a Serviciilor noastre vor fi instanțele de stat și tribunale situate în România.

Schimbări

Biserica Înfrățirii Religiilor își rezervă dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment.

Dacă facem modificări semnificative, vă vom anunța prin postare pe site-ul nostru web sau trimițându-vă un e-mail sau altă comunicare înainte ca modificările să intre în vigoare. Notificarea va desemna o perioadă rezonabilă de timp după care noile condiții vor intra în vigoare.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările noastre, atunci ar trebui să încetați să utilizați Serviciile noastre în perioada de notificare desemnată sau odată ce modificările intră în vigoare.

Utilizarea în continuare a Serviciilor noastre va fi supusă noilor termeni.

Views: 17

0Shares