Îngerii Morţii – partea a 3-a

Îngerii Morţii – partea a 3-a

 

Dar pentru cei care fac rău, îngerii aduc vesti opuse:

 

„Îngerii, când iau sufletele celor care au fost nedrepţi cu ei înşişi, le zic lor: “Ce aţi făcut voi (pentru credinţa voastră)?”Şi răspund ei: ”Noi am fost slăbiţi pe pământ!” Şi le zic (îngerii):”Nu a fost pământul lui Allah destul de larg pentru ca voi să purcedeţi în lume?” Adăpostul acestora este Iadul şi ce soartă rea!”

Coran 4: 97

După cum povestea Bukhari din Ibn ‘Abbaas, acest verset se refera la nişte oameni care au devenit musulmani dar nu au migrat (hijrah), şi când moartea i-a lovit, i-a găsit în rândurile inamicilor.

 

Allah spune cum au făcut îngerii posibila moartea quraisitilor în bătălia de la Badr:

 

„Si de ai vedea cum îngerii iau sufletele celor care nu cred! Ii lovesc peste fete şi peste spate, [zicând]: “Gustaţi din pedeapsa Focului!” Aceasta pentru ceea ce au săvârşit mâinile voastre, căci Allah doară nu este nedrept cu robii Săi!”

Coran 8: 50-51

 

„Si cine este mai nelegiuit decât acela care născoceşte minciuni, spunându-le pe seama lui Allah, sau ia semnele Lui drept minciuni? Aceştia vor avea partea lor, care le-a fost prescrisa, până ce vor veni la ei trimşii noştri pentru a le lua sufletele. Vor zice ei: “Unde este ceea ce voi aţi chemat în afara lui Allah?” şi vor răspunde ei” “Ei ne-au părăsit pe noi!” şi ei mărturisesc astfel împotriva sufletelor lor ca ei sunt necredincioşi.”

Coran 4: 37

Aceia cărora îngerii le iau viaţa în situaţia când sunt nedrepţi cu ei înşişi se vor supune cu umilinţă, [zicând]: “Noi nu am făcut nimic rău!” Ba da, Allah ştie ce aţi făcut voi!

Coran 16: 28

„Pe aceia care întorc spatele, după ce drumul cel drept li s-a arătat cu limpezime, îi ispiteşte Şeitan şi-i înşeală. Aceasta pentru că ei le zic acelora care pizmuiesc ceea ce trimite Allah: “Noi voim să dăm ascultare unei părţi a poruncilor voastre!” Însă Allah cunoaşte ceea ce tăinuiesc ei. Şi cum [va fi] când îi vor lua îngerii şi-i vor lovi peste feţele şi peste spatele lor?”

Coran 47: 25-27

Soucre Link

Hits: 0

Moartea – partea 1

Moartea – partea 1

 Al-Mawt din punct de vedere semantic

 

Viaţa şi moartea sunt opuse precum lumina şi întunericul, frigul şi căldura. Astfel, dicţionarele de limba arabă definesc fiecare termen cu ajutorul opusului său. Definiţia cuvântului al-Hayaat (viaţă) este:” al-Hayaat (viaţă) reprezintă opusul cuvântului al-mawt (moarte); cuvântul hayy (viu) este opusul cuvântului mawt (mort); pluralul cuvântului hayy este ahyaa‘.”

Definiţia morţii este:” Al-Mawt este opusul cuvântului al-Hayyat.” Semnificaţia de baza a cuvântului mawt în limba arabă este nemişcare; tot ce s-a oprit din mişcare este mort. Astfel arabii sunt des auziţi spunând: „Maatat an-naar mawtan” adică „focul a murit (s-a stins)” atunci când cenuşa s-a răcit şi nu a mai rămas nici un tăciune aprins. Aceştia mai spun: „Maat al-harr wal-bard” adică „căldura şi frigul au murit” folosit cu sensul de a o lăsa mai moale, „Maatat ar-reeh” adică „vântul a murit” cu sensul că vijelia s-a oprit şi „Maatat al-khamr” adică „vinul a murit” însemnând că vinul a devenit insipid, fără gust. Al-Mawt reprezintă toate lucrurile care nu au suflet.

Dacă semnificaţia de bază a cuvântului al-mawt în limba arabă este nemişcarea atunci mişcarea reprezintă semnificaţia de bază a cuvântului al-Hayaat. În cartea Lisaan Al-Arab se spune că „al-hayy (viu, care trăieşte) reprezintă tot ceea ce este capabil să vorbească şi să se exprime. Făcând referinţă la plante al-hayy reprezintă tot ceea ce este proaspăt şi care creşte.”10 Viaţa omenească ia naştere atunci când sufletul este răsuflat asupra corpului fetusului aflat în pântecul mamei iar moartea reprezintă „ruperea legăturii dintre suflet şi corp, o schimbare de situaţie prin care sufletul este separat de corp şi călătoreşte dintr-un tărâm într-altul.”Soucre Link

Hits: 0

Moartea – partea 1

Moartea – partea 1  Al-Mawt din punct de vedere semantic   Viaţa şi moartea sunt opuse precum lumina şi întunericul, frigul şi căldura. Astfel, dicţionarele de limba arabă definesc fiecare termen cu ajutorul opusului său. Definiţia cuvântului al-Hayaat (viaţă) este:” al-Hayaat (viaţă) reprezintă opusul cuvântului al-mawt (moarte); cuvântul hayy (viu) este opusul cuvântului mawt (mort); […]

Moartea – partea 1

 Al-Mawt din punct de vedere semantic

 

Viaţa şi moartea sunt opuse precum lumina şi întunericul, frigul şi căldura. Astfel, dicţionarele de limba arabă definesc fiecare termen cu ajutorul opusului său. Definiţia cuvântului al-Hayaat (viaţă) este:” al-Hayaat (viaţă) reprezintă opusul cuvântului al-mawt (moarte); cuvântul hayy (viu) este opusul cuvântului mawt (mort); pluralul cuvântului hayy este ahyaa‘.”

Definiţia morţii este:” Al-Mawt este opusul cuvântului al-Hayyat.” Semnificaţia de baza a cuvântului mawt în limba arabă este nemişcare; tot ce s-a oprit din mişcare este mort. Astfel arabii sunt des auziţi spunând: „Maatat an-naar mawtan” adică „focul a murit (s-a stins)” atunci când cenuşa s-a răcit şi nu a mai rămas nici un tăciune aprins. Aceştia mai spun: „Maat al-harr wal-bard” adică „căldura şi frigul au murit” folosit cu sensul de a o lăsa mai moale, „Maatat ar-reeh” adică „vântul a murit” cu sensul că vijelia s-a oprit şi „Maatat al-khamr” adică „vinul a murit” însemnând că vinul a devenit insipid, fără gust. Al-Mawt reprezintă toate lucrurile care nu au suflet.

Dacă semnificaţia de bază a cuvântului al-mawt în limba arabă este nemişcarea atunci mişcarea reprezintă semnificaţia de bază a cuvântului al-Hayaat. În cartea Lisaan Al-Arab se spune că „al-hayy (viu, care trăieşte) reprezintă tot ceea ce este capabil să vorbească şi să se exprime. Făcând referinţă la plante al-hayy reprezintă tot ceea ce este proaspăt şi care creşte.”10 Viaţa omenească ia naştere atunci când sufletul este răsuflat asupra corpului fetusului aflat în pântecul mamei iar moartea reprezintă „ruperea legăturii dintre suflet şi corp, o schimbare de situaţie prin care sufletul este separat de corp şi călătoreşte dintr-un tărâm într-altul.”

Soucre Link

Hits: 1