Îngerii Morţii – partea a 3-a

Îngerii Morţii – partea a 3-a

 

Dar pentru cei care fac rău, îngerii aduc vesti opuse:

 

„Îngerii, când iau sufletele celor care au fost nedrepţi cu ei înşişi, le zic lor: “Ce aţi făcut voi (pentru credinţa voastră)?”Şi răspund ei: ”Noi am fost slăbiţi pe pământ!” Şi le zic (îngerii):”Nu a fost pământul lui Allah destul de larg pentru ca voi să purcedeţi în lume?” Adăpostul acestora este Iadul şi ce soartă rea!”

Coran 4: 97

După cum povestea Bukhari din Ibn ‘Abbaas, acest verset se refera la nişte oameni care au devenit musulmani dar nu au migrat (hijrah), şi când moartea i-a lovit, i-a găsit în rândurile inamicilor.

 

Allah spune cum au făcut îngerii posibila moartea quraisitilor în bătălia de la Badr:

 

„Si de ai vedea cum îngerii iau sufletele celor care nu cred! Ii lovesc peste fete şi peste spate, [zicând]: “Gustaţi din pedeapsa Focului!” Aceasta pentru ceea ce au săvârşit mâinile voastre, căci Allah doară nu este nedrept cu robii Săi!”

Coran 8: 50-51

 

„Si cine este mai nelegiuit decât acela care născoceşte minciuni, spunându-le pe seama lui Allah, sau ia semnele Lui drept minciuni? Aceştia vor avea partea lor, care le-a fost prescrisa, până ce vor veni la ei trimşii noştri pentru a le lua sufletele. Vor zice ei: “Unde este ceea ce voi aţi chemat în afara lui Allah?” şi vor răspunde ei” “Ei ne-au părăsit pe noi!” şi ei mărturisesc astfel împotriva sufletelor lor ca ei sunt necredincioşi.”

Coran 4: 37

Aceia cărora îngerii le iau viaţa în situaţia când sunt nedrepţi cu ei înşişi se vor supune cu umilinţă, [zicând]: “Noi nu am făcut nimic rău!” Ba da, Allah ştie ce aţi făcut voi!

Coran 16: 28

„Pe aceia care întorc spatele, după ce drumul cel drept li s-a arătat cu limpezime, îi ispiteşte Şeitan şi-i înşeală. Aceasta pentru că ei le zic acelora care pizmuiesc ceea ce trimite Allah: “Noi voim să dăm ascultare unei părţi a poruncilor voastre!” Însă Allah cunoaşte ceea ce tăinuiesc ei. Şi cum [va fi] când îi vor lua îngerii şi-i vor lovi peste feţele şi peste spatele lor?”

Coran 47: 25-27

Soucre Link

Hits: 0

Ingerii Mortii – partea a 2-a

Ingerii Mortii – partea a 2-a

 

Şi Allah spune:

 

„El este stăpânul suprem [Al-Qahir] peste robii Săi. Şi El trimite asupra voastră păzitori. Iar când moartea ajunge la unul dintre voi, pe acela nu îl iau la şi ne trimişii Noştri fără să se neglijeze ceea ce li se porunceşte.”

(Coran 6: 61)

 

În altă parte Allah ne spune:

 

„Dar nu! Când [sufletul] va ajunge la clavicule şi se va zice: “Cine este tămăduitor?” Şi el va crede că aceasta este despărţirea [de viaţă], şi piciorul se va încolăci cu piciorul, în Ziua aceea la Domnul tău va fi condus!”

Coran 75: 26-30

Ceea ce ajunge la clavicula este sufletul.

Hadis-ul spune clar ca Îngerul Morţii îi da credinciosului veşti referitoare la iertarea şi mulţumirea  lui Allah şi ii spune făcătorului de rău despre supărarea şi furia lui Allah. Aceasta este, de asemenea, clar specificata în mai multe texte din Coran, Allah zice:

 

Însă aceia care zic: “Domnul nostru este Allah!” şi apoi urmează calea cea dreaptă, asupra lor se vor coborî îngerii, [zicându-le]: “Nu vă temeţi şi nu fiţi mâhniţi şi primiţi bunavestire despre Raiul ce vi s-a făgăduit! Noi suntem ocrotitorii voştri în viaţa din această lume şi din Viaţa de Apoi; voi veţi avea în ea ceea ce doresc sufletele voastre şi veţi avea în ea ceea ce veţi cere, Ospeţie de la un Iertător şi Îndurător.”

Coran 41: 30-32

Aceasta coborârea a îngerilor – conform unora dintre exegeti – se petrece la timpul mortii. Fără îndoiala ca la momentul morţii omul este intr-o stare dificila deoarece se teme de ce va urma dar ii este frica şi pentru cei care rămân în urma lui. şi atunci îngerii vin sa ii calmeze temerile şi îl liniştească. Ei ii spun sa nu se îngrijoreze despre viitorul său în Al-Barzakh şi despre Judecâta de Apoi, sa nu fie mâhnit pentru cei pe care ii lasă în urma, familia, copiii sau datoriile. Sa se bucure la auzirea celor mai bune vesti,

 

„…Nu vă temeţi şi nu fiţi mâhniţi şi primiţi bunavestire despre Raiul ce vi s-a făgăduit!”

Coran 41: 30

„Voi veţi avea în ea ceea ce doresc sufletele voastre şi veţi avea în ea ceea ce veţi cere, Ospeţie de la un Iertător şi Îndurător.”

Coran 41: 31

 

„Noi suntem ocrotitorii voştri în viaţa din această lume şi din Viaţa de Apoi…”

Coran 41: 31

Soucre Link

Hits: 0

Moartea – partea a 2-a

Moartea – partea a 2-a

Moartea mare şi moartea mică

Somnul este înrudit cu moartea şi de aici învăţaţii noştri l-au numit moartea mică. Somnul reprezintă o moarte iar trezirea din somn reprezintă o înviere.

 

„El este Cel ce vă ia la şi ne noaptea şi El ştie ceea ce voi aţi dobândit peste zi. Apoi El vă readuce la viaţă în timpul ei…”

(Coran 6: 60)

În timpul somnului sufletele oamenilor sunt ridicate la cer, atunci dacă Allah doreşte, poate să oprească la el un suflet iar daca Allah doreşte ca acea persoană să rămână în viaţă atunci sufletul îi este trimis înapoi, până când timpul său, pe care Allah l-a stabilit, va sosi. Allah spune:

 

„Allah ia la şi ne sufletele, la moartea lor, şi pe cele care nu mor [le ia] în timpul somnului lor. El le ţine la şi ne pe acelea asupra cărora a hotărât moartea, iar pe celelalte le trimite [în trupurile lor] până la un timp hotărât…”

(Coran 39: 42)

Aici Allah ne spune că ambele suflete, cel pe care îl reţine şi cel pe care îl trimite înapoi, mor în moartea somnului, dar cei care mor în realitate (n.r. viaţa lor de pe acest pământ de sfârşeşte) formează un al treilea grup. Asupra acestui grup se face referire la începutul

Aayah-ului: „Allah vine şi le ia sufletele când ei mor…”

(Coran 39: 42)

Allah menţionează două tipuri de moarte, moartea care semnifică sfârşitul vieţii şi moartea somnului; El menţionează că opreşte sufletele celor care trebuie să moară şi le trimite înapoi pe celelalte.

 

Este cunoscut faptul că El ia sufletele celor care mor, indiferent că mor în somn sau înainte de somn, iar El trimite înapoi sufletele care nu mor. Versetul „Allah vine şi le ia sufletele când ei mor…” (Coran 39:42) include ambele situaţii. Când Allah menţionează cele două suflete, El spune că pe unul îl ia iar pe celălalt îl trimite înapoi. Acesta este sensul care reiese din verset şi nu mai este nevoie de alte discuţii.

 

Soucre Link

Hits: 0