The Romanian Orthodox Church must be reformed / Biserica Ordodoxă Română trebuie reformată

The Romanian Orthodox Church must be reformed. BOR is a thousands-year-old Church that no longer serves contemporary society, except in a very small proportion.

Unfortunately, the Church is highly centralized, which makes it hard to adapt and anchored in the past.

BOR must be decentralized, following the model of many Protestant Churches.

At the same time, within the BOR there are problems with restricting freedom of expression.

The church effectively holds the state in place, preventing the development of society.

BOR needs to attract people from all walks of life, which it is not doing now.

The religion class should be taught by the history teacher and should provide students with objective information about all the major world religions.

The renovation of the Orthodox churches must be done, if desired, from the money of the parishioners.

Not only the renovation of the Orthodox churches must be done with the money of the parishioners, but also the renovation of all places of worship belonging to all the religions present on the territory of Romania must be done, if desired, with the money of the parishioners or sponsorships, not with money from the budget state.

The construction of new churches, likewise, if desired, must be done with the money of the parishioners.

All cults must pay taxes on the buildings they own from their own budgets.

All cults must organize their accounting.

All cults must issue a tax receipt for any goods sold.

Priests/Imams and all other representatives can work with a work contract or as volunteers.

The Orthodox Church or any other Church must give up icons. The only one worshiped will be God.

The BOR must present its parishioners with objective information about all major world religions (Buddhism, Islam, etc.), with well-trained priests and priestesses for this purpose.

The Orthodox Church must ordain women.

The Orthodox Church must recognize the major contributions that other religions and other Christian denominations have had on humanity.

The Orthodox Church must recognize all the prophets, starting with Adam.

The Orthodox Church must recognize the equal importance of all prophets (Adam, Noah, Lot, etc.), not just the importance of Jesus for humanity.

The Orthodox Church must recognize that Jesus was not actually crucified on the cross.

Orthodox priests must confess to their parishioners.

The Orthodox Church must admit that it collaborated with the former communist Security.

Stoica Vlad Alexandru

Bucharest Romania

09/05/2022

——————————————————

Biserica Ortodoxă Română trebuie imperios reformată. BOR este o Biserică veche de mii de ani, care nu mai servește societatea contemporană, decât într-o foarte mică proporție.

Din păcate, Biserica este puternic centralizată, ceea ce o face să fie greu adaptabilă și anchilozată în trecut.

BOR trebuie descentralizată, pe modelul multor Biserici protestante.

Totodată, în cadrul BOR există probleme cu îngrădirea libertății de exprimare.

Biserica ține efectiv statul în loc, împiedicând dezvoltarea societății.

BOR trebuie să atragă oameni din toate păturile sociale, ceea ce nu face acum.

Ora de religie trebuie predată de profesorul sau profesoara de istorie și trebuie să furnizele elevilor informații obiective despre toate religiile marcante ale lumii.

Renovarea bisericilor ortodoxe trebuie să se facă, dacă se dorește, din banii enoriașilor.

Nu doar renovarea bisericilor ortodoxe trebuie să se facă din banii enoriașilor, ci și renovarea tuturor lăcașelor de cult aparținând tuturor religiilor prezente pe teritoriul României trebuie să se facă, dacă se dorește, din banii enoriașilor sau din sponsorizări, nu din bani de la bugetul de stat.

Construirea de noi biserici, la fel, dacă se dorește, trebuie să se facă din banii enoriașilor.

Toate cultele trebuie să plătească din bugetele proprii impozite pe clădirile pe care le dețin.

Toate cultele trebuie să-și organizeze contabilitatea.

Toate cultele trebuie să emită bon fiscal pentru orice bun vândut.

Preoții/imamii și toți ceilalți reprezentanți pot activa cu contract de muncă sau ca voluntari.

Biserica Ortodoxă sau oricare altă Biserică trebuie să renunțe la icoane. Singurul adorat va fi Dumnezeu.

BOR trebuie să prezinte enoriașilor săi informații obiective despre toate religiile marcante ale lumii (budism, islam etc.), având în acest scop preoți și preotese bine instruiți.

Biserica Ortodoxă trebuie să hirotonisească femei.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască contribuțiile majore pe care celelalte religii și celelalte denominații creștine le-au avut asupra umanității.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască toți profeții, începând cu Adam.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască importanța egală a tuturor profeților (Adam, Noe, Lot etc.), nu doar importanța lui Iisus pentru umanitate.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască faptul că Iisus nu a fost răstignit propriu-zis pe cruce.

Preoții ortodocși trebuie să se spovedească în fața enoriașilor.

Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască faptul că a colaborat cu fosta Securitate comunistă.

Stoica Vlad Alexandru

București, România

05.09.2022

 

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

Centenarul Penticostal


    Cultul Creștin Penticostal din România sărbătorește 100 de ani de la înființarea primei biserici penticostale din țara noastră, eveniment care a avut loc în localitatea Păuliș, județul Arad, în data de 10 septembrie 1922.

    Cu ocazia Centenarului se vor organiza adunări de sărbătoare care vor marca acest moment special. Astfel, în zilele 9-11 septembrie 2022 vor avea loc următoarele slujbe: vineri, 9 septembrie 2022, ora 18:00, la Biserica Penticostală „Gloria”, Arad; sâmbătă, 10 septembrie 2022, ora 10:00, pe stadionul din Păuliș, iar de la ora 18:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad; duminică, 11 septembrie 2022, ora 9:00, în mai multe biserici penticostale din municipiul Arad, iar de la ora 18:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad.

    Consiliul Bisericesc al Cultului Creștin Penticostal a hotărât să invite la această sărbătoare reprezentanți ai organizațiilor penticostale Church of God, Assemblies of God și Pentecostal European Fellowship, ai organizațiilor penticostale din diferite țări europene, ai bisericilor penticostale române din diaspora, ai Cultelor din România, precum și reprezentanți ai autorităților de stat, centrale și locale.

    În aceste zile de sărbătoare, în care vom celebra 100 de ani de la deschiderea primei biserici penticostale pe teritoriul României, dorim să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni l-a dăruit în decursul acestui secol, în care Biserica Penticostală a trecut prin multe suferințe și perioade de persecuție, precum și pentru binecuvântările pe care El le-a revărsat din belșug peste noi.

    În acești o sută de ani, cu ajutorul Duhului Sfânt, numărul bisericilor penticostale a crescut foarte mult. Astăzi, la Centenar, Cultul Creștin Penticostal numără peste 3300 de biserici și sute de mii de credincioși care-L glorifică pe Dumnezeu, în țară și în străinătate. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze mai departe în țara noastră cu puterea Lui, să Își manifeste dragostea Lui peste poporul român și să binecuvânteze bisericile noastre, iar credincioșii penticostali să ducă mai departe Evanghelia către oamenii nemântuiți, împlinind porunca Domnului Isus de a propovădui Evanghelia la orice făptură. Îi invităm cu drag, la aceste întâlniri, pe credincioșii penticostali din țară și din diaspora, precum și pe toți cei care doresc să ne fie alături la acest eveniment al Cultului Creștin Penticostal din România. Mai presus de toate, dorim ca în mijlocul nostru, la sărbătoare, să avem parte de prezența binecuvântată a Domnului nostru ISUS HRISTOS!

BIROUL PERMANENT AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL-B.D.A.R

    Cultul Creștin Penticostal din România sărbătorește 100 de ani de la înființarea primei biserici penticostale din țara noastră, eveniment care a avut loc în localitatea Păuliș, județul Arad, în data de 10 septembrie 1922.

    Cu ocazia Centenarului se vor organiza adunări de sărbătoare care vor marca acest moment special. Astfel, în zilele 9-11 septembrie 2022 vor avea loc următoarele slujbe: vineri, 9 septembrie 2022, ora 18:00, la Biserica Penticostală „Gloria”, Arad; sâmbătă, 10 septembrie 2022, ora 10:00, pe stadionul din Păuliș, iar de la ora 18:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad; duminică, 11 septembrie 2022, ora 9:00, în mai multe biserici penticostale din municipiul Arad, iar de la ora 18:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad.

    Consiliul Bisericesc al Cultului Creștin Penticostal a hotărât să invite la această sărbătoare reprezentanți ai organizațiilor penticostale Church of God, Assemblies of God și Pentecostal European Fellowship, ai organizațiilor penticostale din diferite țări europene, ai bisericilor penticostale române din diaspora, ai Cultelor din România, precum și reprezentanți ai autorităților de stat, centrale și locale.

    În aceste zile de sărbătoare, în care vom celebra 100 de ani de la deschiderea primei biserici penticostale pe teritoriul României, dorim să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni l-a dăruit în decursul acestui secol, în care Biserica Penticostală a trecut prin multe suferințe și perioade de persecuție, precum și pentru binecuvântările pe care El le-a revărsat din belșug peste noi.

    În acești o sută de ani, cu ajutorul Duhului Sfânt, numărul bisericilor penticostale a crescut foarte mult. Astăzi, la Centenar, Cultul Creștin Penticostal numără peste 3300 de biserici și sute de mii de credincioși care-L glorifică pe Dumnezeu, în țară și în străinătate. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze mai departe în țara noastră cu puterea Lui, să Își manifeste dragostea Lui peste poporul român și să binecuvânteze bisericile noastre, iar credincioșii penticostali să ducă mai departe Evanghelia către oamenii nemântuiți, împlinind porunca Domnului Isus de a propovădui Evanghelia la orice făptură. Îi invităm cu drag, la aceste întâlniri, pe credincioșii penticostali din țară și din diaspora, precum și pe toți cei care doresc să ne fie alături la acest eveniment al Cultului Creștin Penticostal din România. Mai presus de toate, dorim ca în mijlocul nostru, la sărbătoare, să avem parte de prezența binecuvântată a Domnului nostru ISUS HRISTOS!

BIROUL PERMANENT AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL-B.D.A.R

Resurse adaugate in data de 05/09/2022

– poezie Mană sub cerul toamnei de Alexandra-Ligia Negru (Hojda) in albumul fara album- poezie Ce mângâieri găsesc de Paula D in albumul 3- poezie Caut pacea și iubirea de Florenta Sarmassan in albumul Cu gândul mereu la Tine- …

- poezie Mană sub cerul toamnei de Alexandra-Ligia Negru (Hojda) in albumul fara album
- poezie Ce mângâieri găsesc de Paula D in albumul 3
- poezie Caut pacea și iubirea de Florenta Sarmassan in albumul Cu gândul mereu la Tine
- acorduri Când fața Domnului e peste noi de Text și muzica: Liviu Toma
- poezie Pentru tine un gând de sus de Alex Prodan in albumul Despre El
- 2 predici de Ioan Giurgiu in albumul Diverse
- poezie Cina Domnului de Moldovan Pavel
- editorial Tu ce faci cu acest început? de Sandi Coștoi
- poezie Eu mereu voi fi cu tine! de Maria Luca in albumul clocot de cuvinte
- poezie Și în acest an școlar de Ghedeon Timothy in albumul Rugă de foc
- 2 poezii de S.Simoniak in albumul 2022
- cântec Musca de Nicolae Moldoveanu in albumul Cântări pentru copii
- 3 poezii de Gabriela Bucur in albumul Iubește
- poezie Noi nu... de Gabriela Bucur in albumul Iubește
- cântec Isus ești speranța mea (Living Hope) de Betania Dublin, Phil Wickham