Allah este Dumnezeu

Allah este Dumnezeu Ma numesc Florentina M. si sunt musulmana de 18 ani. Inainte de a deveni musulmana credeam ca musulmanii cred in alt dumnezeu, pe care ei il numesc Allah. Abia apoi am aflat că Allah este numele propriu al lui Dumnezeu în limba arabă, cel mai frumos nume al Lui. Am aflat ca musulmanii cred […]

Allah este Dumnezeu

Ma numesc Florentina M. si sunt musulmana de 18 ani. Inainte de a deveni musulmana credeam ca musulmanii cred in alt dumnezeu, pe care ei il numesc Allah. Abia apoi am aflat că Allah este numele propriu al lui Dumnezeu în limba arabă, cel mai frumos nume al Lui.

Am aflat ca musulmanii cred ca atunci când a creat omul, Allah a pus în el şi lumina credinţei.

…îi vei vedea pe dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase cu lumina alergând pe faţa lor. (Al-Hadid 57:12)

Am aflat ca si crestinii de origine araba il numesc Allah pe Dumnezeu si ca in Biblia dn limba araba sta de foarte multe ori scris numele Allah.

Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus:

„Inimile oamenilor sunt de patru feluri: şlefuite şi strălucitoare precum o lampă care luminează; pecetluite, cu noduri strânse în jurul peceţii; inimi întoarse cu susul în jos şi inimi învăluite. Cât despre inimile şlefuite, ele sunt acelea ale credincioşilor şi lumina lămpii este lumina credinţei. Inimile pecetluite sunt cele ale necredincioşilor. Inimile întoarse cu susul în jos sunt cele ale ipocriţilor incurabili, pentru că ei au primit cunoaştere, o înţeleg, o recunosc ca fiind adevărată, dar o resping. Cât despre cei cu inimi învăluite sunt aceia în ale căror inimi se află şi credinţă şi ipocrizie….”

Allah este Dumnezeu

Afirmaţia Nu există altă divinitate în afară de Allah Preaînaltul este piatra de temelie a Islamului şi pe ea s-a construit esenţa acestuia, diferența dintre musulmani şi ne-musulmani constand în acceptarea conştientă a acestei expresii şi aplicarea ei în viaţa de zi cu zi.

In Nobilul Coran sta scris:

Allah a creat cerurile şi pământul cu [chibzuinţă] adevărată şi în aceasta este un semn pentru cei credincioşi. (Al-`Ankabut 29:44),

iar în capitolul Ar-Rum, versetele 20 – 28 ne spune:

Printre semnele Lui [este acela] că El v-a creat pe voi din ţărână şi apoi iată-vă pe voi oameni care v-aţi răspândit [pe pământ]. Şi printre semnele Lui [este acela] că El v-a creat din voi înşivă soaţe, pentru ca voi să trăiţi în linişte împreună cu ele. Şi El a pus între voi dragoste şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc. Şi printre semnele Lui sunt crearea cerurilor şi a pământului şi deosebirea limbilor voastre şi culorilor voastre. Intru aceasta sunt semne pentru cei care ştiu. Şi printre semnele Lui sunt somnul vostru în timpul nopţii şi în timpul zilei şi căutarea de către voi a harului Său. Intru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care aud. Şi printre semnele Lui este [acela] că El vă arată vouă fulgerul, cu teamă [de trăsnet] şi cu nădejde [în ploaie], şi că pogoară apă din cer, cu care învie pământul, după moartea lui. Intru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care pricep. Şi printre semnele Lui este [acela] că cerul şi pământul există prin porunca Sa, iar dacă vă va chema pe voi cu o chemare, veţi ieşi voi din pământ. Ai Lui sunt cei din ceruri şi de pre pământ şi toţi Ii sunt Lui supuşi. El este Cel care creează prima oară făpturile şi apoi le face din nou – şi aceasta este şi mai uşor pentru El – şi a Lui este pilda cea mai înaltă din ceruri şi de pre pământ şi El este Atotputernic [şi] Inţelept [Al-‘Aziz, Al-Hakim]. El vă va face vouă pildă din voi înşivă: Aveţi voi dintre cei pe care-i stăpânesc mâinile voastre drepte asociaţi la cele cu care v-am înzestrat pe voi şi sunteţi voi întru aceasta de o seamă cu ei? Vă temeţi de ei aşa cum este teama voastră de voi înşivă? Astfel tâlcuim Noi semnele pentru un neam [de oameni] care pricep. (Ar-Rum 30:20-28)

 

Soucre Link

Hits: 1

0Shares