Milostivul, Iertătorul

Milostivul, Iertătorul   Creatorul a înzestrat omul cu atributele divine ale iertării, milei şi ale bunătăţii. Preaputernicul a insuflat în oameni dorinţe, dar le-a dat şi liber arbitru, adică aceștia au fie puterea de a controla acele dorinţe potrivit legii divine, fie se pot lăsa pradă lor. Dumnezeu a creat omenirea ştiind că ea Îi […]

Milostivul, Iertătorul

 

Creatorul a înzestrat omul cu atributele divine ale iertării, milei şi ale bunătăţii. Preaputernicul a insuflat în oameni dorinţe, dar le-a dat şi liber arbitru, adică aceștia au fie puterea de a controla acele dorinţe potrivit legii divine, fie se pot lăsa pradă lor. Dumnezeu a creat omenirea ştiind că ea Îi va fi nesupusă. În consecinţă, el a învăţat fiinţele umane, începând cu Adam, cum să se căiască, cum să se purifice de păcate. Adam şi Eva sunt modelul pe care trebuie să-l urmeze toată omenirea. Ei au uitat porunca lui Dumnezeu, iar Satan s-a jucat cu dorinţele lor. După ce nu I-au dat ascultare lui Dumnezeu, s-au întors către El cu căinţă, iar El i-a iertat.

Atributele divine ale iertării totale şi ale îndurării infinite se manifestă când omul se întoarce la Dumnezeu cu căinţă. Ultimul Profet le-a vorbit adepţilor săi despre această realitate, spunând: „Dacă nu ai comis păcate şi te întorci către Allah căutând iertarea Sa, El te-ar fi înlocuit pe tine cu alţi oameni care ar păcătui, ar cere iertarea lui Allah, iar El i-ar ierta.”

Fiecare dintre cele 114 capitole ale revelaţiei finale, cu excepţia unuia, începe cu rugăciunea: „În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător.” Atributele lui Allah privind îndurarea şi iertarea sunt accentuate pentru a încuraja oamenii să nu cadă în deznădejde. Indiferent cât de mari ar fi păcatele fiinţelor umane, Dumnezeu le poate ierta dacă omul se întoarce la El cu căinţă sinceră. S-a relatat că Profetul a spus: „Când Allah a creat universul, El a făcut un legământ cu Sine într-un document păstrat de către El: Îndurarea Mea înlocuieşte Mânia Mea.”

De asemenea, s-a consemnat faptul că el a spus: „Allah a creat îndurarea cu o sută de părţi, una dintre ele fiind trimisă ginn-ilor, fiinţelor umane şi altor fiinţe vii. Graţie acestei părţi, ele se iubesc unele pe altele, îşi arată bunătate una alteia şi chiar şi animalele îşi tratează puii cu afecţiune. Allah a rezervat cele nouăzeci şi nouă de părţi rămase pentru cei care
Îl adoră cu adevărat în Ziua Judecăţii.”

Dacă Allah ar fi dorit, i-ar fi putut crea pe oameni asemănători îngerilor, incapabili să comită păcate. El nu Și-a dorit aceasta, pentru că deja crease îngerii. Fiinţele umane au fost create să facă greşeli şi, atunci când acestea îşi conştientizează erorile şi caută iertarea lui Dumnezeu, atributele îndurării şi ale iertării lui Allah se manifestă.

Soucre Link

Hits: 1

0Shares