Principii comune ale mesajelor divine

1 – Toate mesajele divine se întâlnesc în ceea ce priveşte doctrina care constituie fundamentul pe care se clădeşte întreaga structură a religiei, pe care se clădesc concepţiile omului şi ideile sale generale despre univers şi despre viaţă. Doctrina monoteismului, care se bazează pe credinţa în Allah, în trimişii Săi, în îngerii Săi, în cărţile […]

Rain-Drop-Photography-10

1 – Toate mesajele divine se întâlnesc în ceea ce priveşte doctrina care constituie fundamentul pe care se clădeşte întreaga structură a religiei, pe care se clădesc concepţiile omului şi ideile sale generale despre univers şi despre viaţă.

Doctrina monoteismului, care se bazează pe credinţa în Allah, în trimişii Săi, în îngerii Săi, în cărţile Sale şi în Ziua de Apoi, reprezintă numitorul comun al tuturor mesajelor cu care au venit profeţii. Toţi profeţii au chemat la credinţa în Dumnezeu, la venerarea Lui, la monoteism, au vestit răsplata şi au avertizat în legătură cu pedeapsa. Pentru a sublinia acest adevăr şi pentru a conduce omenirea către El, Coranul oferă exemple din discursul profeţilor şi din propovăduirile cu care ei s-au adresat comunităţilor şi popoarelor lor.

În Coran e scris:

“Doar a zis Mesia: “O, fii ai lui Israel, adoraţi-L pe Allah, Domnul meu şi Domnul vostru!” (5 : 72).

 şi mai este scris astfel:

“şi [neamului] ‘Ad [i l-am trimis] pe fratele lor Hud, care le-a zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! şi oare nu vă temeţi voi?” (7 : 65).

şi tot în Coran scrie:

“Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, căruia i-a zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui!” (7 : 59).

şi, asemenea, e scris într-un verset coranic:

“[şi adu-ţi aminte aminte] şi de Avraam, când a zis neamului său: “Adoraţi-L pe Allah şi fiţi cu frică de El! Aceasta este mai bine pentru voi, dacă voi ştiţi!” (29 : 16).

şi tot în Coran e scris:

“Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: “Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut!” Pe unii dintre ei i-a călăuzit Allah, însă altora le-a fost hărăzită rătăcirea” (16 : 36).

şi în Coran scrie:

«şi Noi nu am trimis înaintea ta nici un profet fără să nu-i revelăm lui: “Nu există altă divinitate în afară de Mine, deci adoraţi-Mă pe Mine!”» (21 : 25).

2 – Toate mesajele propovăduiesc morala aleasă şi valorile umane, cheamă la săvârşirea de fapte bune, la îndreptarea omenirii şi la curăţirea sufletului omenesc şi orânduiesc viaţa pe baza adevărului, dreptăţii şi opoziţiei faţă de nedreptăţi, nelegiuiri şi stricăciune. Toţi profeţii au fost ideali şi modele de evlavie prin vorbele şi faptele lor şi prin dragostea pentru bine. În Coran stă scris astfel:

“şi i-am făcut Noi ocârmuitori, care au călăuzit [lumea] după porunca Noastră, şi le-am revelat lor să facă fapte bune, să împlinească Rugăciunea [As-Salat] şi să dea Dania [Az-Zakat] şi ei Ne-au fost Nouăadoratori” (21 : 73).

sursa: islam.ro

Soucre Link

Hits: 1

0Shares