CARE SUNT CEI CINCI STÂLPI DE BAZĂ AI ISLAMULUI?

  Cei cinci stâlpi de bază ai Islamului reprezintă temelia vieţii unui musulman. Aceştia sunt: declaraţia de credinţă, rugăciunea, dania, postul în luna Ramadan şi pelerinajul la casa sfântă din Mekka (o dată în viaţă, dacă este cu putinţă). Rostirea cu convingere a expresiei: „Așhadu an la ilaha illa Allah wa așhadu anna Muhammadan rasullullah.“ […]

Cei cinci stâlpi de bază ai Islamului reprezintă temelia vieţii unui musulman. Aceştia sunt: declaraţia de credinţă, rugăciunea, dania, postul în luna Ramadan şi pelerinajul la casa sfântă din Mekka (o dată în viaţă, dacă este cu putinţă).

Rostirea cu convingere a expresiei: Așhadu an la ilaha illa Allah wa așhadu anna Muhammadan rasullullah.“ Ceea ce înseamnă: „Mărturisesc că nu există un alt dumnezeu în afară de Allah şi că Muhammad este Trimisul Său.“ Prima parte a mărturisirii de credinţă: „…nu există un alt dumnezeu în afară de Allah“ înseamnă că nimeni nu merită să fie adorat decât Allah Preaînaltul şi El nu are parteneri, nici fiu. Declaraţia de credinţă se numeşte „Şahada“, o simplă formulă prin care oricine poate să se convertească la Islam şi care reprezintă cel mai important stâlp al credinţei.

Musulmanii fac zilnic 5 rugăciuni. Fiecare rugăciune nu durează mai mult de câteva minute. Rugăciunea în Islam reprezintă  legătura directă dintre Allah Preaînaltul şi oameni. Nu există intermediari între Allah şi slujitorii Săi. În rugăciune, o persoană simte fericire interioară, pace şi confort şi că Allah este mulţumit de ea. Profetul a spus: „Bilal, fă cheamarea la rugăciune ca să ni se liniştească sufletele.“ Bilal a fost unul dintre companionii Profetului care avea sarcina de a-i chema pe oameni la rugăciune. Rugăciunile se fac dimineaţa, înainte de răsăritul soarelui, la prânz, după-amiaza, seara şi noaptea. Un musulman poate să se roage în orice loc, fie pe câmp, la birou, fabrică, moschee sau la el acasă.

Sensul cuvântului „zakat“ este „purificare“ şi „creştere, spor“. Să îţi dai dania înseamnă să dai un anumit procent din câştigul tău unor categorii de oameni defavorizaţi. Zakat se poate da fie în aur (cam 85 de grame), fie în argint, fie în bani – 2,5% din sumă câştigată, dar să treacă un an fără ca suma de bani să se modifice. Posesiunile noastre vor fi „purificate“ dacă dăm o parte din ele sărmanilor, celor care au nevoie, orfanilor şi călătorilor. O persoană poate să ofere şi milostenie  benevolă – sadaqa – atât cât doreşte.

În fiecare an, în luna Ramadan, musulmanii postesc de la răsăritul soarelui  până la apus, abţinându-se de la mâncare, băutură halal şi relaţii conjugale. Postul nu este benefic doar pentru sănătate, ci reprezintă şi o metodă de purificare spirituală. Prin oprirea de la confortul acestei lumi, chiar şi pentru puţin timp, persoana care ţine post simte ea însăşi ce înseamnă foamea şi setea şi învaţă să îşi îmbunătăţească, în general, comportamentul, renunţând la minciună, nervozitate etc. Postul îl apropie mai  mult pe om de Dumnezeu şi de religia  sa.

Pelerinajul anual la Mekka este obligatoriu o dată în viaţă pentru cei care au posibilitatea fizică şi financiară. În jur de 2 milioane de oameni, de pe întreg globul, se duc la Mekka în fiecare an. Cu toate că Mekka este întotdeauna plină de vizitatori, pelerinajul anual se face în a douăsprezecea lună a calendarului islamic. Bărbaţii care fac acest ritual au o îmbrăcăminte specială – ihram. Ritualul pelerinajului include rotirea în jurul Kaabei de 7 ori, apoi parcurgerea distanţei dintre Safa şi Marwa tot de 7 ori – aşa cum şi Hajar a făcut  când  a  căutat  apă. Apoi, pelerinii stau pe muntele Arafat, rugându-se la Allah Preaînaltul pentru iertarea păcatelor. Sfârşitul pelerinajului este marcat de sacrificiul ritualic; musulmanii  fac  rugăciunea de sărbătoare şi apoi sacrifică un animal – de regulă, un  berbec.

Soucre Link

Hits: 2

0Shares