Muhammad, omul

Muhammad, omul  Khurram Murad     Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) s-a născut în anul 570, într-o familie nobilă din Mekka şi a fost descendentul Profetului Avraam / Ibrahim (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!). Rămas fără tată încă de dinainte de naşterea sa şi […]

Muhammad, omul

 Khurram Murad

 

 

prophet-muhammad-kaligrafi-pbuh-calligraphy-islamic-with-459565Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) s-a născut în anul 570, într-o familie nobilă din Mekka şi a fost descendentul Profetului Avraam / Ibrahim (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!). Rămas fără tată încă de dinainte de naşterea sa şi fără mamă de la vârsta de 6 ani, Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a fost un tânăr serios care a lucrat ca păstor, apoi şi-a ajutat unchiul în afaceri. Adolescent fiind, a respins practicile imorale ale poporului său şi idolatria în care ei erau cufundaţi.

A fost supranumit „Al-Amiin“ − Cel demn de încredere, cel cinstit.

La vârsta de 25 de ani s-a ocupat de afacerile unei văduve bogate, în vârstă de 40 de ani, pe nume Khadija; impresionată de onestitatea şi caracterul lui, ea i-a propus să se căsătorească şi el a acceptat. În ciuda diferenţei de vârstă, au avut o căsătorie fericită şi au fost binecuvântaţi cu 6 copii. A fost un tată şi un soţ iubitor şi grijuliu, iar familia sa i-a fost devotată în pofida sărăciei benevole; el şi-a pus în practică întotdeauna propriul sfat – „Cel mai bun dintre voi este cel care e cel mai bun cu  propria sa familie.”

 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) − Profetul

 Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a avut prima sa revelaţie de la Allah / Dumnezeu la vârsta de 40 de ani, prin intermediul îngerului Gibril (Pacea fie asupra lui!), şi a continuat să o primească timp de 23 de ani. Versetele au fost revelate pe diferite teme: unicitatea lui Allah / Dumnezeu, moralitatea, etica şi viaţa de după moarte, povestiri despre profeţii anteriori. Aceste revelaţii sunt cunoscute sub denumirea de Coran, carte considerată de musulmani a fi Cuvântul lui Allah / Dumnezeu; ceea ce a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) este consemnat separat.

Chemarea lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) la monoteism şi reformă socială a fost puternic combătută de elita mekkană şi, după 13 ani de persecuţii intense, el şi adepţii săi au fost constrânşi să locuiască în Medina, un oraş din nord care a fost scena luptelor intertribale de-a lungul istoriei.

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a aplanat cu succes conflictele dintre ei şi a format o legătură de frăţie între cele două facţiuni rivale, la fel şi între localnici şi noii emigranţi.

Sub tutela Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!), primii musulmani au învăţat să aplice o regulă de aur: „Nimeni nu este cu adevărat credincios când nu doreşte pentru fratele său ceea ce îşi doreşte lui însuşi.”

 

 

sursa: islamulazi.ro/forum

Soucre Link

Ce a lăsat în urmă Muhammad s.a.s.?

    Moştenirea lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) Modelul din Medina   Khurram Murad   Pentru Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) religia nu a fost o simplă convingere personală, ci un mod de viaţă, iar oraşul Medina a înflorit sub conducerea sa. […]

 

 

Moştenirea lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!)

Modelul din Medina

 

Khurram Murad

 

Pentru Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) religia nu a fost o simplă convingere personală, ci un mod de viaţă, iar oraşul Medina a înflorit sub conducerea sa. Modelul de guvernare din Medina, bazat pe justiţie, respect, demnitate umană şi permanenta conştientizare a lui Allah / Dumnezeu, a fost admirat de toţi musulmanii care au căutat călăuzirea şi inspiraţia după aceea. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a elaborat prima constituţie din lume în care drepturile minorităţilor religioase erau protejate şi s-a angajat în tratative şi alianţe cu toate triburile vecine. A trimis scrisori conducătorilor persani, egipteni, etiopieni şi bizantini, comunicând mesajul său monoteist şi invitându-i să accepte Islamul.

Pentru întâia oară în istorie, copiilor, femeilor, orfanilor, străinilor şi sclavilor le-au fost recunoscute drepturile şi li s-a oferit protecţie. Multe dintre ideile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) par a fi surprinzător de moderne; el a condamnat rasismul şi naţionalismul, spunând: „Nici un arab nu este superior unui ne-arab şi nici un alb nu este mai presus de un negru decât prin evlavie.”

Quranic_Manuscript_-_3_-_Hijazi_script-247x300El a stabilit legi pentru protecţia animalelor, plantelor şi a mediului. A încurajat comerţul liber şi investiţiile, a interzis camăta şi a reglementat drepturile muncitorilor. El a militat pentru pace, dar a definit şi parametrii în care poate fi utilizată forţa, când aceasta a fost necesară. El a convins oamenii să renunţe la alcool, droguri, prostituţie şi crimă şi a promovat o viaţă sănătoasă. A condamnat violenţa domestică, le-a încurajat pe soţiile sale să exprime ceea ce gândesc, a garantat femeilor musulmane drepturi care vor fi promulgate, chiar şi în Europa, doar câteva secole mai târziu, incluzând dreptul la proprietate personală; a respins ideea căsătoriilor aranjate şi a acordat dreptul de a divorţa fie şi din cauza incompatibilităţii dintre soţi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) i-a încurajat pe adepţii săi să caute ştiinţa benefică în orice loc şi în orice domeniu, iar rezultatul acestei recomandări a fost că musulmanii nu s-au confruntat cu nici un conflict între ştiinţă şi religie şi au condus lumea multe secole după aceea. Cu toate că legenda Profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a dăinuit în orice aspect al existenţei, de la artă la politică, cea mai mare realizare a lui a fost promovarea monoteismului islamic. Aşa cum nucleul este centrul unui atom şi Allah / Dumnezeu Unicul este inima Islamului. Musulmanii se întorc către Creatorul lor pentru călăuzire, fără a avea nevoie de intermediari şi fără a-şi pierde demnitatea prin alunecarea în idolatrie şi superstiţii.

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a realizat toate acestea datorită tăriei caracterului său şi prin exemplu personal; el a inspirat şi trezit în adepţii săi, precum nimeni altcineva, dragoste, devoţiune şi respect. În timp ce alţi oameni au fost corupţi atunci când au ajuns să deţină puterea absolută, Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a rămas umil, mereu conştient de sursa binecuvântării sale: „Sunt doar un servitor al lui Allah / Dumnezeu”, şi „am fost trimis doar ca un învăţător”.

El şi-a petrecut zilele servindu-i pe oameni, iar nopţile în rugăciune; a predicat moderaţia şi echilibrul în religie, a interzis urmaşilor săi să practice viaţa monahală, preferând ca ei să îşi întemeieze o familie bazată pe principii islamice şi să se implice în viaţa concretă pentru a face lumea mai bună, rămânând devotaţi lui Allah / Dumnezeu Preaînaltul.

În scurtul interval al unei generaţii şi în timpul vieţii sale, Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a transformat cu succes credinţa, mentalitatea şi cultura oamenilor din Arabia; în 100 de ani, mesajul său a atins inima milioanelor de oameni din Africa, Asia şi din unele părţi ale Europei. Relatările Profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) au fost notate cu grijă de companionii săi şi consemnate în culegeri de relatări autentice, accesibile astăzi şi în traduceri. Împreună cu Sfântul Coran, aceste texte au format pentru musulmani baza holistică a unui stil de viaţă desăvârşit; pentru alţii, ele oferă o incursiune fascinantă în inima şi mintea unui om excepţional şi un model de la care putem învăţa multe.

 

 

sursa: Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

Soucre Link

EMIGRAREA PROFETULUI

Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri   Allah l-a trimis la Muhammad pe îngerul Gavriil pentru a-i dezvălui complotul quraişilor şi pentru a-i da permisiunea Domnului său de a părăsi Mekka. El i-a fixat data emigrării şi i-a cerut să nu doarmă în noaptea aceea în patul său. La prânz, Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – […]

Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri

 

Allah l-a trimis la Muhammad pe îngerul Gavriil pentru a-i dezvălui complotul quraişilor şi pentru a-i da permisiunea Domnului său de a părăsi Mekka. El i-a fixat data emigrării şi i-a cerut să nu doarmă în noaptea aceea în patul său. La prânz, Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a mers să-l întâlnească pe prietenul său Abu Bakr şi a aranjat cu el ultimele detalii pentru călătoria plănuită. Abu Bakr s-a arătat surprins să-l vadă pe Profet – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – deghizat la acea oră neobişnuită de amiază, dar de îndată ce a aflat, a exclamat: „El nu vine la noi pe căldura asta decât pentru o poruncă!” A cerut voie să intre, apoi, după ce a obţinut permisiunea, a intrat şi i-a spus lui Abu Bakr: „Vreau să vorbesc doar cu tine!” Abu Bakr a răspuns: „Dar ei sunt familia ta!” Muhammad a spus: „Mi s-a permis intrarea în Medina.” Atunci, Abu Bakr a zis: „Doresc să-ţi fiu tovarăş de drum”, iar Profetul a încuviinţat, zicând:

SONY DSC

SONY DSC

„Bine!” Pentru a face pregătirile necesare pentru aplicarea planului lor diavolesc, căpeteniile din Mekka au ales unsprezece oameni: Abu Jahl, Hakam bin Abul Al-’As, ‘Uqba bin Abu Mu’ait, An-Nadr bin Harith, Omaiia bin Khalaf, Zama’a bin Al-Asuad, Tu’aima bin ‘Udai, Abu Lahab, Ubai bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj şi fratele său, Munbi bin Al-Hajjaj. Toţi erau în alertă. La căderea nopţii ei au postat asasinii în jurul casei Profetului. Astfel au stat de pază toată noaptea, aşteptând să-l omoare în momentul în care va pleca de acasă în zorii zilei. Din când în când, ei trăgeau cu ochiul printr-o gaură a uşii pentru a se asigura că Profetul se afla încă în patul lui.

Abu Jahl, marele duşman al islamului, se plimba prin jur cu trufie, batjocorind cu aroganţă vorbele lui Muhammad şi spunând oamenilor din jurul său: “Muhammad vă promite că dacă-l urmaţi o să vă numească stăpâni atât peste arabi, cât şi peste cei care nu sunt arabi şi că în Viaţa de Apoi răsplata voastră va fi Grădinile asemănătoare cu cele ale Iordanului, iar dacă nu-l urmaţi o să vă ucidă şi după moarte veţi fi arşi în foc. Era plin de încredere în succesul planului său diavolesc.

 

Soucre Link

Moscheea Interzisă

    Expresia „moscheea interzisa” (ar. masgid haram) se refera la Ka’ba, suprafata generoasa din jurul acesteia, folosita pentru a o inconjura (ar. mataf), precum si la toate suprafetele care au extins baza, construite de-a lungul timpului, incepand cu ‘Umar (Allah sa fie multumit de el !) si terminand cu ultimii regi ai Arabiei Saudite. […]

 

 

Masjid-al-HaramExpresia „moscheea interzisa” (ar. masgid haram) se refera la Ka’ba, suprafata generoasa din jurul acesteia, folosita pentru a o inconjura (ar. mataf), precum si la toate suprafetele care au extins baza, construite de-a lungul timpului, incepand cu ‘Umar (Allah sa fie multumit de el !) si terminand cu ultimii regi ai Arabiei Saudite. De asemenea, expresia „moscheea interzisa” cuprinde si curtea interioara care se invecineaza cu moscheea propriu-zisa si care este folosita ca spatiu de rugaciune.

Cand Abu Dharr (Allah sa fie multumit de el !) l-a intrebat odinioara pe Trimisul lui Allah (Pacea si binecuvantarea lui Allah sa fie asupra sa !) care a fost prima casa de rugaciune construita pe Pamant, el i-a raspuns : „Moscheea interzisa”.Abu Dharr (Allah sa fie multumit de el !) l-a intrebat din nou care a fost urmatoarea, iar Trimisul lui Allah (Pacea si binecuvantarea lui Allah sa fie asupra sa !) i-a raspuns : „Moscheea Aqsa”. Abu Dharr a fost curios sa afle si ce interval de timp s-a scurs intre cele doua, Trimisul lui Allah (Pacea si binecuvantarea lui Allah sa fie asupra sa !) lamurindu-l ca trecusera 40 de ani. (relatat de Muslim)

Savantul Ibn Qayyim (Allah sa-l aiba in paza Sa !) a mentionat ca relatarea face lumina in ceea ce priveste constructia moscheii Aqsa de catre profetul Iacob (ar. Iaqub), fiul lui Isac, eforturile profetului Solomon putand fi catalogate mai degraba drept o reconstructie a cladirii. (1)

 

De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea si binecuvantarea lui Allah sa fie asupra sa !) a mai spus ca rasplata unei rugaciuni facute in moscheea interzisa este de 100.000 de ori mai mare decat cea a rugaciunii din oricare alta moschee. (relatere din culegerea lui Ibn Majah)

Aceasta relatare ne evidentiaza ca o singura rugaciune in moscheea interzisa este egala cu rugaciunile pe care o persoana le poate face timp de 55 de ani, 6 luni si 20 de zile intr-o moschee obisnuita. Rasplata aceasta foarte mare, insa, nu trebuie inteleasa ca suplinind multe alte rugaciuni care urmeaza a fi facute in viata sau care nu au fost facute. Mai mult, daca o persoana are de recuperat mai multe rugaciuni, o singura rugaciune de recuperare din moscheea interzisa nu-l scuteste de celelalte recuperari.

 

sursa: Grupul Yahoo de Resurse Islamice

Soucre Link

Sarbatoarea Sacrificiului cu Profetul Muhammed

Sarbatoarea Sacrificiului cu Profetul Muhammed   Prima sărbătoare a sacrificiului, a profetului Muhammed  (Conform relatărilor autentice)   Profetul îi anunţase pe companionii săi că sărbătoarea începe prin rugăciune, şi aratase ca loc de rugăciune Musallah (spaţiul care înconjoară Moscheea din Medina). El trimise vorbă să se adune acolo toţi musulmanii – copii, bătrâni, femei (chiar […]

Sarbatoarea Sacrificiului cu Profetul Muhammed

 

Prima sărbătoare a sacrificiului, a profetului Muhammed

 (Conform relatărilor autentice)

 

Profetul îi anunţase pe companionii săi că sărbătoarea începe prin rugăciune, şi aratase ca loc de rugăciune Musallah (spaţiul care înconjoară Moscheea din Medina). El trimise vorbă să se adune acolo toţi musulmanii – copii, bătrâni, femei (chiar şi cele aflate în perioada de menstruaţie, pentru a simţi şi ele bucuria sărbătorii, desi ele aveau sa nu participe la rugăciune).

Profetul atrasese atenţia asupra zilelor care preced Sărbătoarea Sacrificiului, spunând că nu există răsplată mai mare pentru faptele bune ca în primele zece zile din luna Dhul Hijjah si postul face parte dintre acestea. Profetul nu a pierdut niciodată postul acestor zile, a dat milostenie şi s-a căit mult. El a accentuat postul zilei ce precede sărbătoarea (ziua a 9-a din luna  Dhul Hijjah), menţionând că şterge păcatele anului trecut şi a celui ce urmează. Acestea fiind valabile doar pentrut cei care nu au plecat în pelerinaj.

 

În dimineaţa sărbătorii, Profetul s-a îmbrăcat cu cele mai frumoase haine şi a pornit spre Musallah salutându-i pe toţi cei din drum. A văzut că unii îşi sacrificaseră deja animalul.

Aceasta era prima sărbătoare a sacrificiului, iar companionii erau curioşi în legătură cu ce urma să se întâmple. Profetul s-a rezemat pe un toiag şi a spus următoarele „Azi, prima dată ne vom face rugăciunea, după care ne vom sacrifica animalele, iar cel care face astfel, implineste tradiţia noastra”, după care a condus rugăciunea de sărbătoare precum implinise rugăciunea Sărbătorii Postului.

Dupa aceasta, s-a aşezat pe un loc special amenajat pt khutba, aflat la o înălţime mai mare fata de  nivelul celorlalţi. A început khutba lăudându-l pe Allah, apoi a adus vorba la sacrificiul animalelor şi a spus astfel: „Fiul lui Adam nu face o faptă mai plăcută lui Allah în ziua de sacrificiu decât prin sacrificare. Coarnele animalului sacrificat, blana, copitele şi toate i se vor inturna [celui care sacrifica] drept fapte bune. Allah îi acceptă sacrificiul înainte ca săngele să atingă pământul. De aceea, acest lucru să va fie drag.

Sarbatoarea Sacrificiului cu Profetul Muhammed

Cat priveste animalul taiat înainte de rugăciune, [sa stie ca] acela nu este sacrificiu; el să se ducă şi să sacrifice un alt animal.” Unul dintre companioni se ridică şi spune că el a intenţionat să-l taie mai repede penrtu a-l împărţi sărmanilor. Profetul i-a răspuns astfel: ”Animalul tău nu este acceptat ca sacrificiu.” Companionul a ramas tacut in legatura cu aceasta, insa a intrebat apoi daca poate sacrifica un taur care, deşi are 6 luni, arată ca de 1 an. Profetul i-a raspuns astfel: „Bine, sacrifică-l, dar asta e valabil doar pentru tine.” 071020130758096086917_2Profetul a coborat de la amvon în timp ce companionii îl pomeneau pe Allah.

După terminarea predicii, companionii s-au îndreaptat să-şi sacrifice animalele, aşa cum fusesera învăţaţi. Profetul alesese pentru aceea zi doi berbeci frumoşi care îi fusesera aduşi acolo.

Animalul trebuia să fie frumos, sănătos, întreg, pentru că urma să-i fie dăruit Celui mai Frumos. Profetul incepe sa le spuna companionilor să nu chinuie animalele, să îşi ascuta bine cuţitele si să fie atenti sa nu fie vazute de animale, să actioeze rapid pentru ca ele sa nu se chinuie. Profetul a luat primul berbec, l-a aşezat cu capul orientat spre qiblah, a verificat cuţitul fără să i-l arate animalului. Apoi s-a aplecat, şi spunând În numele lui Allah, Allah este cel mai Mare a taiat gâtul animalelor.

După unele relatări, intenţia facuta la primul sacrificiu a fost pentru Muhammed şi familia lui, iar intentia la cel de-al doilea a fost  pentru cei din comunitate care nu au putut să sacrifice.

Profetul a specificat că acest obicei este din tradiţia parintelui nostru Ibrahim.

Tot atunci le-a spus ca în maximum trei zile ei ar trebui să termine de împărţit carnea animalului. Dar în anii următori a revenit asupra acestei reguli şi le-a spus companilonilor că pot împărţi carnea oricând vor ei şi că pot să-şi şi oprească o parte din ea pentru că atunci musulmanii nu mai erau atât de sărmani. Cel mai potrivit ar fi ca acea carne a animalului să fie împărţită în 3 părţi, una pentru cei nevoiasi, una sa fie servita musafirilor veniti in vizita de sarbatoare, iar una poate fi păstrată pentru locuitorii casei.

 

 

______________________

sursa: femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link