Profeți și trimiși ai lui Allah

    Allah Preainaltul a trimis Profeti si Mesageri in intreaga lume pentru oamenii de pretutindeni Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: „Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut! [An-Nahl 16:36]. si a dat fiecarei comunitati cate unul sau mai multi trimisi, insa intregii omeniri nu a trimis […]

 

 

Allah Preainaltul a trimis Profeti si Mesageri in intreaga lume pentru oamenii de pretutindeni

Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: „Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut! [An-Nahl 16:36].

si a dat fiecarei comunitati cate unul sau mai multi trimisi, insa intregii omeniri nu a trimis decat unul singur,acesta fiind si ultimul:

Muhammed este trimisul lui Allah. Iar aceia care stau alaturi de el sunt aspri fata de necredinciosi si sunt induratori intre ei. Ii vezi pe ei aplecati si prosternandu-se, cautand mila lui Allah si multumirea Lui. Semnele prosternarii se vad pe chipurile lor. Aceasta este imaginea lor in Tora. Si imaginea lor in Evanghelie este ca ei sunt asemenea tulpinilor din care au odraslit mladite, pe care le ajuta, si apoi ele se ingroasa, si se inalta pe tulpinile lor, spre bucuria semanatorilor. Cu ei, Allah ii umple de ciuda pe necredinciosi. Si Allah a fagaduit acelora dintre ei care cred si implinesc fapte bune, iertare si mare rasplata. (Al-Fath 48:29)

Iar ţie, [Muhammed], ţi-am trimis Cartea cu Adevărul, întărind Scriptura de dinaintea ei şi întrecând-o pe ea. Deci fă judecată între ei după ceea ce ţi-a trimis Allah şi nu urma poftele lor, [îndepărtându-te] de la Adevărul ce ţi-a venit! Fiecăruia dintre voi Noi i-am dat o lege şi o rânduială.  (Al-Ma’idah 5:48)

Si Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai mulţi dintre oameni nu ştiu. (Saba’ 34:28)

Vesteste limpede ceea ce ti se porunceste! (Al-Hajj 22:94)

Muhammed nu este tată nici unuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi încheietorul profeţilor, şi Allah este Atoateştiutor.  (Al-Ahzab 33 : 40).

Primul trimis a fost Adam.Dupa crearea lui Adam , un singur mesaj a fost in mod repetat trimis omenirii prin intermediul mai multor profeti sau mesageri.
indexAllah Preainaltul a trimis profeti si mesageri in anumite perioade critice din istoria omenirii.Toţi profeţii au adus omenirii o singură religie şi au propovăduit o singură credinţă, toti profetii si mesagerii au transmis acest mesaj unic:

 Spune : “El este Allah, Cel Unic ! Allah este Stapanul , Cel care-si ajunge Siesi , Cel de care toate creatiile au nevoie , dar El nu are nevoie de nimic ! El nu zamisleste si nu este nascut . Si El nu are pe nimeni egal!“ (Al-Ikhlas 112:1-4)
In Cartea Sa Allah Preainaltul ne arata faptul că ISLAMUL este religia tuturor trimişilor:

Noe (Pacea lui Allah fie asupra lui!)

Iar de vă veţi lepăda voi, eu nu v-am cerut răsplată, căci răsplata mea nu este decât la Allah şi mie mi s-a poruncit să fiu dintre ceisupuşi voinţei lui Allah [musulmani]! (Yunus 10:72)

Avram (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

 Când i-a zis Domnul lui: ”Supune-te!”, el a răspuns:“M-am supus [Ţie], Stăpân al lumilor!” / şi Avraam a lăsat-o ca îndemnare fiilor săi şi asemenea şi Iacob [zicând ei]: “O, fiii mei, Allah v-a ales vouă religia [Islamul] şi, de aceea, să nu muriţi altfel decât musulmani!” (Al-Baqarah 2:131-132).

Iosif (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

Doamne! Tu mi-ai dat putere şi m-ai învăţat tâlcuirea vedeniilor! Tu eşti Creatorul cerurilor şi pământului! Tu eşti Ocrotitorul meu în această lume şi în Lumea de Apoi! Ia-mi viaţa când eu sunt în totală supunere [musulman] şi alătură-mă celor evlavioşi! (Al-Baqarah 12:101)

Moise (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

 şi a zis Moise:“O, neam al meu! Dacă voi credeţi în Allah, încredeţi-vă în El, dacă sunteţi supuşi [lui Allah, musulmani]!” (Yunus 10:84)

Iisus (Pacea lui Allah fie asupra lui!),

Apoi, când Isus a simţit necredinţa lor, le-a zis: “Cine sunt sprijinitorii mei [în chemarea] la Allah?” Apostolii au răspuns: “Noi suntem sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem în Allah şi fă mărturie că noi [lui Allah] si suntem supuşi [musulmani]!” (Aal ‘Imran 3:52).

Muhammed (Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!)

 Mi s-a poruncit mie să-L ador pe stăpânul acestei cetăţi pe care El a făcut-o sacră – şi ale Lui sunt toate lucrurile – şi mi s-a poruncit mie să fiu dintre musulmani. (An-Naml 27:91).
In Coran ni se spune ca toti Trimisii au avut revelata o lege noua;iar unii profeti au fost trimisi sa aplice legile de dinaintea sa. Allah Preainaltul I se adresează lui Muhammed (Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!)

Noi ţi-am revelat ţie după cum am revelat şi lui Noe şi profeţilor de după el, precum Le-am revelat şi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiilor şi lui Isus, Iov şi lui Iona, Aaron şi lui Solomon, şi i-am dat lui David psalmii. (An-Nisaa’ 4:163)
Musulmanii cred in Isus, Muhammed, Moise si in toti ceilalti trimisi si profeti si in cartile cu care au venit acestia.Cel care nu crede in Trimisi este in „ratacire indepartata” asa cum ne spune Allah Preainaltul:

O, voi cei care credeti! Fiti cu credinta neclintita in Allah si in Trimisul Sau, in Cartea pe care a pogorat-o asupra Trimisului Sau si in Cartea pe care a pogorat-o mai inainte! Cel care nu crede in Allah, in Ingerii Sai, in Cartile Sale, in trimisii Sai si in Ziua de Apoi, acela pribegeste in cea mai indepartata ratacire. (An-Nisaa’ 4:136)
si tot Allah Preainaltul a poruncit sa nu facem diferenta intre trimisi si a poruncit sa credem in toti:

Spuneti:” Noi credem in Allah si in ceea ce ne-a fost trimis noua si ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob si semintiilor; in ceea ce le-a fost dat lui Moise si lui Isus si in ceea ce le-a fost dat tuturor profetilor de catre Domnul lor. Noi nu facem deosebire intre ei! Noi lui ii suntem supusi[musulmani]! (Al-Baqarah 2:136)
Allah Preaînaltul pomeneşte în Cartea Sa numele a douăzeci şi cinci de profeţi trimişi;dar numarul lor a fost mult mai mare:

Poveştile câtorva trimişi ţi le-am spus Noi mai înainte, iar poveştile altor trimişi nu ţi le-am spus. (An-Nisaa’ 4:164)

 

Relatat de Ibn Hibban in Sahih preluat de la Abu Dharr care spunea: “O Profet al Lui Allah!Care e numarul Profetilor Lui Allah? El a spus: ‘O suta douazeci si patru de mii.’ Am spus: ‘O Mesager al Lui Allah! Cati dintre ei au fost Mesageri? El a spus: ‘Trei sute treisprezece, Un numar destul de mare!” Eu am intrebat: “O, Mesager al lui Allah! Cine a fost primul dintre ei?” El a replicat: “Adam Eu am zis: “O, Mesager al lui Allah! A fost el Profet si Mesager?” El a zis: “Da, Allah l-a creat cu Mana Sa si a suflat asupra lui din duhul Sau si apoi i-a daruit o forma perfecta.”
Sursa: rasarit.com

Soucre Link

Folosirea Coranului ca un ghid în exprimare

  În următorul verset din Coran: … Alif. Lam. Ra. [Aceasta este] o Carte pe care Noi ţi-am pogorât-o pentru ca tu să-i scoţi pe oameni din întuneric la lumină − cu voia Domnului lor − pe drumul Celui Puternic [şi] Vrednic de Laudă [Al-’Aziz, Al-Hamid]. (Ibrahim 14:1), Allah ne explică faptul că una dintre binecuvântările […]

 

În următorul verset din Coran:

Alif. Lam. Ra. [Aceasta este] o Carte pe care Noi ţi-am pogorât-o pentru ca tu să-i scoţi pe oameni din întuneric la lumină − cu voia Domnului lor − pe drumul Celui Puternic [şi] Vrednic de Laudă [Al-’Aziz, Al-Hamid]. (Ibrahim 14:1),

Allah ne explică faptul că una dintre binecuvântările revelaţiei Coranului este aceea de a le oferi oamenilor un statut superior, aşa cum reiese şi din acest verset: ,,scoţi pe oameni din întuneric la lumină.” Coranul s-a aflat sub protecţia lui Allah din momentul revelării sale până în prezent, el rămânând nemodificat. A fost trimis ca avertisment şi mustrare pentru oameni; pentru cei credincioşi este sursă de alinare, mântuire şi călăuzire. Cuvintele sale sunt nobile, făcând diferenţa dintre bine şi rău, călăuzindu-i pe oameni pe calea cea dreaptă. Cei care înţeleg înţelepciunea Coranului îl iau drept călăuzire. Pentru cei ce au acceptat versetele din Coran cu toată inima lor, moralitatea coranică se observă şi în cuvintele pe care ei le rostesc. În fiecare moment al vieţii lor, indiferent dacă exprimă o decizie sau oferă o interpretare, ei se călăuzesc în mod constant după Coran. De aceea orice cuvânt, decizie, sfat pe care îl oferă este în concordanţă cu textul Coranului. Conversaţia celor care au luat Coranul drept ghid se desfăşoară într-o manieră politicoasă, deoarece versetele Coranului desfiinţează orice logică greşită, aducând adevărul la lumină. Allah explică acestea:

Dimpotrivă, Noi lovim cu adevărul deşertăciunea şi o facem să dispară… (Al-Anbiyaa’ 21:18).

Conceptele morale enunţate în Coran reprezintă o alinare şi o binecuvântare pentru cei sinceri. Limbajul celor care vorbesc în conformitate cu învăţăturile Coranului este plin de înţelepciune. Cei care îi ascultă, cu intenţia de a profita de acest sfat sau pentru a distinge beneficiile şi înţelepciunea prezente în el, găsesc calea spre adevăr prin aceste conversaţii, cu voia lui Allah. Fiecare exemplu pe care îl aleg, fiecare punct de vedere asupra căruia atrag atenţia, fiecare detaliu asupra căruia insistă este eficient şi profund. Aceşti oameni îi încurajează pe cei cărora li se adresează să gândească drept, fără ascunzişuri. Deoarece limbajul lor este sincer, pornind din inimă şi aflat în slujba binelui şi a corectitudinii, capacitatea sa de influenţare este puternică. Cei care ascultă, dar nu sunt sinceri, nu doresc să vadă înţelepciunea şi adevărul din vorbele celor credincioşi, ci încearcă să le modifice prin calomnie. Incapabili să înţeleagă că înţelepciunea Coranului este ceea ce conferă mai multă putere limbajului credincioşilor, ei încearcă să îl explice prin presupuneri ridicole. De fapt, aceste efecte sunt determinate de credinţă şi sunt uşor de obţinut de către toţi cei care se conformează Coranului şi îi acceptă călăuzirea. Totuşi necredincioşii nu reuşesc să înţeleagă acest fapt. În Coran avem un număr important de exemple în acest sens. Astfel, confruntaţi cu onestitatea şi înţelepciunea profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), necredincioşii şi politeştii au fost consternaţi. În scurt timp, un număr mare de oameni au fost mişcaţi de mesajul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar supunerea lor faţă de el a generat consternare în rândul necredincioşilor. Deoarece ei nu reuşeau să înţeleagă versetele Coranului sau, mai degrabă, pentru că refuzau să le accepte, au căutat să inventeze acuzaţii false la adresa Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), i-au reproşat că era vrăjitor sau doar un poet. De fapt, aşa cum se întâmplă cu noi toţi, Allah este Cel care le oferă profeţilor puterea de a ţine un discurs. În versetele următoare din Coran, Allah a declarat:

Tovarăşul vostru nu este rătăcit, nici nu este pe un drum greşit! Nu rosteşte nimic după pofta lui! El [Coranul] nu este decât o revelaţie trimisă… (An-Najm 53:2-4).

Aşa cum putem vedea din aceste versete, cuvintele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu erau doar extrem de eficiente, ci totodată încărcate de înţelepciune, deoarece el recita din Coran, Cartea care este Cuvântul lui Allah. Cel care determină credinţa şi influenţează inimile celor care Îi ascultă cuvintele şi cred cu adevărat este Allah. Cei care nu apreciază măreţia lui Allah şi încearcă să obţină înţelepciune şi influenţă prin alte mijloace fac o mare greşeală.

 

_______________________

femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link

Citim traducerea Coranului?

Citim traducerea Coranului?   Allah Preainaltul spune, Spune : “El este pentru cei care cred ocarmuire si tamaduire, insa aceia care nu cred [au] in urechile lor surzenie si el este pentru ei ratacire ! Acestia sunt ca si cei chemati dintr-un loc departat!”(Fussilat 41:44)  „Noi l-am pogorât un Coran arab, poate că voi veţi […]

Citim traducerea Coranului?

 

Allah Preainaltul spune,

Spune : “El este pentru cei care cred ocarmuire si tamaduire, insa aceia care nu cred [au] in urechile lor surzenie si el este pentru ei ratacire ! Acestia sunt ca si cei chemati dintr-un loc departat!”(Fussilat 41:44)

 „Noi l-am pogorât un Coran arab, poate că voi veţi pricepe.” (Yusuf, 12:2)

Coranul este îndrumătorul musulmanului, refugiul lui în această lume. Coranul este instrumentul cu care se roagă musulmanul, dar, mai presus de orice, este cuvântul Domnului său pe care îl găsește scris ori de câte ori are nevoie.

Însă, pentru a înțelege sensurile versetelor coranice avem nevoie de traduceri în alte limbi pe care le înțelegem. Coranul a fost revelat în limba arabă, însă mesajul lui este unul universal.

coranulNoul musulman roman,  gaseste o varietate de traduceri in limba română. Desigur că cele recomandate sunt cele realizate de musulmani, care au lucrat cu conștiință și teamă de Allah. Aceștia au realizat importanța acestei lucrari si au simtit pe umerii lor responsabilitatea mare pe care o presupune aceasta. Desigur că nu există o traducere perfectă; ceea ce este perfect îi aparține doar lui Allah, restul este supus imperfecțiunii și greșelii.

Cei care lucrează la traducerea sensurilor versetelor trebuie să aibă cunoștințe vaste în domenii precum: lingvistica arabă și română, exegeza Coranului, cunoștințe aprofundate de dogmă și practică religioasa. Insa, dupa cum am spus si mai sus, este foarte important ca cel care lucreaza la un asemenea proiect sa creada in natura divina a mesajului coranic si sa nu realizeze doar o traducere tehnica a unor termeni.

Traim vremuri in care indivizi agresivi se manifesta impotriva Islamului in mod foarte violent. Diverse puteri si sfere de influenta platesc bani buni pentru a edita o lucrare impotriva caracteristicii divine a Coranului, pentru a scrie un articol pe o pagina de internet, sau poate doar a posta comentarii malitioase. Astfel, gasim si in limba română așa-zise traduceri care, de fapt, sunt interpretari proprii ale unor islamofobi care pretind ca ar fi cunoscatori de limba araba, istorie si stiinte islamice. Lucrari cum ar fi cea semnata de calugarul Isopescul sunt de evitat in a fi citate sau considerate a fi de incredere.

De asemenea, au fost create in limba romana, o serie intreaga de pagini de internet care au drept scop denigrarea celor implicati in traducerea Coranului, denigrarea musulmanilor in general si a oricarei initiative de a contribui cu ceva pozitiv la imaginea Islamului. Important este ca noi, musulmanii, sa nu reactionam in vreun fel la existenta acestora. Ar trebui doar sa semnalam acest fapt, sa ii atentionam si pe altii cu privire la caracterul lor defaimator si sa le recomandam alternativele optime. Noi, musulmanii, credem in libertatea constiintei fiecarui om si a manifestarii ei. Oricum, indiferent de cat de puternica ar fi campania cuiva impotriva Islamului, oamenii care sunt alesi de Dumnezeu vor fi calauziti pe calea cea dreapta.

Coranul cel Nobil este una din cele doua surse de baza in intelegerea Islamului. Sunnah este cea de a doua, avand in vedere ca textul coranic trebuie inteles prin insasi punerea in practica a lui de catre Profet. Coranul reprezinta Cuvantul neschimbat al lui Dumnezeu, textul prin care ne vorbeste ori de cate ori noi ne dorim acest lucru.

Soucre Link

Cine este Allah?

    Si dupa cum se poate observa, in incercarea noastra de a raspunde la marea intrebare care a fost pusa despre Allah, referinta noastra a fost Allah Preainaltul si Preaslavitul Insusi, si aceasta pentru ca Allah este „ghayb” (adica absent din campul perceptiei noastre, necunoscut prin simturi, imperceptibil); nu L-am privit si nu L-am […]

 

 

Lafadz-Allah-Widescreen-Picture-Si dupa cum se poate observa, in incercarea noastra de a raspunde la marea intrebare care a fost pusa despre Allah, referinta noastra a fost Allah Preainaltul si Preaslavitul Insusi, si aceasta pentru ca Allah este „ghayb” (adica absent din campul perceptiei noastre, necunoscut prin simturi, imperceptibil); nu L-am privit si nu L-am vazut, ci ne-a fost impus sa credem in El si sa ne temem de El, fara a-L putea prcepe in mod  fizic, si tocmai aceasta este esenta adevaratei credinte.

Slava lui Allah, Cel care a luminat cu lumina revelatiei inimile dreptcredinciosilor si i-a scos in intunecimile necredintei la lumina, si i-a calauzit pe drumul celui Preamultumitor.

Si au fost cele mai marete lumini ale revelatiei textele coranice si cele privind sunnah Profetului (Pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa!) care vorbeau despre Allah, Domnul tuturor lumilor , Creatorul tuturor oamenilor, Facatorul cerurilor si al pamanturilor.

Si daca i-ar fi lasat Allah pe oameni fara calauzirea divina, si-ar fi trait viata in intunecimi deasupra altor  intunecimi.

Si cea mai de pret binecuvantare cu care Allah ne-a binecuvantat este calauzirea pe Calea cea dreapta si faptul ca ne-a dat posibilitatea sa-l cunoastem prin ceea ce ne-a fost revelat si ne-a dat prin aceasta stiinta, stiinta luminata de stralucirea credintei.

Si dreptcredinciosul musulman intelege cu atat mai mult binecuvantarea acestei stiinte luminate atunci cand priveste la invatatii cei fara credinta, dintre savanti si filosofi, a caror stiinta, in loc sa ii apropie de Allah, i-a dus departe de Acesta, pana acolo unde au considerat existenta aparuta fara a avea un Creator preexistent si Vesnic.

Si aceste presupuneri si vorbe s-au nascut din intunericul necredintei aflat in mintile lor si in locul ajungerii la calauzire (asa cum ei credeau) a fost calauzirea lor ratacire, si drumul lor deviere si i-a amagit satana si i-a purtat pe ei spre iad si spre mania celui Preaputernic.

Iar unii dintre ei, desi stiinta lor le-a dat prilejul de a ajunge la adevarul existentei unui Creator, aceasta nu i-a condus la corecta cunoastere a Acestuia si, implicit, nici la posibilitatea adorarii Sale in modalitatea in care Acesta trebuie sa fie adorat.

Si dintre ei fac parte si „al-mushrikin” – care,desi au recunoscut existenta lui Allah, i-au facut Lui asociati, adorandu-i si pe altii alaturi de Acesta Preaslavitul si Preainaltul.

Si dintre ei sunt aceia care adora soarele, si luna, si pomii, si pietrele; si dintre ei sunt dintre aceia care adora oamenii sau vacile; si dintre ei cei care L-au asemanat pe Allah cu creatiile Sale si l-au desenat sub forma oamenilor sau a animalelor,   Preamarit si Preaslavit fie Allah, Care nu are pe nimeni egal, si El este Unicul demn de lauda si adorare.

Si dintre ei fac parte si aceia care cred ca au stiinta in unele chestiuni ce il privesc pe Allah, fara  a avea insa nici un indiciu bazat pe revelatie (si, implicit, inexistent in Coran si sunnah) atribuindu-i Lui Allah ceea ce El Insusi Preaslavitul si Preainaltul nu si-a atribuit;  sau negand/anuland atribute si actiuni pe care Allah Insusi si le-a atribuit, cum ar fi Auzul Sau, Vederea Sa, Puterea Sa, asezarea Sa pe tronulSau, cuvantul Sau, posibilitatea de a fi vazut in viata de apoi.

Si folosirea doar a mintii, a intelectului, a capacitatii de gandire si intelegere umana in demersul cunoasterii lui Allah, este (in forma individuala) o metoda refuzata  si inadecvata Maretiei lui Allah ale carui atribute si actiuni nu pot fi intotdeauna percepute si intelese de capacitatea limitata de cunoastere a omului.

Si Creatorul nostru, Atoatestiutorul, are adevarata stiinta in ceea ce  ne priveste si stie limita capacitatii noastre de cunoastere; si tocmai  pentru aceasta i-a trimis pe profeti si a pogorat asupra lor  revelatia si le-a pogorat lor Carti – indrumare si intelepciune, pentru ca oamenii sa poata ajunge la corecta intelegere si cunoastere a Stapanului lor Cel Preainalt si Prea demn de slava si lauda Atoatecunoscatorul.

Si nu exista nici un om inzestrat cu credinta si ratiune care sa nu recunoasca faptul ca cel care detine stiinta completa asupra Naturii lui Allah este Insusi Allah; si nu exista stiinta mai cuprinzatoare decat stiinta atotcuprinzatoare a lui Allah.

Si recunoscand acestea, omul va sti ca tot ceea ce a fost pogorat trimislor si profetilor lui Allah, raspunde tocmai la aceasta mareata intrebare: CINE ESTE ALLAH?

Si i-a trimis Allah pe toti trimisii Sai, si a trimis toate cartile acestora, tocmai pentru a raspunde la aceasta intrebare.

Si a fost greutatea raspunsului pe masura religiei pe care a pogorat-o PreaInalatul si Preaslavitul, si a spus Allah:

Spune: „Mi s-a revelat mie că Domnul vostru este un Domn unic! Oare voi sunteti supusi vointei Lui [musulmani]?” (Al-Anbiaa’  21:108)

 

Si, cu adevarat, le-a impus Allah tuturor trimisilor Sai sa spuna oamenilor ca: intreaga revelatie pe care Allah a pogorat-o poate fi rezumata, isi afla chintesenta, in aceste  cuvinte – „Dumnezeul vostru este un Dumnezeu Unic”.

Asa cum se mentioneaza si in urmatorul verset

Și Noi nu am trimis înaintea ta nici un profet fără să nu-i revelăm lui: „Nu există altă divinitate în afară de Mine, deci adorati-Mă pe Mine!” (Al-Anbiaa’ 21:25)

Asadar, primul raspuns la intrebarea cine este Allah? cuprinde in sine tocmai miezul, samburele religiei islamice, si anume „at-tauhid”, adica unicitatea lui Allah.

Si maretia acestei intrebari – Cine este Allah? – poate fi regasita si in faptul ca Allah a raspuns El Insusi aceasteia fara a lasa in sarcina nimanui altcuiva acest raspuns, nici dintre creatiile Sale si nici macar trimisilor Sai.

Ci, Allah le-a revelat lor aceasta, pogorandu-le lor mesajul profetiei, ca raspuns la aceasta intrebare.

Si, cu adevarat, ne-a vorbit Allah Preaslavitul si Preainaltul despre natura Sa, atributele si numele si  actiunile Sale in raport cu creatiile Sale si procesul facerii lor si ne-a dezvaluit noua tot ceea ce exista in acest univers ca si indiciu al maretiei Creatorului si Facatorului lor, preaslavit fie El.

Si in Cartea Sa, a raspuns Allah la aceasta intrebare in numeroase pasaje, in forme multiple si diverse.

Si daca am pune aceasta intrebare inainte  versetelor in care Allah vorbeste despre Sine Insusi, vom gasi aceste versete ca si raspunsuri perfecte la intrebarile noastre;

Si in aceasta se afla, inca odata, un  indiciu al Maretiei lui Allah si a Atotstiintei Sale asupra naturii fintei umane si a posibilelor intrebari si framantari carora ar putea sa lecaute raspuns.

Si daca vei intreba CINE ESTE ALLAH?, poti gasi in mod indubitabil urmatorul raspuns in capitolul Al-Ikhlas:

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

1. Spune: „El este Allah, Cel Unic!

2. Allah-us-Samad!

3. El nu zămisleste si nu este născut

4. Și El nu are pe nimeni egal!”

 

Si daca vei intreba inca odata, vei gasi, de asemenea, urmatorul raspuns in Surat Al-Baqarah:255:

Allah! Nu există divinitate afară de El, Cel Viu, Vesnicul [Al-Qayyum! Nici atipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri si de pre pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduinta Lui? El le stie pe cele din fata lor si pe cele din urma lor. si ei nu pricep nimic din stiinþa Sa în afară de ceea ce El voieste. Tronul Lui se întinde peste ceruri si peste pământ si nu-I este grea păzirea lor.El este Preaînaltul, Măretul [Al-Aliyy,Al’Azim]! (Al-Baqarah 2:255)

Si repetand intrebarea ti se va raspunde in Surat  Al-Hashr: 22-24:

 El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu, stiutorul celor nevăzute si al celor văzute. El este Cel Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim]. El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credintei [Al-Mu’min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-‘Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociati. El este Allah: Făcătorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari’], Dătătorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl laudă cele din ceruri si cele de pre pământ. El este Cel Puternic [si] Întelept [Al-‘Aziz, Al-Hakim].   (Al-Hashr 59:22-24)

 

Si Allah iti raspunde si in Surat At-Talaq:12: Cine este Allah? –

Allah este Cel ce a creat sapte ceruri si tot atâtea pământuri. Între ele coboară porunca [Sa], pentru ca să stiti că Allah este cu putere peste toate si că Allah cuprinde toate lucrurile cu stiinta [Sa]. (At-Talaq 65:12)

Si oridecateori ai repeat intrebarea, Allah Preamaretul si Preainaltul, Atoatestiutorul, iti va raspunde.

 

sursa: cineesteallah.blogspot.com

 

Soucre Link

Ziua Învierii

      Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «O, Adam!». El va răspunde: «Răspund chemării Tale, mă supun ordinelor Tale şi bunătatea se află în Mâna Ta». Allah va spune: «Adu-i pe cei sortiţi […]

 

 

 

sunriseAbu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «O, Adam!». El va răspunde: «Răspund chemării Tale, mă supun ordinelor Tale şi bunătatea se află în Mâna Ta». Allah va spune: «Adu-i pe cei sortiţi Iadului». Adam va întreba: «Cine sunt oamenii sortiţi Iadului?». Allah va spune: «Sunt nouă sute nouăzeci şi nouă din fiecare mie». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «În acea clipă, fiecărui copil îi va încărunţi părul şi fiecare femeie însărcinată va lepăda sarcina ei, iar pe oameni îi vei vedea ameţiţi, fără ca ei să fie beţi, dar osânda lui Allah va fi aspră». Apoi companionii au întrebat: «O, Profet al lui Allah, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra ta! Cine va fi acea singură persoană dintre noi?». El a spus: «Fiţi fericiţi! Când o persoană este aleasă dintre voi pentru Paradis, o mie din (neamul) Gog şi Magog vor fi trimişi în Iad». Apoi, el a spus: «Jur pe Acela în mâinile Căruia se află sufletul meu! Sper că veţi alcătui o pătrime din locuitorii Paradisului». Noi am exclamat: «Allah este Cel mai Mare!». El a spus: «Sper ca voi să fiţi o treime din oamenii Paradisului». Încă o dată am strigat: «Allah este Cel mai Mare!». El a spus: «Sper ca voi să fiţi jumătate din oamenii Paradisului». Iarăşi am exclamat: «Allah este Cel mai Mare!».

În continuare, el a spus: «Cu toate acestea, voi veţi fi la fel ca un fir de păr negru pe pielea unui taur alb sau ca un fir de păr alb pe pielea unuia negru (adică numărul vostru comparativ cu cel al nemusulmanilor va fi foarte mic, dar în Paradis voi veţi alcătui majoritatea)»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.

Umma (comunitatea) Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cea mai bună dintre toate comunităţile. Deşi membrii Ummei sunt ultimii, ei vor fi primii care vor intra în Paradis datorită Îndurării lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul, Îndurare care se va revărsa asupra celui mai onorat Profet şi asupra comunităţii sale.

 

Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Odată, companionii Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-au întrebat: «O, Profet al lui Allah! Vom fi în stare să Îl vedem pe Domnul nostru în Ziua Învierii?». El a spus: «Întâmpinaţi vreo dificultate în a vedea soarele la amiază, când nu este înnorat?». Ei au spus: «Nu». El a continuat: «Întâmpinaţi vreo dificultate în a vedea luna într-o noapte cu lună plină, când nu este niciun nor?». Ei au spus: «Nu». Atunci, el a spus: «Jur pe Cel care deţine viaţa mea! Nu veţi întâmpina nicio dificultate în a-L vedea pe Allah aşa cum nu întâmpinaţi nicio dificultate când vedeţi una dintre ele»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Apoi Allah Îşi va judeca slujitorii şi va spune: «O, cutare! Nu ţi-am dat onoare şi nu te-am făcut conducător şi nu ţi-am dăruit o soţie şi nu ţi-am supus ţie caii şi cămilele şi nu ţi-am oferit ocazia de a-ţi conduce slujitorii şi de a lua o pătrime din pradă?». Slujitorul Său va spune: «Da»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «Nu te-ai gândit că Mă vei întâlni?». El va spune: «Nu». În continuare, Allah va spune: «Şi Eu te voi uita azi pe tine aşa cum M-ai uitat tu pe Mine». Apoi, cea de-a doua persoană va fi adusă (pentru judecată). Allah va spune: «O, cutare! Nu ţi-am dat onoare şi nu te-am făcut conducător şi nu ţi-am dăruit o soţie şi nu ţi-am supus ţie caii şi cămilele şi nu ţi-am oferit ocazia de a-ţi conduce slujitorii şi de a lua o pătrime din pradă?». El va spune: «Da, Domnul meu».  Apoi El va spune: «Nu te-ai gândit că Mă vei întâlni?». Slujitorul Său va spune: «Nu». În acel moment, Allah va spune: «Ei bine, şi Eu te voi uita azi pe tine aşa cum M-ai uitat tu pe Mine». Apoi, al treilea va fi adus pentru judecată. Allah îl va întreba acelaşi lucru. Atunci slujitorul va spune: «O, Domnul meu! Am crezut în Tine şi în Cartea Ta şi în Profeţii Tăi. De asemenea, am îndeplinit rugăciunile, am ţinut post şi am oferit danie». Apoi, el va continua să vorbească la fel de bine. Allah va spune: «Bine»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Apoi i se va spune: «Acum vom aduce martorul nostru pentru tine». Omul se va gândi: «Cine va fi martor pentru mine?». Apoi, gura lui va fi pecetluită şi li se va spune picioarelor, cărnii şi oaselor: «Vorbiţi!». Astfel, picioarele, carnea şi oasele sale vor depune mărturie pentru faptele lui. Acestea se vor petrece pentru ca el să nu fie în stare să-şi găsească scuze. El va fi un ipocrit pe care Allah va fi supărat”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi Abu Dawud.

 

Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Ne aflam în compania Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) când el a râs şi a spus: «Ştiţi de ce am râs?»”. Naratorul a spus: „Noi am spus: «Allah şi Profetul Lui ştiu cel mai bine». Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Am râs de vorbele slujitorului către Stăpânul lui, în Ziua Învierii, întrucât el va spune: ´O, Stăpânul meu! Nu m-ai protejat Tu împotriva nedreptăţii?´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah va spune: ´Da´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Atunci slujitorul va spune: ´Astăzi nu permit niciun martor împotriva mea decât un martor din mine însămi´». Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah va spune: ´Astăzi numai tu şi ceea ce îngerii nobili au scris vor fi martorii tăi´». Atunci Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Apoi gura lui va fi pecetluită şi li se va spune membrelor sale: ´Vorbiţi!´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Ele vor vorbi despre faptele lui». El (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Apoi îi va fi permis să vorbească». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «El va spune membrelor sale: ´Nenorocirea şi blestemul să se abată asupra voastră! Numai de dragul vostru mă străduiam´»”.

Acest hadis subliniază natura controversată a omului.

 

Allah Atotputernicul şi Gloriosul, fiind Atoateştiutor, va face ca părţile corpului omului să depună mărturie pentru el.

 

sursa: Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

Soucre Link