Profetul Muhammad astazi

Profetul Muhammad astazi Khurram Murad   Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) astăzi  Unul din cinci oameni este ferm convins că Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este ultimul profet al lui Allah. El a fost musulman, iar astăzi sunt peste 1,3 miliarde de musulmani în lume. Nu […]

Profetul Muhammad astazi

Khurram Murad

 

Eid-prayers-from-all-over-the-world-muslims-31924464-875-582Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) astăzi  Unul din cinci oameni este ferm convins că Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este ultimul profet al lui Allah. El a fost musulman, iar astăzi sunt peste 1,3 miliarde de musulmani în lume. Nu doar indivizi, ci şi ţări întregi sunt mândre să-şi declare supunerea faţă de trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Există astăzi 54 de state musulmane, de diferite dimensiuni, de la state mari − precum Indonezia şi Bangladesh, cu populaţii de 200 şi, respectiv, 125 milioane de oameni − la state mici, cu o populaţie de 230 000 şi 260 000 de oameni, precum Maldive sau sultanatul Brunei. Chiar şi în ţări nemusulmane există o importantă minoritate musulmană: de exemplu, în India sunt 120 de milioane de musulmani, iar în China − 20 de milioane.

Într-adevăr, în ultima jumătate a secolului trecut, Islamul, religia adusă de către profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a devenit a doua religie în majoritatea ţărilor europene, dar şi în Canada şi America.

Adepţii profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) aparţin tuturor raselor umane: albă, neagră, roşie sau galbenă. Fie că eşti în Asia, Africa, Europa sau America, în fiecare colţ al acestui pământ vei întâlni musulmani. Ei trăiesc în metropole dezvoltate, dar şi în cel mai primitiv cort de nomad, sat sau cătun.

Acum ca şi întotdeauna, de-a lungul secolelor, pe întreaga planetă, de la un capăt la altul, milioane de bărbaţi şi femei au trăit toată viaţa iubindu-l pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi încercând să calce pe urmele lui; nimeni nu a mai fost iubit şi urmat precum Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Ei au trăit şi au murit, au crezut şi au acţionat, s-au căsătorit şi au întemeiat familii, au adorat şi au guvernat, au făcut război şi au încheiat pace, ba chiar au mâncat şi s-au îmbrăcat, au păşit şi au dormit ca el sau aşa cum i-a învăţat el să facă.

Într-adevăr, niciodată în istorie, niciun om nu a influenţat omenirea, chiar şi după moartea sa, atât de profund şi de amplu precum a făcut-o Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El aduce lumină şi pace în nenumărate inimi şi vieţi. Oamenii îl iubesc mai mult decât pe ei înşişi. În el găsesc cea mai mare sursă de inspiraţie şi îndrumare. El este norma fundamentală şi exemplul perfect pentru omenire. Credinţa în el reprezintă suportul şi sursa lor principală de sprijin şi alinare în mijlocul vicisitudinilor şi necazurilor. Tot la el se caută îndrumare în timpul turbulenţelor sociale şi politice. El i-a inspirat întotdeauna să acceadă la un nivel din ce în ce mai înalt de elevare spirituală şi morală şi încă face acest lucru. Pe scurt, oamenii cred că prin profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), un om ca şi ei, Allah le-a vorbit; EL l-a îndrumat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să trăiască printre ei, stabilind un exemplu şi un model valabil în eternitate. Chiar şi în zilele noastre, el motivează şi determină populaţii întregi să-şi dorească şi să se străduiască să-şi modeleze viaţa privată şi cea politică, precum şi diverse alte aspecte, conform învăţăturilor lui.

 

 

sursa: Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

Soucre Link

Ce au spus despre profetul Muhammad

  Adresându-i-se Profetului Muhammad, Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: Și tu ai o fire minunată.   (Al-Qalam 68:4) Despre Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) mari personalități ale lumii s-au exprimat astfel: httpv://www.youtube.com/watch?v=ebJpPKaD5yk

 

Adresându-i-se Profetului Muhammad, Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

Și tu ai o fire minunată.   (Al-Qalam 68:4)

Despre Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) mari personalități ale lumii s-au exprimat astfel:

httpv://www.youtube.com/watch?v=ebJpPKaD5yk

Soucre Link

Profetul Muhammad – s.a.s.

Profetul Muhammad – s.a.s. de S. A. A. Mawdudi Oricine poate să reflecte  asupra acestor chestiuni şi să se minuneze cum de un negustor arab rând, un cioban, într-un ţinut ca Arabia învăluită în întuneric, dintr-o perioadă sumbră precum era acea perioadă acum 1400 de ani, a putut fi învrednicit de această rază de lumină […]

Profetul Muhammad – s.a.s.

de S. A. A. Mawdudi

prophet-muhammad-name-calligraphy-butterfliesOricine poate să reflecte  asupra acestor chestiuni şi să se minuneze cum de un negustor arab rând, un cioban, într-un ţinut ca Arabia învăluită în întuneric, dintr-o perioadă sumbră precum era acea perioadă acum 1400 de ani, a putut fi învrednicit de această rază de lumină miraculoasă, de ştiinţă, de putere, de capacitate si de puterea aceea morală nemaipomenită. El întotdeauna a susţinut că mesajul pe care l-a adus oamenilor este creaţia propriei sale minţi. În caz contrar el ar fi ales calea declarării că este fiul lui Allah sau chiar Allah însuşi. N-ar fi fost deloc greu de convins nişte oameni care nu ezitaseră să recunoască, cu sau fără voia lor drept Allah al lor pe Krishna şi Buda, iar pe Isus îl credeau ca fiu al lui Allah. Mai mult, erau şi dintre aceia care se închinau , fără şovăire, la foc, apă şi aer. Cu atât mai uşor l-ar fi acceptat drept Allah-ul lor pe un asemenea om extraordinar ca Muhammed. Dar el nu a avut niciodată această intenţie. Din contră, el afirma: „Şi eu sunt un om ca voi. Nimic nu v-am adus de la mine. Toate acestea mi-au fost relevate de către Allah. Acest mesaj, care nu poate avea egal în lumea noastră, este mesajul lui Allah. Mesajul acesta nu este produsul minţii mele. Fiecare cuvânt al acestui mesaj este relevat de către Allah şi meritul şi onoarea pentru aceasta aparţine în întregime lui Allah. Nici una din realizările mele extraordinare, legile pe care vi l-am adus şi toate principiile cu cre v-am învredericitit nu-mi aparţin. Mă simt complet incapabil să creez asemenea lucruri care depăşesc capacitatea şi puterea mea. În toate depind numai de Allah. Eu sunt doar un executant fidel al voinţei Lui.”
Observati, ce exemplu superb si exemplar de cinste, de corectitudine şi de onoare este acesta! Dacă un mincinos sau ipocrit ar fi făcut tot ce îi stă în putinţă ca să revendice meritele altora, chiar şi în situaţia când minciuna lui ar fi fost descoperită. Deşi acest mare om ştia că nimeni nu ar fi putut să-l desmintă, pentru că rămâneau învăluite în mister metodele de investigare a surselor sale de inspiraţie, totuşi el nu a încercat vreodată să-şi atribuie aceste merite şi realizări. Oare poate exista o altă dovadă mai concludentă decât aceasta în ceea ce priveşte corectitudinea, cinstea şi măreţia spiritului său? Toţi aceşti factori ne conduc, fără îndoială, la convingerea că acest om este adevăratul trimis al lui Allah.
Iubitul nostru profet Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a fost un astfel de om. El este purtătorul unor valori extraordinare, este un exemplu de virtute şi bunătate, este simbolul dreptăţii şi corectitudinii, este marele profet al lui Allah şi trimisul Lui pe pământ. Viaţa pe care a dus-o, ideile lui, credinţa în Allah şi bunătatea de care dădea dovadă în orice împrejurare, caracterul lui sublim, conduita sa morală ireproşabilă, de fapt toate realizările lui în slujba oamenilor stau mărturie în ceea ce priveşte profeției lui. Cineva care investighează imparţial viaţa şi învăţătura lui, se va convinge de faptul că el este adevăratul profet al lui Allah, iar Coranul pe care l-a adus oamenilor este cartea adevărată a lui Allah. Niciun cercetător imparţial, onest şi serios nu poate să nu ajungă la această convingere.
În plus, trebuie să ştim bine că numai prin Muhammed putem găsi drumul adevărat al islamului. Coranul şi viaţa lui Muhammed constitue singurele surse demne de crezare pentru a putea cunoaşte voinţa lui Allah. Muhammed este un profet trimis de Allah tuturor oamenilor şi şirul lung de profeţi s-a încheiat cu el. Este ultimul dintre profeţi. Toate poruncile sale adresate oamenilor, Allah le-a trimis prin intermediul lui Muhammed şi sunt consemnate în Coran şi în Sunna (tradiţia sacră a islamului). Şi de aceea orice adevărat şi bun musulman acceptă învăţătura lui şi merge pe calea arătată de el. Aceasta este adevărata cale a reuşitei şi a izbăvirii.

 

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Din viata Profetului – episodul din Taa’if -1

Din viata Profetului – episodul din Taa’if -1 partea intai   Perseverenţa Profetului  în privinţa adevărului, stăruinţa în privinţa mesajului şi răbdarea sa în perioada marilor nenorociri erau cu toate de dragul lui Allah şi nu pentru beneficiul său personal. Toate acestea erau conectate pentru a atrage minţi strălucite şi pentru a trezi oameni conştienţi […]

Din viata Profetului – episodul din Taa’if -1

partea intai

 

Perseverenţa Profetului  în privinţa adevărului, stăruinţa în privinţa mesajului şi răbdarea sa în perioada marilor nenorociri erau cu toate de dragul lui Allah şi nu pentru beneficiul său personal. Toate acestea erau conectate pentru a atrage minţi strălucite şi pentru a trezi oameni conştienţi care să urmeze lumina care îi chema şi să se grăbească către onestul şi adevăratul Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a venit pentru a purifica sufletele şi pentru a îndruma. Oamenii l-au văzut în momentul în care răul îl ataca din toate părţile. Refugiul pe care l-a căutat la unchiul său, Abu Taalib, şi la soţia sa, Khadiijah, i s-a refuzat, pentru că amândoi au murit la interval de numai câteva zile unul de celălalt.

 

Oricui doreşte să-şi imagineze proporţiile persecuţiei şi ale războiului lansat de către tribul Quraish împotriva Profetului neînarmat îi este de ajuns să ştie că însuşi Abu Lahab, care i-a fost cel mai înverşunat rival şi inamic, a fost atât de impresionat de ceea ce a văzut, încât a anunţat că îl va proteja pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), îl va ajuta şi va înfrunta orice agresiune împotriva lui. Însă Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a refuzat protecţia şi a rămas devotat mesajului său. Nimeni nu-l putea feri de rău, pentru că nimeni nu îndrăznea! Chiar şi distinsul Abu Bakr nu putea face altceva decât să lăcrimeze.

 

Într-o zi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mers la Ka’bah şi, în vreme ce o înconjura, nobilii din Quraish, care îl aşteptau, l-au încercuit spunând: „Tu eşti cel care spune cutare şi cutare lucruri despre zeităţile noastre?” Iar el le-a răspuns cu calm: „Da, am spus asta.” Ei l-au luat de guler, dar Abu Bakr a cerut eliberarea lui, spunând cu lacrimi în ochi: „Aveţi de gând să ucideţi un om pentru faptul că spune: «Allah este Domnul meu?»”

 

Oricine l-a văzut pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în ziua At-Taa’if a fost convins că vede un exemplu al adevărului şi al loialităţii. El şi-a întors faţa către tribul Thaqiif, chemându-i la Allah, Unicul şi Cel Biruitor.

 

Nu era suficient ceea ce primea de la clanul său şi de la rudele sale? Nu l-au prevenit ei în legătură cu un rău din ce în ce mai mare, atunci când acesta vine din partea unor oameni cu care nu are legături de sânge? Cu siguranţă nu, pentru că aceste consecinţe dăunătoare nu erau luate în calcul de către el. Allah Cel Milostiv îi poruncise să transmită mesajul şi aceasta era suficient. Şi-a amintit de ziua în care intransigenţa comunităţii sale a sporit şi a mers acasă, refugiindu-se cu amărăciune în patul său. A auzit vocea Raiului atingându-i inima şi a auzit imediat vocea revelaţiei poruncindu-i acelaşi lucru ca în ziua peşterii: O, tu cel acoperit! Ridică-te şi îndeamnă!” (Coran 74: 1-2).

 

Apoi a trebuit să transmită mesajul şi să avertizeze. Prin urmare, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu s-a temut de rău şi nu a căutat confortul. S-a hotărât atunci să meargă la At-Taa’if să transmită cuvântul lui Allah oamenilor săi. Acolo, nobilii comunităţii sale l-au înconjurat, fiind mai vicleni decât tovarăşii lor din Mekka. I-au instigat pe copii şi pe huligani împotriva lui şi au încălcat cele mai sacre dintre obiceiurile arabilor, ospitalitatea şi protecţia aceluia care solicită ajutor.

 

Ei şi-au trimis huliganii şi tinerii pe urmele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), să arunce cu pietre în el. Acesta era cel pentru care Quraish s-a oferit să colecteze bani pentru a-l face cel mai bogat dintre ei şi pe care să-l desemneze conducătorul şi regele lor! Totuşi, a refuzat, spunând: „Eu nu sunt decât slujitorul lui Allah şi Profetul Său!”

 

Acum îl vedem în At-Taa’if, retras într-o livadă, pentru ca zidurile sale să-l protejeze de urmărirea huliganilor. Mâna sa dreaptă era întinsă înspre cer, rugându-se la Allah în vreme ce mâna sa stângă îl proteja de pietrele aruncate. Se adresa Creatorului şi Domnului său, spunând: „Dacă nu eşti furios pe mine, nu-mi pasă de alte lucruri; faptul că îmi oferi Îndurarea Ta este un lucru prea generos din partea Ta.”

 

Într-adevăr, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ştiut să se adreseze Domnului său cu politeţe! Când a afirmat că nu-i pasă de cele rele de dragul lui Allah, el a mărturisit însă că are o mare nevoie de îndurare din partea Sa. El nu s-a simţit mândru de rezistenţa şi de curajul său. De aceea cel mai bun mod de a exprima curajul şi rezistenţa într-o astfel de situaţie este rugăciunea şi invocarea.

 

 

Soucre Link

CE REPREZINTĂ PROFETUL MUHAMMAD PENTRU MUSULMANI

CE REPREZINTĂ PROFETUL  MUHAMMAD PENTRU MUSULMANI Allah a trimis profeţi pentru a arăta umanităţii calea cea dreaptă, pentru a-i avertiza pe oameni de pedeapsa Lui şi pentru a aduce veşti bune referitoare la răsplata de care se vor bucura credincioşii în Viaţa de Apoi. Profeţii au fost bărbaţi a căror viaţă continuă să ne ofere […]

CE REPREZINTĂ PROFETUL  MUHAMMAD PENTRU MUSULMANI

Allah a trimis profeţi pentru a arăta umanităţii calea cea dreaptă, pentru a-i avertiza pe oameni de pedeapsa Lui şi pentru a aduce veşti bune referitoare la răsplata de care se vor bucura credincioşii în Viaţa de Apoi. Profeţii au fost bărbaţi a căror viaţă continuă să ne ofere un exemplu de credinţă adevărată, invitând oamenii la virtute şi moralitate şi călăuzindu-i spre un grad de credinţă care le poate aduce cea mai mare răsplată. În Coran ni se spune că profeţii lui Allah au adus oamenii din întuneric la lumină, le-au ridicat poverile şi i-au condus spre salvare:

Pentru aceia care îl urmează pe trimis, profetul neînvăţat, despre care află scris la ei în Tora şi în Evanghelie. El le porunceşte ceea ce este bine şi-i opreşte de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătăţile şi le opreşte lor pe cele necurate şi-i uşurează pe ei de povara lor şi de lanţurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el şi îl susţin şi îl ajută şi urmează lumina care a fost pogorâtă să fie cu el, aceia vor fi izbânditori.(Al-A’raf 7:157).

Aşa cum ni se spune în alt verset din Coran:

A venit la voi un Trimis chiar dintre voi, căruia îi sunt grele necazurile ce vă lovesc, care este plin de grijă pentru voi, iar cu drept-credincioşii este El Iertător şi Îndurător.(At-Tawbah 9:128),

Profetul nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a comportat cu modestie, compasiune şi milă faţă de credincioşi. Drept-credincioşii sinceri au fost descrişi în acest verset:

Allah şi-a arătat bunăvoinţa faţă de credincioşi, trimiţându-le un Profet chiar din mijlocul lor, care să le recite versetele Sale, să-i curăţească şi să-i înveţe Cartea şi Înţelepciunea, chiar dacă au fost mai înainte în rătăcire învederată. (Aal ’Imran 3:164);

ei erau conştienţi de marea favoare şi milă a lui Allah, Cel care le-a trimis un profet. Din acest motiv, toţi musulmanii urmează calea Profetului nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi îl apără şi-l susţin în orice clipă şi în orice loc. Ni s-a amintit acest tip de comportament în versetul următor:

Noi te-am trimis pe tine ca martor, vestitor de bine şi prevenitor, pentru ca voi să credeţi în Allah şi în Trimisul Său şi pentru ca să-l sprijiniţi şi să-l cinstiţi [pe Profet] şi să-L preamăriţi dimineaţa şi seara [pe Allah]! (Al-Fath 48:8-9).

Modul de exprimare prin care credincioşii îl apără şi îl susţin pe Profetul nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) reprezintă una dintre cele mai importante trăsături ale moralităţii. Allah ne explică faptul că jurământul de loialitate faţă de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este jurământul de loialitate faţă de El:

Cei care fac jurământ de credinţă faţă de tine fac jurământ de credinţă faţă de Allah; mâna lui Allah este deasupra mâinilor lor. Acela care calcă [jurământul] îl calcă numai în defavoarea lui, iar aceluia care-şi ţine legământul făcut lui Allah El îi va dărui răsplată mare. (Al-Fath 48:10).

Astfel, dragostea credincioşilor, devoţiunea şi supunerea lor faţă de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) provin din credinţa în Allah. Din acest motiv, în fiecare moment şi prin tot ceea ce spun şi fac, drept-credincioşii îşi exprimă loialitatea faţă de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), reafirmă înţelepciunea sfatului său şi superioritatea calităţilor sale morale şi îl apără în cel mai bun mod posibil.

 

__________

sursa: www.femeiamusulmana.blogspot.com

Soucre Link