Semnele Majore ale Zilei de Apoi

Semnele Majore ale Zilei de Apoi   Există semne majore care ne indică apropierea Ceasului. Când se vor ivi, Ceasul va fi aproape, în spatele lor. Muslim a relatat de la Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifaari: „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a uitat la noi în timp ce discutam ceva. El a […]

Semnele Majore ale Zilei de Apoi

 

Există semne majore care ne indică apropierea Ceasului. Când se vor ivi, Ceasul va fi aproape, în spatele lor. Muslim a relatat de la Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifaari:

„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a uitat la noi în timp ce discutam ceva. El a zis: «Despre ce discutaţi?» Ei au răspuns: «Discutăm despre Ceas.» Iar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ceasul nu va sosi până când nu veţi vedea zece semne înaintea sa.» El a menţionat fumul, pe Dajjaal, Fiara, răsăritul soarelui dinspre vest, coborârea lui Iisus, fiul Mariei, Gog şi Magog, trei alunecări de teren: una în est, una în vest şi una în Peninsula Arabică, iar ultimul semn  − un foc ce se va aprinde în Yemen şi va îndruma oamenii către locul lor de adunare.”

Semnele majore vor veni unul după altul, într-o succesiune rapidă, netrecând mult timp între ele. Ele vor urma unul după altul, precum mărgelele care alunecă una după alta dintr-un şirag de mărgele rupt: prima cade, apoi următoarele o urmează imediat. Al-Hakim a relatat un hadis cu isnad sahih de la Anas ibn Maalik: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Semnele sunt precum mărgelele înşirate pe o aţă. Când aţa se rupe, acestea cad una după alta.»”

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că va avea loc un război mare între musulmani şi romani, război pe care l-a numit malhamah (bătălia cruntă). Apoi musulmanii vor cuceri oraşul Constantinopol, iar Dajjaal va apărea. Mu′aadh ibn Jabal a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când Bayt al-Maqdis (Ierusalim) va prospera, Yathrib va fi în ruine. Când Yahtrib va fi în ruine, va avea loc o bătălie cruntă. Când va avea loc bătălia cruntă, Constantinopolul va fi cucerit. Când va fi cucerit Constantinopolul, Dajjaal îşi va face apariţia.”Hadis relatat de Abu Daud.

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a vrut să spună că aceste evenimente vor avea loc unul după altul. Cititorul va afla cum musulmanii din vremea respectivă se vor angaja într-un război dur cu romanii şi va avea loc o mare bătălie, pe care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a numit-o malhamah, adică o „bătălie cruntă”. După ce romanii vor fi învinşi, musulmanii vor cuceri oraşul Constantinopol, apoi Dajjaal îşi va face apariţia.

După apariţialui Dajjaal, Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fiul Mariei, va coborî din cer şi îl va ucide pe Dajjaal, apoi, Gog şi Magog vor apărea în timpul lui Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi Allah îi va distruge. Până în acest punct, succesiunea evenimentelor este clară. În privinţa celorlalte semne, succesiunea lor nu este tocmai clară. Soarele va răsări de la vest la est, va apărea din pământ Fiara şi va izbucni focul care va aduna oamenii. Aceste lucruri vor avea loc cu siguranţă după sosirea lui Dajjaal, coborârea lui Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi apariţia lui Gog şi Magog, dar care va veni înainte şi care va veni după? Mă refer la răsăritul soarelui dinspre vest, apariţia Fiarei şi focul care adună oamenii…

În hadisul relatat de Muslim de la Hudhayfa ni se spune clar că focul din partea Yemenului care va aduna oamenii este ultimul semn. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus care vor fi cele zece semne majore, iar în legătură cu ultimul – focul – a spus: „Iar ultimul dintre acestea va fi un foc ce se va aprinde în Yemen şi îi va conduce pe oameni către locul lor de adunare.”

Astfel, mai rămân şase semne – răsăritul soarelui de la vest, Fiara, fumul şi cele trei alunecări de teren: una în vest, una în est şi a treia în Peninsula Arabică. Răsăritul soarelui de la vest şi apariţia Fiarei vor avea loc după coborârea lui Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care îl va ucide pe Dajjaal. Distrugerea lui Gog şi Magog va avea loc în timpul lui Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), când lumea va fi coruptă, iar Islamul va fi aproape eradicat, dar înainte de izbucnirea focului din Yemen care îi va aduna pe oameni la un loc. Dar care va fi primul: răsăritul soarelui de la vest sau apariţia Fiarei? La această întrebare nu putem da un răspuns pentru că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a făcut nicio menţiune referitoare la aceasta. Conform hadisului relatat de ′Abdullah ibn ′Amr, acesta l-a auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) zicând: „Primele semne vor fi răsăritul soarelui de la vest şi apariţia Fiarei dimineaţa, în faţa oamenilor. Oricare dintre acestea ar fi primul, celălalt îl va urma imediat.”

După citirea acestui hadis, nu putem afirma că răsăritul soarelui de la vest va avea loc înaintea apariţiei lui Dajjaal, a coborârii lui Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a apariţiei lui Gog şi Magog, pentru că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Primele semne vor fi răsăritul soarelui de la vest…”

„Ceea ce reiese din toate aceste relatări este că apariţia lui Dajjaal va fi primul mare semn ce va indica faptul că viaţa normală de pe pământ se va schimba. Acest lucru se va sfârşi odată cu moartea lui Profetului ’Isa / Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Răsăritul soarelui de la vest va fi primul mare semn ce va indica faptul că viaţa normală din ceruri se va schimba, iar acest lucru va lua sfârşit odată cu începutul Ceasului. Poate că apariţia Fiarei va avea loc în ziua când soarele va răsări de la vest.”

„Al-Haakim Abu ′Abdullah a spus: «Se pare că răsăritul soarelui de la vest la est va avea loc înainte de apariţia Fiarei, apoi Fiara va sosi în acea zi sau curând după aceea.»”

În privinţa celorlalte semne, cele trei alunecări de teren şi fumul, nu ştim care este locul lor în succesiunea de semne majore. Nu am găsit nimic în textele sahih care să ne descrie locul lor. Allah ştie cel mai bine.

 

________

www.islamulazi.ro

Soucre Link

Views: 1

0Shares